Betűméret: A A A

Köszöntő

Az emberi test felépítésének megismerése minden orvos-egészségügyi stúdium alapja. Nem véletlen, hogy a medikusok tanulmányaik első két évében találkoznak az orvosi pálya legmeghatározóbb ismeretanyagával, az anatómia, szövet- és fejlődéstan tantárgy keretein belül. Hiba lenne azonban azt hinni, hogy az első két éven átívelő masszív tantárgy az emberi test morfológiájának leírására szorítkozik. Az is tévedés, hogy a szerkezettel foglalkozó alaptudomány évtizedek vagy évszázadok óta ismert, lényegében változatlan tényeket közöl, amelyek oktatása és tanulása legfeljebb mennyiségük miatt jelenthet kihívást.

Az első tévedést azzal szeretném eloszlatni, hogy Lenhossék Mihálynak, minden idők egyik legnevesebb magyar anatómus professzorának közel száz éve megjelent háromkötetes munkája valóban még a deskripció vagyis a leírás jegyében született. Szentágothai János fél évszázaddal később azonban már „Funkcionális anatómia” címmel jelentette meg mérföldkövet jelentő, korszakalkotó, szintén háromkötetes tankönyvét, amelyet Réthelyi Miklós átdolgozásában mind a mai napig használunk. Az orvosi egyetemek anatómia oktatása viszont ma már nem képzelhető el markáns klinikai szemlélet nélkül, ami azt jelenti, hogy elengedhetetlen a morfológiai ismeretek orvosi jelentőségének hangsúlyozása is. Ez a klinikai anatómia, amelynek gyors térhódítását intézetünkben az angol és német nyelvű oktatás is nagymértékben elősegítette.

Az összetett (leírás, működés és klinikum hármasságát) hirdető tantárgy kiemelten fontos részét képező neuroanatómia, szövettan és fejlődésbiológia pedig olyan dinamikusan fejlődő diszciplínák, amelyek releváns tankönyvei szinte már kiadásuk pillanatában elavultak, és oktatóink csak a gyakorlatok és az előadások során tudják a legfrissebb, naprakész ismeretanyagot átadni hallgatóiknak – saját, világviszonylatban elismert kutatómunkájukra alapozva.

A komplexitás, a dinamizmus és az erőforrások jobb kihasználásának igénye hívta életre 2016-ban a Semmelweis Egyetem két, óriási hagyományokkal rendelkező anatómiai intézetének összevonását. Az egyesített Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet a Lenhossék-féle leíró anatómiára és a Réthelyi-Szentágothai-féle funkcionális anatómiára építve a legmodernebb neuroanatómiai (Palkovits Miklós), szövettani (Röhlich Pál), fejlődésbiológiai (Oláh Imre) és klinikai (Szél Ágoston) ismereteket felhasználva készíti fel hallgatóit az exponenciálisan növekvő orvosi ismeretek befogadására. Az elmondottak a kari sajátosságok figyelembevételével igazak a fogorvosi, gyógyszerészi és egyéb egészségtudományi képzések során oktatott morfológiai tárgyakra is.

Budapest, 2018. szeptember 1.
Szél Ágoston, egyetemi tanár, intézetigazgató