Kutatási területek:

 • Molekuláris felismerésen alapuló szelektor- és kemoszenzor-eljárások fejlesztése
 • In silico molekulamodellezésből kiinduló racionális gyógyszertervezés
 • Kismolekulás kinázgátlók szintézise és szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
 • Félszintetikus morfinszármazékok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
 • Normorfin vázas haptén-jelölt molekulák szintézise és szerkezetvizsgálata

TKD/szakdolgozat témák:

Dr. Golcs Ádám – választható témák:

 • Molekuláris felismerésre alkalmas vegyületek szintézise
 • Nehézfémion-szelektív elektro- és optokémiai szenzorok fejlesztése
 • Nagy áteresztőképességű szintézistámogató eljárások kidolgozása
 • Szupramolekuláris kölcsönhatásokon alapuló membránszeparációs eljárások fejlesztése

Dr. Hosztafi Sándor – választható témák:

 • Aromás gyűrűben szubsztituált morfinszármazékok szintézise és fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata
 • Szintetikus vizsgálatok morfinszármazékok körében
 • N-aminolkil-normorfin vázas haptén-jelölt vegyületek szintézise és szerkezetvizsgálata; 3-as, 6-os, 14-es helyzetben észterezett új morfinszármazékok előállítása és szerkezetvizsgálata

Prof. Dr. Őrfi László – választható témák:

 • Új kináz inhibítorok szintézise és karakterizálása
 • Tumorellenes és antimikrobás hatású kináz inhibítor molekulák tervezése, előállítása, a szerkezet és a biológiai hatás közti összefüggések vizsgálata
 • Új, potenciális kinázgátló hatású gyógyszervegyületek tervezése és előállítása

Friss közlemények:

 • András Hrabák, Gábor Bögel, József Murányi, Viola Tamási, Krisztina Németh, Bálint Szokol, Zoltán Kukor, Tamás Kardon, László Őrfi (2023): Decreasing effects of protein kinase inhibitors on the expression of NOS2 and inflammatory cytokines and on phagocytosis in rat peritoneal macrophages is partly related to repolarization. Molecular Immunology, Volume 153, 10-24.
  DOI:10.1016/J.MOLIMM.2022.11.002
 • János Garai, Balázs Radnai,  Eszter Vámos , Dominika Kovács , Viola Bagóné Vántus, Zoltán Rumbus, Eszter Pákai, András Garami, Gergely Gulyás-Fekete, Attila Agócs , Marcell Krekó, Khadiza Zaman , László Prókai, László Őrfi, Péter B. Jakus, Tamás Lóránd (2023): Synthesis and evaluation of a new class of MIF-inhibitors in activated macrophage cells and in experimental septic shock in mice. European Journal of Medicinal Chemistry 247, 115050.
  DOI: 10.1016/j.ejmech.2022.115050
 • Köteles I., Mazák, K., Tóth, G., Horváth, P., Kiss, E., Tűz, B., Hosztafi, S. (2023): Synthesis of 3-O-Carboxyalkyl Morphine Derivatives and Characterization of Their Acid-Base Properties. Chemistry and Biodiversity 18(7) e2100135.
  DOI: 10.1002/cbdv.202100135 
 • Ötvös, F., Szücs, E., Urai, Á., Köteles, I., Szabó, P.T., Varga, K.Zs., Gombos, D., Hosztafi, S., Benyhe, S. (2023): Synthesis and biochemical evaluation of 17-N-beta-aminoalkyl-4,5α-Epoxynormorphinans. Scientific Reports. 13, 20305.
  DOI: 10.1038/s41598-023-46317-3
 • Vezse, P., Golcs, Á., Tóth, T., Huszthy, P. (2023). Contamination-and Perturbation-Free Fluorescent Monitoring of Zn2+ in Suspensions Using Crown Ether-Functionalized Magnetic Nanoparticles. Chemosensors, 11(10), 547.
  DOI: 10.3390/chemosensors11100547