A kezdetek: Az egyetem alapítása

1769-ben Mária Terézia orvosi karral bővítette a Nagyszombati Egyetemet, ezáltal letette a Semmelweis Egyetem alapjait. Az intézmény története így több mint negyed évezredre tekint vissza, ezzel pedig Magyarország legrégebbi, napjainkban is működő orvosképző intézménye. 

A Semmelweis Egyetem orvosképzése nemzetközi alapokon nyugszik. A képzés rendjét az alapító uralkodó, Mária Terézia királynő udvari orvosa, a holland származású Gerard van Swieten dolgozta ki, a leideni mintára megreformált bécsi orvosi kar működése alapján.

Az oktatás nyelve az európai gyakorlatnak megfelelően a latin volt a leendő orvosok és sebészdoktorok számára; a sebészmester és szülésznőhallgatók esetében pedig magyar, német, illetve szlovák. A magyar tannyelvre való teljes áttérésre az 1867-es kiegyezés után került sor.

Beindul a nemzetközi képzés

Német nyelvű oktatás ideiglenesen már 1959 és 1969 között is megvalósult az egyetemen, egy sajátos történelmi helyzet következtében: a volt NDK egyetemi rendszere nem tudta azonnal pótolni a nyugatra szökött német orvosokat, ezért más szocialista országokat is igyekeztek bevonni a képzésbe. Így 1959-ben 122 német orvostanhallgató érkezett Budapestre egy oktató kíséretében. A tíz év alatt összesen 312 keletnémet diák fordult meg az egyetemen.

A jelenkori nemzetközi képzés 40 évvel ezelőtt, 1983-ban indult.

Az 1980-as évek elején dr. Horváth Attila, a McDaniel College (korábban: College International) elnöke és dr. Frenyó László, a McDaniel College dékánja meglátta a kínálkozó lehetőséget az NSZK-ban a szűkös létszámkeret miatt az orvosképzésre hazájukban felvételt nem nyert leendő orvosok magyarországi képzésére. A programra akkor 250 fő jelentkezett, közülük 120 diák nyert felvételt, és kezdhette meg német nyelven az orvosi tanulmányait az év szeptemberében. A McDaniel College és a Semmelweis Egyetem között mind a mai napig szoros az együttműködés. A College minden tanévben szervez egyetemi felvételire előkészítő két féléves kurzust angol és német nyelven saját és Semmelweis egyetemi oktatókkal, így nemzetközi hallgatóink közül ma is sokan a McDaniel College szakmai felkészítésének köszönhetik az egyetem megkezdéséhez szükséges természettudományos tudásukat.

A német nyelvű általánosorvos-képzés 1983-ban indult el.

A német nyelvű orvosképzést az egyetemen dr. Fonyó Attila, az Élettani Intézet igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar dékánja (1985-1991) indította el. A német nyelvű képzések operatív igazgatására felállított grémium első vezetője dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár volt, tagjai dr. Garzó Tamás egyetemi adjunktus, dr. Blahó Pál egyetemi főtitkár, dr. Gálszécsi András gazdasági főigazgatóhelyettes, Ács Tamás tudományos főmunkatárs, a későbbiekben dr. Urbancsek János egyetemi tanár. A német nyelvű képzések felvételi grémiumának jelenlegi tagjai dr. Röhlich Pál, dr. Káldi Krisztina, dr. Tölgyesi Ferenc, dr. Kardon Tamás és dr. Szabó Gábor.

1987-ben tovább bővült a képzési kínálat, és immár a fogorvostudományi tanulmányok német nyelvű oktatása is megvalósult.

A német nyelvű képzésben részt vevő orvostanhallgatók számára először 1989-ben adtak át diplomákat. Azok, akik itt végezték el a képzésük egészét vagy egy részét, „valamennyien probléma nélkül integrálódtak a német orvostársadalomba, ez is bizonyítja, hogy milyen színvonalas a budapesti orvosképzés” – emelte ki Frank Ulrich Montgomery, a Német Szövetségi Orvosi Kamara elnöke a 2014-es öregdiák-találkozón.

Ugyanebben az évben, 1989-ben elindult az angol nyelvű orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés is az egyetemen.

