Endodoncia kollokviumi tételsor

Rövid ismertető az endodonciai kollokviumi tételsor 4b, 12b és 16b tételeihez:

4b letöltés

12b letöltés

16b letöltés

Szigorlati tételsor 

 1. A caries fogalma és a caries keletkezésének elméletei
 2. A caries lokalizációja, időbeli és térbeli terjedése, szövettana
 3. A caries kialakulásának elsődleges tényezői. A dentális plakk kialakulása, a dentális plakkban zajló folyamatok, és azok szerepe a caries kialakulásában
 4. A táplálkozás és a nyál szerepe a cariogenesisben
 5. A caries kialakulásában másodlagos, valamint a helyi és általános szervezeti tényezők
 6. A cariesdiagnosztika jelentősége, eszközei
 7. A caries megelőzése
 8. A caries epidemiológiája, mutatói, a cariesrizikó páciensek kiszűrése
 9. A tömőanyagokkal szemben támasztott követelmények, a tömőanyagok csoportosítása
 10. Ideiglenes tömőanyagok és az alábélelés anyagtana, alkalmazása
 11. Üvegionomer cementek, kompomerek típusai, tulajdonságai, klinikai alkalmazásuk
 12. A fogászati amalgám összetétele, tulajdonságai, toxikológiája
 13. A fogászati amalgám alkalmazására vonatkozó védelmi és környezetvédelmi rendszabályok
 14. A kompozíciós tömőanyagok összetétele, fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságai, osztályozása
 15. Az adhezív töméstechnika lépései. Szerkezeti változások a zománcban és a dentinben
 16. Savazás, kondicionálás
 17. A dentinbondok osztályozása
 18. Az adhezív töméstechnika során előforduló hibák, és azok elkerülése
 19. Kézi és gépi preparáló eszközök használatának elve, lehetőségei az üregalakításban
 20. Elektromos és pneumatikus meghajtású fúrógépek
 21. A fúrók, csiszolók fogalma, osztályozása, sajátossága, anyaga, jelölése
 22. Oszcilláló eszközök, laser, levegőabrasió alkalmazása a preparálásban, kémiai módszer a caries eltávolítására

 

 1. Anamnézis felvétele és betegvizsgálat a megtartó fogászatban
 2. A helyes diagnózis felállításának feltételei, eszközei a megtartó fogászatban
 3. Kezelési terv készítése a megtartó fogászatban
 4. A fogorvosi munkahely kialakítása, a kezelés előkészületei
 5. Infekciókontroll a fogászatban
 6. A sterilizálás és a dezinficiálás fogalma és módszerei
 7. Négykezes kezelés
 8. A beteg, a fogorvos és az asszisztens helyzete a különböző kvadránsok kezelése során
 9. Az érzéstelenítés technikája a konzerváló fogászatban. Indikáció – kontraindikáció
 10. A fogak izolálása
 11. Az üregalakítás alapelvei és a klasszikus elvek módosulása
 12.  Az üregalakítás konvencionális, módosított konvencionális és minimálinvazív technikája
 13. Különleges üregalakítás (tunnel, only-box, slot preparálás)
 14. Az amalgámtömés készítésének javallata, ellenjavallata, eszközigénye
 15. Preparálás és amalgámtömés készítése II. osztályú üregbe
 16. Preparálás kompozíciós tömés készítéséhez: III.és IV.osztály
 17. Preparálás kompozíciós tömés készítéséhez: V. és VI. osztály
 18. Direkt kompozíciós tömés indikációs területe, készítésének lépései, az adhezív töméstechnika klinikai alkalmazása
 19. A dentinérzékenység és kezelésének lehetőségei
 20. A betétkészítés indikációs területe, a betétkészítés munkafázisai
 21. Fémbetét tulajdonságai, készítése, indikáció – kontraindikáció, üregalakítás
 22. Lenyomatvétel betét készítése céljából, ideiglenes betét készítése
 23. Esztétikus betét tulajdonságai, készítése, indikáció – kontraindikáció, üregalakítás
 24. Esztétikus betétek rögzítésének lépései
 25. Héjkészítés, indikáció – kontraindikáció, preparálás, lenyomatvétel, ideiglenes héj készítés technikája

 

C.

 1. Anamnézis felvétele, betegvizsgálat és kezelési terv készítése az endodonciában
 2. A diagnózis eszközei az endodonciában
 3. A fogbél és a periapicalis tér anatómiája, szövettana
 4. A fogbélgyulladás okai, jellegzetességei
 5. A fogbél kóros elváltozásai, kóroktanuk, tüneteik, terápiájuk
 6. A reversibilis pulpitis kóroktana, tünetei, diagnosztikája, terápiája
 7. Az irreversibilis pulpitis kóroktana, tünetei, diagnosztikája, terápiája
 8. A periapicalis laesiók csoportosítása
 9. A periodontitis apicalis acuta és chronica kóroktana, tünetei, gyógyítása
 10. Kondenzáló ostitis kóroktana, tünetei, gyógyítása
 11. Abscessus apicalis acuta és chronica kóroktana, tünetei, gyógyítása
 12. Röntgenvizsgálat, tévedési lehetőségek a pulpa és periodontium kóros elváltozásainak diagnózisában
 13. Odontogén gócfertőzés
 14. A fertőzött gyökércsatorna mikrobiológiája
 15. Az endodonciai kezelések során használatos lokális és szisztémás gyógyszerek
 16. Gyökérkezelés és gyökértömés során használatos műszerek
 17. A gyökérkezelés célja, javallata, ellenjavallata, menete
 18. Bemeneti cavitas kialakítása, a munkahossz meghatározása
 19. A gyökércsatorna preparálás technikái
 20. A gyökértömés feladatai, apicalis, koronális és lateralis zárás
 21. A gyökértömés során alkalmazható anyagok
 22. Gyökértömési technikák és eszközeik
 23. Gyökértömött fogak végleges ellátásának megfontolásai, lehetőségei
 24. A gyökérkezelés szövődményei, hibák a gyökércsatorna preparálása közben, a gyökértömés elkészítése során
 25. A gyökérkezelés szövődményei, a vertikális gyökérfraktúra oka, diagnózisa, ellátása, megelőzése, a gyökérkezelés sikerességének megítélése
 26. A sikertelen gyökértömés újrakezelésének lehetőségei, kivitelezése
 27. Sebészeti beavatkozások indikációs területe, kontraindikációja gyökértömött fogak esetében
 28. Mély szuvasodások ellátása, pulpakezelési eljárások
 29. Sürgősségi endodoncia
 30. A fogelszíneződések okai, a fogfehérítés indikációs területe, kontraindikációja, anyagai, technikái

  letöltés