Díjazott rektori pályázatok

Védés éve Rektori pályamunka címe Témavezető Témavezető Hallgató Díj
2015 Humán gingiva mikrocirkulációjának vizsgálata, különös tekintettel a mukogongivális sebészetre Prof. Vág János   Mikecs Barbara, Csányi Péter I.díj
2019 Fognyaki keresztmetszet meghatározása Cone Beam CT felvételek segítségével az implantátum körüli emergence profile kialakításához.  Prof. Vág János   Puskás Fanni, Zámodics Máté rektori dicséret
2019 A palatum morfológiájának három dimenziós vizsgálata szájszkennerrel Prof. Vág János Dr. Simon Botond Lipták Klaudia, Lipták Laura rektori dicséret
2022 Endotélfüggő és endotélfüggetlen
vazodilatáció a humán gingivában
Prof. Vág János Dr. Mikecs Barbara Nagy Tamás I. díj
2022 A testszimmetria mérésének új
lehetősége és szerepe az ikrek
vizsgálatában
Prof. Vág János Dr. Simon Botond Pál Adrienn rektori dícséret