Három kerek évforduló alkalmából köszöntöttek három jeles tudóst a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézete által szervezett tudományos tanácskozáson. A hazai biofizika szervezésében elvitathatatlan érdemeket szerző dr. Rontó Györgyi 90., a hazai nanokémia megteremtéséért nemrég Széchenyi-díjjal kitüntetett dr. Zrínyi Miklós 75., és az Általános Orvostudományi Kar dékáni posztja mellett az intézetet is vezető dr. Kellermayer Miklós 60. születésnapja adott alkalmat az ünneplésre, illetve az intézet kutatócsoportjai legfrissebb tudományos eredményeinek bemutatására.

„Nemcsak három generáció képviselőit, de három olyan embert köszöntünk, akik maguk is generációkat neveltek, és a szépség, a jóság, valamint a szeretet nevében próbálták megmutatni az igazságra való törekvés útját, módját, és mindazt, amit a tudományos megismerés kapcsán magukévá tettek” – mondta dr. Tulassay Tivadar rector emeritus a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet által dr. Rontó Györgyi 90., dr. Zrínyi Miklós 75., és dr. Kellermayer Miklós 60. születésnapja alkalmából szervezett ünnepi tudományos ülésen.

Felidézte, hogy Rontó Györgyi professzorral diákkorában találkozott először, Zrínyi Miklóssal pedig már rektorként, amikor a professzor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorhelyetteseként vett részt különféle felsőoktatással kapcsolatos hivatalos rendezvényeken. Dr. Kellermayer Miklóst egy marosvásárhelyi rendezvényen ismerte meg, és – ahogy fogalmazott – már akkor meggyőződött arról, hogy olyan igaz ember, akinek a Semmelweis Egyetemen a helye. Mint mondta, máig egyik fontos sikerének tartja, hogy sikerült elcsábítania Pécsről Budapestre.

A rendezvényen kollégák, tanítványok tisztelegtek elődeik, iskolateremtő mentoraik teljesítménye előtt.

 

Dr. Rontó Györgyi élete 90 évéből hetvenet a biofizika környékén töltött, és ez idő alatt nemcsak az egyetem, de maga a biofizika tudománya is rengeteget fejlődött Magyarországon és globálisan egyaránt, köszönhetően többek között a professzor tudományos áttöréseinek, tudományszervező munkásságának

– mondta dr. Tóth Katalin, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet volt munkatársa, Rontó Györgyi tanítványa. Felidézte, hogy dr. Rontó Györgyi orvostanhallgatóként, TDK-sként csatlakozott az alig öt éve alapított Orvosi Fizikai Intézetben zajló kutatásokhoz: az akkor még főleg kristályfizikával foglalkozó intézetben orvosként az ionizáló sugárzás biológiai hatásai érdekelték elsősorban. A bakteriofágokkal (baktériumokat fertőzni képes vírusok) kapcsolatos kutatásai eredményeképp pedig nemcsak azok szerkezetével, tulajdonságaival kapcsolatos ismeretekkel bővült a tudomány és az orvosi tananyag, hanem a gyakorlatban is használható személyi doziméterekkel is. A fág és uracil doziméterek létrehozásában, valamint a Nemzetközi Űrállomáson ezekkel végzett kísérletek sikerében is komoly szerepe volt a professzornak. Dr. Rontó Györgyi generációk tudományos pályáját, karrierjét indította be, segítette elő, szinte minden diákja megszerezte a doktori fokozatot, többen a kandidátusit is. Emellett mindvégig ösztönözte a női kutatókat, tartotta bennünk a lelket, hogy igenis elérhető család mellett is a tudományos karrier – tette hozzá dr. Tóth Katalin.

Dr. Zrínyi Miklóst 75. születésnapja alkalmából dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Nanokémiai Kutatócsoportjának vezetője méltatta. „Saját megfogalmazása szerint kutatói hivatása egyik legfontosabb feladata, hogy felkeltse a tanítványok érdeklődését, illetve, hogy az elődöket túlszárnyalja. Szerintem nagyon nehéz lesz túlszárnyalni az ő teljesítményét” – fogalmazott. Felidézve elődje szakmai pályafutásának főbb mérföldköveit megemlítette, hogy dr. Zrínyi Miklós három egyetemen is letette a névjegyét: pályáját az ELTE-n kezdte kolloidikusként, a Műegyetemen tanszékvezető és rektorhelyettes volt, míg a Semmelweis Egyetemen 2010-ben megalakította a Nanokémiai Kutatócsoportot. Annak idején a kutatások fókuszában a lágy anyagok és biokolloidok álltak, a fő cél pedig az volt, hogy a nano és a mikro tartományban olyan eredményeket érjenek el, amelyeket aztán orvosi, orvosbiológiai, gyógyszerészeti felhasználásra tudnak alkalmazni.

