TDK lehetőségek:

Téma címe Témavezető

Gyógyszermetabolizmus vizsgálat biológiai és kémiai modellek segítségével

Prof. Dr. Balogh György Tibor

In vitro gyógyszerfelszívódási modellek fejlesztése és alkalmazása új hatóanyagformulációkon

Prof. Dr. Balogh György Tibor

Ex vivo sertésszem permeabilitási vizsgálatok szemészeti készítményeken

Prof. Dr. Balogh György Tibor

Molekuláris felismerésre alkalmas vegyületek szintézise

Dr. Golcs Ádám

Nehézfémion-szelektív elektro- és optokémiai szenzorok fejlesztése

Dr. Golcs Ádám

Nagy áteresztőképességű szintézistámogató eljárások kidolgozása

Dr. Golcs Ádám

Szupramolekuláris kölcsönhatásokon alapuló membránszeparációs eljárások fejlesztése

Dr. Golcs Ádám

Szteroid hatóanyagot tartalmazó szuszpenziós készítmények hatóanyag tartalmának meghatározása CD spektroszkópiával

Dr. Horváth Péter

Aromás gyűrűben szubsztituált morfinszármazékok szintézise és fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata

Dr. Hosztafi Sándor

Szintetikus vizsgálatok morfinszármazékok körében

Dr. Hosztafi Sándor
N-aminolkil-normorfin vázas haptén-jelölt vegyületek szintézise és szerkezetvizsgálata; 3-as, 6-os, 14-es helyzetben észterezett új morfinszármazékok előállítása és szerkezetvizsgálata Dr. Hosztafi Sándor

Új kináz inhibítorok szintézise és karakterizálása

Prof. Dr. Őrfi László

Tumorellenes és antimikrobás hatású kináz inhibítor molekulák tervezése, előállítása, a szerkezet és a biológiai hatás közti összefüggések vizsgálata

Prof. Dr. Őrfi László

Új, potenciális kinázgátló hatású gyógyszervegyületek tervezése és előállítása

Prof. Dr. Őrfi László

Fordított fázisú királis elválasztások

Dr. Tóth Gergő

2023-as OTDK eredmények:

  • Dobó Máté SE GYTK V.  (OTDK különdíj)

Intézetünkből a 2023-as TDK konferencián az alábbi hallgatók előadásai hangzottak el:

  • Bodonyi Simon József: Maleinimid-funkcionalizált morfin-haptének szintézise és szerkezetvizsgálata (II. helyezés)
  • Niedermüller Ákos: Ionos folyadékok szintézise és alkalmazhatóságának vizsgálata királis kapilláris elektroforézisben (III. helyezés)
  • Bánki Adél: Humán szérumalbumin-hatóanyag komplexek vizsgálata indukált cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával
  • Dombi Gergely: Az apremilaszt humán szérum albuminhoz való kötődésének jellemzése
  • Holman Borbála: „Biased” opioid-receptor agonista szintézise és szerkezetvizsgálata

Mind a résztvevőknek, mind témavezetőiknek gratulálunk!