A Semmelweis Egyetem Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikáját, korábban ismert nevén (Konzerváló Fogászati Klinika), 1959-ben alapították és ebben az évben kezdte meg oktató tevékenységét.

A restauratív fogászat és az endodontia olyan fogorvosi ágak, amelyek mind a fogak kemény szöveteinek, mind pedig a fogbél megbetegedéseinek diagnosztizálásával, az ajánlott kezelésekkel és azok prognózisával foglalkoznak.

Ezek az ismeretek alapján végzett kezelések visszaállítják a fog eredeti formáját, funkcióját és esztétikai megjelenését, valamint biztosítják a fogak élettani integritását, harmonikus kapcsolatát a környező kemény- és lágyszövetekkel.

A klinikánkon, mint oktatási intézményben, a fogorvostanhallgatók a klinikai gyakorlat részeként végzik el a kezeléseket, orvosi felügyelet mellett. A klinikán három nyelven oktatott tárgyak a következők: klinikai endodontia, klinikai restauratív fogászat, restauratív fogászati propedeutika, endodonciai propedeutika és preventív fogászat.

A fent említett témakörökkel kapcsolatos ismereteket a hallgatók kilenc féléven keresztül szerezik meg tantermi előadások és klinikai gyakorlatok segítségével.

A klinika aktív szerepet vállal mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati szakorvosképzésben, valamint az élethosszig tartó fogorvos-továbbképzésben.

A klinika modern kezelési elveknek megfelelő ellátást biztosít az endodoncia, a restauratív és a preventív fogászat valamennyi területén. Ezek modern kezelőegységeken és kezelőtermekben történnek.

A klinikán számos tudományos munka folyik, melyekről bővebb tájékoztatást kaphatnak a honlapunk Kutatás menüpontja alatt.

 

Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem