Semmelweis Egyetem Gyógyszerkutatási Infrastruktúra

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán európai színvonalú gyógyszerkutatási, fejlesztési és ellenőrzési infrastruktúra áll a Kar intézetei és külső érdeklődők rendelkezésére. A infrastruktúra valamennyi eleme – a kapacitási határokon belül – minden szakmai partner illetve érdeklődő rendelkezésére áll. Az egyes szolgáltatások kidolgozott tarifa rendszerben, míg mások kollaborációs együttműködési formában vehetők igénybe.

A konkrét műszer illetve infrastruktúra használat lehetőségeiről és feltételeiről a Gyógyszerészi Kémiai Intézet igazgatójánál tájékozódhat.

GYÓGYSZERKÉMIAI MŰSZEREGYÜTTES

  • VNMR-J600 Varian Unity Inova 600MHz NMR készülék

  • AGILENT 6400 ESI-QQQ és 6230 ESI-TOF LC-DAD/MS készülékek

  • AGILENT 7100 CE DAD/MS

  • JASCO J-720 CD/ORD és JASCO J810 CD/FDCD spektropolariméterek

  • JASCO HPLC rendszerek

  • SIRIUS automatizált pKa-logP mérőrendszer

  • TECAN plate reader