Fotó: Kovács AttilaA Semmelweis Ignác tudományos ülésen dr. Ádám Veronika akadémikus professzor, az Orvosi Biokémiai Intézet igazgatója vehette át a Semmelweis Ignác Emlékérem és Jutalomdíj kitüntetést. Az díjátadón részt vett dr. Áder János köztársasági elnök és felesége, dr. Herczegh Anita is, a kitüntetést dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora adta át.

„A Semmelweis díj átadása egyetemünk legkiemelkedőbb, legbensőségesebb ünnepélye, hiszen 1959 óta szinte minden évben egy olyan kiválóságot tüntetünk ki, aki intézményünk büszkesége, példaképe” – nyitotta az ünnepséget a rektor. Felidézte: a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácsa 1959-ben határozatban mondta ki, hogy a magyar orvostudomány fejlesztése céljából annak egy-egy kiemelkedő művelőjét magas szintű tudományos munkássága elismeréseként évente jutalmazni kívánja.

Fotó: Kovács AttilaSzél Ágoston kiemelte: „az idei kitüntetett elkötelezett oktató, szeret tanítani és fontosnak tartja, hogy a biokémia óriási és szerteágazó anyagából az orvostanhallgatók az ép és kóros működések megértéséhez szükséges molekuláris mechanizmusokat megismerjék”. Laudációjában kifejtette: dr. Ádám Veronika a Semmelweis Egyetemen járta végig a ranglétrát, és lett tanársegédből tanszékvezető egyetemi tanár. 1990-től a Biokémiai Intézet igazgatója, vezetése alatt az intézet számos munkacsoportja révén nemzetközi rangot vívott ki magának. Oktat a PhD-képzésben is, a Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolán kívül rendszeresen szervez kurzusokat, kutatási területe az elmúlt húsz évben a neurodegeneratív betegségekben kulcsszerepet játszó oxidatív stressz. Munkatársaival kimutatták ennek legérzékenyebb korai targetjeit a központi idegrendszerben, leírtak egy korábban nem ismert mechanizmust az oxidatív stressz keletkezésében, és ennek jelentőségét egyes humángenetikai betegségek patomechanizmusában. Számos nemzetközi kongresszust szervezett, aktív tagja tudományterülete közösségének, jelenleg a habilitációs bizottság elnöke és tagja a rektor öttagú tanácsadó testületének. Munkássága során több kitüntetésben részesült, amelyek közül legjelentősebb a 2010-ben elnyert Széchenyi-díj.

Fotó: Kovács AttilaDr. Ádám Veronika az eseményen a díj és egyszersmind az egyetem névadójáról is megemlékezett: „Semmelweis Ignác jóval megelőzte korát, hiszen a kórokozó baktériumokat még nem ismerhette, mégis rájött, hogyan lehet védekezni a gyermekágyi láz ellen. Csak jóval halála után részesült elismerésben, amikor a mikróbák felfedezésével – a világ megtudta, mi az, ami átkerül a boncolással az egészséges emberre.”

Az intézményvezető által vezetett munkacsoport MTA-SE Neurobiokémiai Kutatócsoport néven július 1-jével kezdhette meg működését, amely a Magyar Tudományos Akadémiától a metabolizmus és az oxidatív stressz összefüggésének vizsgálatára kapott támogatást. A professzor “Egy enzim-több funkció. A metabolizmus és az oxidatív stressz összefüggése” című előadásában munkacsoportjának kísérleteiről beszélt, melyek az alfaketoglutarát dehidrogenáz enzim köré szerveződnek. Ez a metabolizmus azon enzimjeinek egyike, mely elengedhetetlen a sejtek, a szervezet energiaellátásának biztosításához, és képes reaktív oxigénszármazékokat termelni.

Az előadó rávilágított: oxidatív stressz akkor keletkezik, amikor a reaktív oxigénszármazékok keletkezése megnő, vagy az elimináló mechanizmusok hatékonysága csökken. Ennek azért is van óriási jelentősége, mert – mint ahogy az mára nyilvánvalóvá vált – az oxidatív stressz az a folyamat, amit számos kóros állapotban a patológia egy meghatározott tényezőjének tekinthetünk. A betegségek túlnyomó többségének kialakulásában tehát szerepet játszik; a stroke, a sejtöregedés, illetve a Parkinson és az Alzheimer-kór létrejöttében is kóroki szerepe van.

Fotó: Kovács Attila

„Kutatócsoportunk többek között arra keresett választ, melyek az oxidatív stressz legtipikusabb targetjei, amik meghatározzák az oxidatív stressz indukálta kóros folyamatot. Végül kilyukadtunk a citrátkörnél, amiben három enzimet találtunk, melyek az oxidatív stresszre érzékenyek. Egyikükre, az alfa-ketoglutarát dehidrogenázra különös figyelmet fordítottunk, ennek ugyanis jelentős szerepe van a fiziológiában és a patológiában. Ezen kívül ez az oxidatív stressz egyik kulcstargetje és generálója, ami szokatlan egy – a metabolizmusban kulcsszerepet játszó – enzimtől” – összegezte az akadémikus.

Mozer Mária
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.