A Semmelweis Egyetem Baráti Körének szeptemberi összejövetelén dr. Szél Ágoston az eddigi rektori tevékenységének ismertetése során bemutatta az egyetem elmúlt éveinek fontosabb mérföldköveit. A második előadó, dr. Cseh Domonkos, az Élettani Intézet munkatársa a 2-es típusú cukorbetegséggel összefüggő baroreflex-érzékenységről szóló, publikálás előtt álló vizsgálatot ismertette. A Baráti Kör elnöke, dr. Monos Emil professor emeritus beszámolt róla, már nyomdában van az az emlékkönyv, amely a Baráti Kör elmúlt 25 évét foglalja össze.

RS53347_KA-20160928-IMG_9652-scrA Semmelweis Egyetem hazai és nemzetközi presztízse című fotókkal illusztrált előadásában dr. Szél Ágoston végigtekintett a 2012 óta tartó rektori tisztségének fontosabb állomásain, amely által az egyetem elmúlt hat évének meghatározó eseményeibe is betekintést nyerhettek a rendezvény résztvevői. A rektor felidézte többek között a Semmelweis-emlékév történéseit, a Korányi projekt állomásait, különböző díjátadókat, így például a Dr. Ádám Veronikának ítélt Semmelweis Ignác Emlékérem átadását. A rektor visszaemlékezett több emléktábla-avatásra is, köztük Dr. Kovách Arisztid nemrégiben átadott domborművének avatóünnepségére, illetve Dr. Szentágothai János szobrának avatására. Bemutatta a nézőknek az egyetemen történt államtitkári, miniszteri látogatásokat, de futóversenyeket, valamint több együttműködési megállapodás megkötését, így például a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal aláírt kooperációt is megemlítette.

A rektor felvillantotta azokat a delegációs látogatásokat is, amelyek az egyetem nemzetközi kapcsolatainak ápolására és folyamatos bővítésére szolgáltak. Egyebek mellett szó esett a Semmelweis Egyetem kínai, dél-koreai és azerbajdzsáni kapcsolatairól. Kitért azokra az elismerésekre is, amelyeket az elmúlt négy év során átvehetett, így például a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésre vagy a nemrégiben átvett aradi díszdoktori címre. Ez utóbbi kapcsán kiemelte annak jelentőségét, hogy dr. Szász Károly kancellárral közösen tettek látogatást az aradi egyetemen, és folytattak szakmai megbeszéléseket, ezzel is jelezve az egyetem duális vezetésének egységét.

RS53344_KA-20160928-IMG_9660-scrDr. Szél Ágoston kiemelte, előadásával azt próbálta érzékeltetni, hogy rektorként folyamatosan az egyetem érdekében igyekszik cselekedni, az elért sikerekhez pedig a Semmelweis Egyetem számos intézményének és munkatársának tevékenysége is hozzájárult. Az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyezései kapcsán azt mondta, fontos, hogy az intézmény úgy tudja megőrizni presztízsét, hogy közben ne kelljen lemondani egyetlen klinikai egységről sem, hiszen orvosi egyetemen nem lehet hallgatókat képezni betegek nélkül. Hozzátette, a kiegyensúlyozott működéshez fontos, hogy az akadémiai és a kancellári vezetés úgy tudjon együttműködni, hogy a kitűzött célokat minél gazdaságosabban tudják véghez vinni.

RS53327_KA-20160928-IMG_9755-scrAz est második előadója dr. Cseh Domonkos, az Élettani Intézet tudományos segédmunkatársa, a Baráti Kör dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázatának 2015-ös díjazottja volt, aki a pályázat segítségével megvalósuló párizsi tanulmányútjának eredményeiről számolt be. A Paris Cardiovascular Research Centerben, dr. Stéphane Laurent és dr. Pierre Boutouyrie professzorok vezetésével zajló kutatás célja a 2-es típusú cukorbetegek vérnyomás-szabályozási reflexének (baroreflex) non-invazív módszerekkel történő vizsgálata volt. Az eredmények írásos formában történő ismertetése a kutatás szabályzata szerint csak a hivatalos publikáció megjelenése után lesz engedélyezett.

Keresztes Eszter

Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.