A 2023-ban meghirdetésre kerülő szakdolgozati témák:

A lista a MOODLE felületen és az Intézeti hirdetőtáblán is elérhető!

TÉMA/Topics

TÉMAVEZETŐ/Supervisor

Gyógyszermetabolizmus vizsgálat biológiai és kémiai modellek segítségével

Dr. Balogh György Tibor

In vitro gyógyszerfelszívódási modellek fejlesztése és alkalmazása új hatóanyagformulációkon

Dr. Balogh György Tibor

Ex vivo sertésszem permeabilitási vizsgálatok szemészeti készítményeken

Dr. Balogh György Tibor

Nimeszulid ciklodextrin komplexképződésének hatása a protonálódásra

Dr. Mazák Károly

A csontanyagcserére ható szerek gyógyszerészi kémiája 

Dr. Mazák Károly

Barcza Lajos professzor gyógyszeranalitikai munkássága 

Dr. Mazák Károly

Protonálódási és komplex stabilitási állandók ortogonális meghatározási módszereinek összehasonlítása meta-analízissel

Dr. Mirzahosseini Arash

Enantiomerek elválasztásának előrejelzése gépi tanulással

Dr. Tóth Gergő

Királis szulfoxidok enantiomerjeinek elválasztása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával

Dr. Dobó Máté

Szennyezésvizsgálati módszerek fejlesztése kapilláris elektroforézissel

Mazákné Dr. Kraszni Márta/ Dr. Tóth Gergő

Aromás gyűrűben szubsztituált morfinszármazékok szintézise és fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata

Dr. Hosztafi Sándor/Dr. Mazák Károly

Kortikoszteroid tartalmú szuszpenziós gyógyszerformák hatóanyagtartalmának meghatározása Cirkuláris Dikroizmus spektroszkópiával

Dr. Horváth Péter

Insuline analogues – possibilities of chemical modifications influencing the duration of action of insulin

Dr. Márta Kraszni

Cyclodextrin complexation of tyrosine kinase inhibitors

Dr. Gergő Tóth