Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 16.
387752 Összes oltás

Hámori József

(1932-2021)


Meghalt Hámori József szórták a hírt a források, és megírták, hogy Hámori József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor emeritusa miniszterként, rektorként, a Magyar Rektori Konferencia elnökeként, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökeként, a Magyra Örökség Díj Bizottság elnökeként – a címeket és beosztásokat tovább lehetne sorolni – egyaránt helytállott, maradandó, emlékezetes dolgokat tett. Mindezen aktivitás megvalósítójaként, Hámori József a Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében, a Tűzoltó utcai épület földszintjén lévő, egyáltalán nem luxusos, irodájába tért haza, ott érezhette jól magát. Irodája – évtizedeken át – ott volt az én jelenlegi irodám szomszédságában.

Hámori József Fegyverneken született, a Budai Ciszter Gimnáziumban is tanult, majd Törökszentmiklóson érettségizett 1950-ben. A szerzetes rendek iskoláit bezáró intézkedéseket már érettként átélt osztálytársak még a 2000-es évek első évtizedében is rendszeresen találkoztak. Kutató biológus diplomával, Kovách Arisztid ajánlásával érkezett Hámori József 1955-ben Pécsre, a Dischka Győző utcai, Szentágothai János által vezetett Anatómiai Intézetbe. Rovarok izomzatának a mikroszkópos szerkezetét vizsgálta, majd az akkor még nagyon kezdetleges technikával működő elektronmikroszkópos vizsgálatokra tért át. A Pécsi Anatómiai Intézet virágkorának lett tanúja és részese. Sokszor beszélt a Proffal közösen tett intézeti kirándulásokról, vagy arról, amikor Szentágothai József Attila, Weöres Sándor vagy Juhász Ferenc verseket olvasott fel a laborban.

1963-ban Szentágothai János vette át a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai intézetének az igazgatását. Az elektronmikroszkópos preparatív és vizsgálati technikában akkor már jelentős előrehaladással rendelkező Hámori József vele jött, és kialakította az intézet Elektronmikroszkópos laboratóriumát. A munka a kis asztali Tesla elektronmikroszkóppal kezdődött, majd azt nagyobb kapacitású mikroszkópok követték. Szentágothait a kisagy szinaptikus szerkezete érdekelte, Hámori rakéta szerű sebességgel hozta a szebbnél-szebb és érdekesebbnél-érdekesebb elektronmikroszkópos képeket. Így született meg 1964 és 1966 között az a közlemény-sorozat, amelynek alapján íródott – Eccles-Ito-Szentágothai együttműködésével – az 1967-ben megjelent kisagy monográfia.

Hámori József saját munkaterülete a fejlődő központi idegrendszer vizsgálata volt, a fejlődés egyes kritikus pillanatait meghatározó induktív vagy fékező hatások morphológiai megjelenése, az idegrendszer plaszcititása érdekelte. Hosszan tartó együttműködésben dolgozott a magasabb rendű emlősök látórendszerének vizsgálatán a New York-i Mount Sinai Egyetem kutató professzoraival, Pedro és Tauba Pasikkal. A tudományos munka mellett élethosszig tartó barátság alakult ki a Pasik házaspárral. Tudományos munkáival egyenértékűek a tudományt ismertető, népszerűsítő, széles körben olvasott írásai.

Az Anatómiai Intézetben Hámori Jóska meghatározó személy volt a kezdetektől fogva. Számos intézeti közlemény és disszertáció megírásához az ultrastrukturális részletek -elsősorban a szinapszisok szerkezete – az ő irányítása mellett, az Elektronmikroszkópos laboratóriumban készültek. A kérdezés mestere volt, így volt ez mind a tudományos témákat, mind a mindennapi életet illetően. A folyosón nem lehetett úgy találkozni vele, hogy ne tett volna fel kérdéseket, amelyekre – természetesen – választ is várt. Ismerte a kollégákat és azok is ismerték és szerették őt. Élen járt a humoros helyzetek teremtésében, illetve a helyzetekben a humoros oldal megtalálásában és kiemelésében. Széleskörű kulturális, és a mindennapi élet eseményeiben történő változásokat naprakészen követő ismereteit mindig kész volt megosztani beszélgető társaival.

2014-től már ritkábban találkoztunk. 2019-ben, az MTA-án tartott konferencián közösen emlékeztünk Szentágothai Jánosra, halálának 25 éves évfordulója alkalmából.

Kedves Jóska! Sokfelé érdeklődő, vezetésre hivatott, nyughatatlan személyiséged maradandó nyomokat hagyott a magyar és a nemzetközi oktatási és tudományos élet számos területén. Ezekből az Anatómiai Intézet a Tűzoltó-utcában kapta, talán, a legtöbb ajándékot.

Isten Veled, nyugodjál békében!

Réthelyi Miklós