Kutatási területek:

 • Királis módszerfejlesztés CE-vel és HPLC-vel nagyszámú királis szelektor felhasználásával (poliszacharid, ciklodextrin, fehérje, makrociklikus antibiotikum)
 • Királis felismerőképesség tanulmányozása spektroszkópiás módszerekkel es molekula modellezéssel
 • Ciklodextrin-alapú királis szelektorok fejlesztése
 • A királis felimerőképesség előrejelzese gépi tanulással
 • Fehérje kötődes jellemzése kromatográfiás és spektroszkópiás módszerekkel
 • Királis HPLC-MS módszerek fejlesztése

TDK/szakdolgozat témák:

Futó témák:

 • Királis elválasztások fehérje állófázisokon (Dombi Gergely)
 • Királis elválasztások előrejelzése gépi tanulással (Imre Attila)

Választható témák:

 • Fordított fázisú királis elválasztások

PhD témák:

Friss közlemények:

 1. Dobó, M., Ádám, M., Fiser, B., Papp, L. A., Dombi, G., Sekkoum, K., Szabó, ZI, Tóth, G. (2023). Enantioseparation and molecular docking study of selected chiral pharmaceuticals on a commercialized phenylcarbamate-β-cyclodextrin column using polar organic mode. Scientific Reports13(1), 14778.
  DOI: 10.1038/s41598-023-41941-5
 2. Dombi, G., Horváth, P., Fiser, B., Mirzahosseini, A., Dobó, M., Szabó, Z. I., & Tóth, G. (2023). Enantioselective human serum albumin binding of apremilast: liquid chromatographic, fluorescence and molecular docking study. International Journal of Molecular Sciences24(3), 2168.
  DOI:10.3390/ijms24032168
 3. Dobó, M., Foroughbakhshfasaei, M., Horváth, P., Szabó, Z. I., & Tóth, G. (2022). Chiral separation of oxazolidinone analogues by liquid chromatography on polysaccharide stationary phases using polar organic mode. Journal of Chromatography A1662, 462741.
  DOI:10.1016/j.chroma.2021.462741
 4. Tóth, G., Fogarasi, E., Bartalis-Fábián, Á., Foroughbakhshfasaei, M., Boldizsár, I., Darcsi, A., Lohner Sz., Scriba., G, Szabó, Z. I. (2020). Liquid chromatographic method for the simultaneous determination of achiral and chiral impurities of dapoxetine in approved and counterfeit products. Journal of Chromatography A1626, 461388.
  DOI:10.1016/j.chroma.2020.461388
 5. Szabó, Z. I., Boda, F., Fiser, B., Dobó, M., Szőcs, L., Tóth, G. (2023). Chiral Separation of Oxazolidinone Analogs by Capillary Electrophoresis Using Anionic Cyclodextrins as Chiral Selectors: Emphasis on Enantiomer Migration Order. Molecules28(11), 4530.
  DOI:0.3390/molecules28114530