Szervezeti változások

Szintén 1989-ben alakult meg a Külföldi Hallgatók Titkársága. A ’80-as évek végére egyre nagyobb létszámban jelentkeztek nemzetközi hallgatók a Semmelweis Egyetemre, ez tette szükségessé az új szervezeti egység létrehozását. Vezetői voltak: dr. Kádár Anna (1989-2005), dr. Kollai Márk (2005-2018), dr. Ligeti Erzsébet (2005-2014), dr. Mócsai Attila (2014–2019).

Az angol nyelvű képzések Operatív Bizottsága a kezdetektől felvételi és hallgatói ügyekkel foglalkozott, és a 2010-es évek végéig állt fenn. Dr. Gera István és dr. Mandl József mint alapító tagok a fogorvosképzést, illetve az általánosorvos-képzést érintő ügyekben töltött be kulcsfontosságú szerepet. Dr. Kéry Ágnes a gyógyszerészképzéssel kapcsolatos feladatokat látta el. Szintén a bizottság tagjai voltak dr. Csillag András, dr. Kalabay László, dr. Tretter László és dr. Székely Andrea.

1993-ban vehettek át először oklevelet az angol nyelvű képzésben végzettek.

A nemzetközi képzésekben részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését a titkárságok látják el. Szerepük sokszor túlmutat a hivatalos adminisztráción: az idegen környezetbe, egy nehezen megtanulható nyelvű ország egyetemére beiratkozott fiatalok számára biztonságot, otthonosságot is igyekeznek nyújtani. A német nyelvű képzés hallgatói titkárságának vezetője volt a kezdetektől, vagyis 1983-tól Fonyó Magdolna, őt követi 2016-tól Gimpl Edit. Az angol nyelvű képzés hallgatói titkárságának vezetője az 1989-es indulás óta Orbánné Ványi Olga volt. 2022 óta ezt a feladatot Kevi Andrea látja el.

A nemzetközi képzés 20. évfordulója alkalmából szervezett alumni találkozón több százan vettek részt 2003-ban.

Egy évvel később, 2004-ben tovább bővült a képzések tára: elindult az angol nyelvű gyógytornászképzés is az Egészségtudományi Karon.

A német, illetve angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók külön-külön érdekképviseletet hoztak létre 2006-ban. A Deutschsprachige Studentenvertretung Semmelweis (DSVS) és az International Semmelweis Student Association (ISSA) összekötő szerepet tölt be a hallgatók és az egyetem között.

Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) indulása

A Semmelweis Egyetem első kihelyezett képzése 2008-ban indult. Az Asklepios Campus Hamburg (ACH) lehetőséget nyújt, hogy a német nyelven tanuló orvostanhallgatók a budapesti, kétéves elméleti képzés után a magyar tanterv alapján Németországban, a hamburgi kampuszon folytathassák tanulmányaikat. Az első diplomákat 2012-ben adták át. Az elmúlt tanévben, 2022 júliusában 54 végzős vehette diplomáját a berlini magyar nagykövetségen.

Diplomaátadó 2016-ban az ACH-n

Az egyetem oktatási feladatai és ezzel együtt a helyigénye is nagymértékben emelkedtek 2008-ra. Abban az évben elkészült a Semmelweis Egyetem új épülete Budapesten, a Tűzoltó utcában. Az Elméleti Oktatási Központ (EOK) megfelel a modern kor elvárásainak; laboratóriumokkal, előadótermekkel, irodákkal és korszerű állatházzal támogatja a sikeres munkát és a fejlődést.

Az ACH indulása után egy évvel tovább bővült a Semmelweis Egyetem székhelyen kívüli oktatása. 2009 óta így már Svájcban, Luganóban is elérhető az egyetem gyógytornász BSc-képzése angol nyelven. A képzést 2013-ban olasz nyelven is elindították.

Szintén ebben az évben szervezték meg első ízben a Semmelweis Carnival elnevezésű rendezvényt, ennek keretén belül pedig a Nemzetközi Kulináris Fesztivált.

2010-ben elindult a Semmelweis Egyetem harmadik székhelyen kívüli képzése az Egészségügyi Közszolgálati Kar részeként. A szlovák nyelvű egészségügyi menedzser szakirányú továbbképzésen az indulást követően 2012-ben is indult évfolyam Pozsonyban.

