1980

1983

Elindult a német nyelvű általánosorvos-képzés az akkori Semmelweis Egyetemen. Német nyelvű oktatás ideiglenesen már 1959 és 1969 között is megvalósult az egyetemen, a jelenkori nemzetközi képzés azonban 40 évvel ezelőtt, a német nyelvű általánosorvos-képzéssel kezdődött. Az első német évfolyamra 250 fő jelentkezett, majd a képzés 120 hallgatóval indult 1983-ban.

1987

Elindult a német nyelvű fogorvosképzés. A leendő fogorvosok az általános orvostan-hallgatókkal együtt végezték el az elméleti alapozó éveket, így az egyetem első német fogorvostan hallgatói 1987-ben immár a képzés speciális szaktantárgyait tartalmazó, harmadik évfolyamára léphettek. A képzés rendje azóta megváltozott: ma már az első évfolyamtól kezdve külön tanulnak az általános orvos és a fogorvos hallgatók.

1989

Elindult az angol nyelvű orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés. Magyarország politikai rendszerének megváltozásával szélesebb lehetőség nyílt a nemzetközi nyitásra a felsőoktatásban. 1987 és 1989 között egy hatfős „kísérleti évfolyam” sikeresen elvégezte az első két, elméleti évet. 1989-ben az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar is felvételt hirdetett angol nyelvű képzésre. Ma már 5 kontinens 97 országának állampolgárai tanulnak a Semmelweis Egyetemen.

1989

Átadták az első diplomákat a német nyelvű általánosorvos-képzésben végzetteknek. A német nyelvű orvosképzés elindítása óta mára több mint 1500 hallgató szerzett német nyelvű orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen.

1989

Megalakult a Külföldi Hallgatók Titkársága, miután a nemzetközi hallgatók arányának növekedése szükségessé tette egy új támogató szervezeti egység létrehozását, amelynek részei a Német nyelvű oktatási csoport, az Angol nyelvű oktatási csoport és a Külföldiek magyar nyelvű oktatásának csoportja.

1990

1990

Átadták az első diplomákat a német nyelvű fogorvos-képzésben végzetteknek.

1993

Átvehették első okleveleiket az angol nyelvű képzésben végzettek.
Az angol nyelvű képzéseken sikeresen végzett, különböző nemzetekből érkezett hallgatók száma harminc esztendő alatt meghaladta a négyezret. Nagy többségük általános orvos szakon végzett, de egyre gyarapodik az angol nyelvű Semmelweis-diplomával rendelkező fogorvosok és gyógyszerészek száma is.

2000

2003

A német nyelvű általánosorvos-képzés elindulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett Jubileumi Alumni Találkozón több mint négyszázan vettek részt, akik a korábbi évtizedekben a program keretén belül tanultak az egyetem német nyelvű képzésén.

2004

Elindult az angol nyelvű gyógytornászképzés az Egészségtudományi Kar első nemzetközi diplomás képzéseként, azóta folyamatosan újabb szakokkal bővül. Ma az alábbi területeken kínálnak angol nyelvű képzést: Ápolás és betegellátás szak (BSc), ezen belül gyógytornász, szülésznő, ápoló, védőnő és dietetikus szakirány; optometria; ápolás szak (MSC) és fizioterápia szak (MSC).

2006

Az angol és német nyelven tanuló hallgatók megalakították érdekképviseleteiket. A német hallgatók „Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis” (DSVS) néven hoztak létre szervezetet, amely önkéntes alapon működik, „hallgatók a hallgatókért” mottóval. Az angol nyelvű hallgatók szervezete az „International Semmelweis Student Association” (ISSA), amely szintén összekötő szerepet tölt be az egyetem és a hallgatók között, rendezvényeket szervez számukra és segítséget kínál tanulmányi ügyekben.

2008

Asklepios Campus Hamburg (ACH) néven elindul az egyetem első kihelyezett képzése, amelynek keretében a német nyelven tanuló orvostanhallgatók a budapesti elméleti képzés után tanulmányaikat a magyar tanterv alapján Németországban, a hamburgi campuson folytatják.

2008

Megépült az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK). Az egyetem oktatási feladatai és ezzel helyigénye is - elsősorban a nemzetközi hallgatók képzése miatt – többszörösére növekedtek. A fejlődés hátterének biztosítására, az európai elvárásoknak, a modernizációs törekvéseknek megfelelően készült el az impozáns új épület a budapesti Tűzoltó utcában laboratóriumokkal, előadótermekkel, irodákkal, korszerű állatházzal. Elegáns, tágas aulája azóta a konferenciáktól a bálokig számtalan nagyszabású egyetemi esemény helyszíne.