Számos más eredménye mellett a mesterséges szövet létrehozásában jelentős szerepet játszó elektrosztatikus polimerszálképzéssel kapcsolatos kutatásai nemzetközi szinten is elismertséget és előnyt jelentettek az intézetnek, a kutatócsoport pedig később Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék szakértőivel együtt igazolta ennek varrásállóságát – ismertette dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla. Hozzátéve, hogy mentora élen járt a nanokémiában jelenleg nemzetközileg is forró témának számító kolloidmotorokkal kapcsolatos kutatásokban is. Emellett méltatta dr. Zrínyi Miklós intézeten belüli közösségszervező, valamint belföldi és nemzetközi tudományszervező képességeit is, utóbbinak köszönhetően a kutatócsoport erős együttműködést alakíthatott ki kínai és japán egyetemekkel is.

„Fontos az is, hogy elsők legyünk, de még fontosabb, hogy igazunk legyen” – idézte mentorát, dr. Kellermayer Miklós intézetigazgatót, az Általános Orvostudományi Kar dékánját dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi docens, az ünnepelt 60. születésnapja alkalmából elmondott köszöntőjében. Megjegyezte, hogy ez attól a tudóstól hangzott el, aki a világon először izolált egy saját maga által épített lézercsipesszel titin molekulát az izomszövetből, illetve először készített atomerő mikroszkópos felvételt izolált egyedi titinmolekulákról. Az erővisszacsatolt üzemű lézercsipesz kifejlesztését már a Semmelweis Egyetemen végezte a professzor által vezetett kutatócsoport. Az izomszövet felépítésében fontos szerepet játszó titinmolekula működési mechanizmusának, felépítésének megismerése nemcsak alapkutatások szempontjából érdekes, hanem azért is, mert feltételezik, hogy egyes betegségek patomechnanizmusában a titin molekula módosulásának is szerepe lehet, és ennek igazolása a terápiák fejlesztésében is fontos lehet. Ennek nyomán indult el például a városmajori szívizom biobank-minták vizsgálata is. Világviszonylatban is ritka, hogy egy munkacsoport évtizedek óta teljes hosszúságú izolált titin szövettel kapcsolatos kutatásokat végezzen – hangsúlyozta dr. Mártonfalvi Zsolt.

Ma valóban óriásokat ünnepelhetünk, akiknek a vállain állhatunk, dr. Rontó Györgyit és dr. Zrínyi Miklóst, akikről példát vehetünk, tanulhatunk és példamutatóan állnak egy közösség élén – utalt Isaac Newton gondolatára dr. Kellermayer Miklós, majd köszönetet mondott feletteseinek a támogatásért, kollégáinak és tanítványainak a tiszteletért és a szeretetért, amit feléje mutattak. Úgy fogalmazott: „két dolog tud összekovácsolni egy közösséget. A gyűlölet és a szeretet. És itt a szeretet működik ebben a közösségben. Én azt kérem, hogy ezt a szeretetet, ezt vigyétek tovább, tartsátok meg ebben a közösségben, mert az egy összekovácsoló erő, ami felruház a képességgel, hogy meglássuk a világban és egymásban a szépet. Továbbra is alázattal és szeretettel szeretném szolgálni ezt a közösséget.”

Az ünnepi ülés második felében a résztvevők előadásokat hallhattak az Egymolekula biofizika csoport, az Elméleti molekuláris biofizika csoport, a Fehérjedinamika és kölcsönhatások csoport, valamint a HUN-REN virológia és a Komplex nanorendszerek csoport legfrissebb kutatási eredményeiről. Emellett bemutatták a Kvantitatív in vivo molekuláris képalkotó csoport, a Makromolekuláris szerkezet és biospektroszkópia csoportok tudományos eredményeit. A Mechanobiológia munkacsoport új felfedezései mellett prezentálták a Membránfehérje csoport és a Miofilamentum mechanobiofizika csoport kutatási eredményeit is.

Kiss Melinda Katalin
Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.