A német nyelvű orvos- és fogorvosképzést követően 2011-ben német nyelvű gyógyszerészképzéssel bővült az egyetem oktatási palettája. A hallgatók a diplomájukkal együtt foglalkozásdoktori címet is átvehetnek, amely mind Ausztriában, mind pedig Németországban kuriózumnak számít.

Nemzetközi Alumni Találkozó 2014-ben.

A hagyományok folytatásaként 2014-ben újabb jubileumi alumni találkozóra került sor, amelyen a nemzetközi képzés kezdetének 30. évfordulóját ünnepelték.

Büszke vagyok arra, hogy amit elődeink 30 éve megálmodtak, az mára sikertörténet lett”

– fogalmazott a megnyitón dr. Szél Ágoston, az egyetem akkori rektora.

A nemzetközi képzés részeként, ám magyar nyelven folyik az oktatás Magyarország határain kívül további két országban. Ilyefalván (Románia), valamit Szabadkán és Zentán (Szerbia) kihelyezett konduktor képzés folyik 2017 óta a Semmelweis Egyetem égisze alatt – a Pető András Kar (PAK) ugyanis abban az évben integrálódott az egyetembe. A konduktív nevelés nemzetközi szinten ismert centrumának képzésein a konduktorok olyan pedagógiai szakemberekké válnak, akik elméleti tudással megalapozott ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú sajátos nevelési igényű mozgássérült (központi idegrendszeri sérült) konduktív neveléssel megvalósított fejlesztésére. Az angol nyelvű konduktorképzés 2022-ben indult a PAK-on.

2018-ban egy új, online felvételi rendszert fejlesztett az egyetem a külföldi jelentkezők fogadására. A Semaphor (Semmelweis Application Handling and Online Review) felvételi portál az évente növekvő számú, több ezer jelentkezés befogadását és feldolgozását segíti.

2019-ben dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes vezetésével a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja néven működik tovább az 1989-ben alakult Külföldi Hallgatók Titkársága. A szervezeti átalakulással az egység részeként létrejött a dr. Csala Miklós igazgató vezetése alá tartozó Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság a két titkársággal, melyek az Angol Nyelvű Tanulmányi Osztály, illetve Német Nyelvű Tanulmányi Osztály elnevezéseket kapták. Az egyetem nemzetközi képzésének és hallgatóinak ügye ezáltal rektorhelyettesi hatáskörbe került. Az átszervezés egyik fő célja a nemzetközi hallgatók integrálása egyetemünk életébe.

Fórumon mutatkozott be a Nemzetközi Hallgatók Képzési Központja 2019-ben.

2020 óta immár a szlovák nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzés is elérhető Pozsonyban.

Az egyetem a hallgatói integráció elősegítésére olyan programsorozatot indított szintén 2020-ban, amelynek keretében közös kurzusokon vehetnek részt magyar és nemzetközi hallgatók. Ezek a szabadon választható tantárgyak angol nyelven folynak, és kreditszerzésre, tudás-, valamint kapcsolatbővítésre adnak lehetőséget mind a magyar, mind pedig a német vagy angol nyelven tanuló hallgatók számára. Két évvel később már több mint 70 integrált kurzus működik.

A nemzetközi képzés nagyívű fejlődése okán a Semmelweis Egyetem a 40 éves jubileum előtt egy évvel, 2022-ben új, EOK2 elnevezésű épület tervezését indította el.

Jubileum

Az idén szeptemberben induló és 2023 júliusáig tartó Semmelweis International 40 programsorozat átível az egész akadémiai éven. Az orvosképzés negyvenedik jubileumát ünnepli, de nem csak az orvosképzésről szól: felöleli a Semmelweis Egyetem teljes nemzetközi képzéskínálatát, bemutatja eredményeit. A projekt célja, hogy méltó emléket állítson a Semmelweis Egyetemen zajló nemzetközi képzés négy évtizedének, és bemutassa az ez idő alatt elért sikereket, eredményeket.

A nemzetközi képzés 40 éves történelméről az illusztrált idővonalon, a kapcsolódó rendezvényekről pedig az eseménynaptárban találhatók további részletek.