2009

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 2009-ben elindította angol nyelvű, székhelyen kívüli gyógytornász BSc képzést a svájci Luganoban. A képzést 2013-ban olasz nyelven is elindították. 

2009

Megrendezték az első nemzetközi karnevált az egyetemen. A Semmelweis Carnival a magyar és a nemzetközi hallgatói szervezetek szervezésében idővel a legjelentősebb hallgatói rendezvénnyé nőtte ki magát. A karnevál keretében rendezett Nemzetközi Kulináris Fesztiválon számos nemzet hallgatói főznek és kínálnak specialitásokat az érdeklődőknek.

2010

2010

Elindult az egészségügyi menedzser szakirányú továbbképzés Pozsonyban. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar székhelyen kívüli képzése, a szlovák nyelvű posztgraduális egészségügyi menedzserképző program szlovák nyelven folyt, 2010-ben és 2012-ben indultak évfolyamok. 

2011

Elkezdődött a német nyelvű gyógyszerészképzés. A végzett hallgatók az oklevelükkel együtt foglalkozásdoktori címet vehetnek át, amely Németországban és Ausztriában is kuriózumnak számít.

2012

Átadták az első diplomákat az ACH-n végzetteknek. A hallgatók a képzés végén a Semmelweis Egyetem orvosi diplomáját kapják meg. 2023-ra a német nyelvű képzésben kiadott általános orvos diplomák közel felét az Asklepios Campus Hamburg hallgatói szerezték meg. (A diplomaátadóra Berlinben került sor.)

2014

Négy földrész tucatnyi országából érkeztek vendégek a 30. Jubileumi Nemzetközi Alumni Találkozóra, amelyen az idegen nyelvű oktatás elindításának harmincadik évfordulóját ünnepelték.

2017

Illyefalván (Románia), valamit Szabadkán és Zentán (Szerbia) kihelyezett konduktor képzés kezdődött. A Pető András Kar 2017-ben integrálódott az egyetembe, a konduktív nevelés nemzetközi szinten ismert centruma. A konduktorok olyan pedagógiai szakemberekké válnak, akik elméleti tudással megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére.

2018

Saját fejlesztésű felvételi portál indult a külföldi jelentkezők fogadására Semaphor (Semmelweis Application Handling and Online Review) néven, amely az évente növekvő számú, több ezer jelentkezést befogadását és feldolgozását segíti hatékonyan.

2019

A Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja lépett a korábbi Külföldi Hallgatók Titkársága helyébe, ezzel az egyetem nemzetközi képzésének ügye rektorhelyettesi hatáskörbe került. Az átszervezés egyik fő célja a nemzetközi hallgatók integrálása egyetemünk életébe.

2019

Oktató- és kutatóintézetté alakult a Szaknyelvi Intézet. A korábbi Nyelvi Kommunikációs Igazgatóságból létrejött szervezeti egység a magyar, német és angol programon tanuló hallgatók, doktoranduszok és már diplomát szerzett egészségügyi szakdolgozók részére biztosítja az autentikus terminológia és szaknyelvek oktatását. A görög-latin terminológia mellett angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz szaknyelvet, valamint a nemzetközi hallgatók számára magyar szaknyelvet oktat. Az intézet általános és orvosi szaknyelvi vizsgák vizsgaközpontja, illetve egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzést is szervez.

2020

2020

Elindult a szlovák nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzés Pozsonyban. Orvosokból, gyógyszerészekből, a magánellátásban és az állami szférában, gyógyszeriparban dolgozó, vezetői gyakorlattal rendelkező egészségügyi szakemberekből álló évfolyam kezdte meg az első tanévet az Egészségügyi Közszolgálati Kar kihelyezett, szlovák nyelvű képzésén. A mesterképzés a szakirányú továbbképzés helyét vette át.

2020

Integrált kurzusok indultak angol nyelven, magyar, német és nemzetközi hallgatók számára. Az egyetem a hallgatói integráció elősegítésére indította a programsorozatot, amelynek keretében közös kurzusokon vehetnek részt magyar és nemzetközi hallgatók. Ezek a szabadon választható tantárgyak angol nyelven folynak, és kreditszerzésre, tudás- és kapcsolatbővítésre adnak lehetőséget a magyar, német és angol nyelvű hallgatók számára. Két évvel később már több mint 70 integrált kurzus működik.

2022

Elindul az angol nyelvű konduktorképzés a Pető András Karon. 

2022

A Semmelweis Egyetem a nemzetközi képzés nagyívű fejlődésére reagálva új épület tervezését indította el EOK2 néven.

2023

A Semmelweis Egyetem 2023-ban ünnepli nemzetközi képzésének– ezen belül is a német orvosképzés elindulásának – 40. évfordulóját. Az egyetem a jelentős jubileumot nagyszabású, egész éves programsorozattal köszönti.