Az eredetileg 1971-ben, Szentágothai János professzor, Intézetünk akkori igazgatója által írt háromkötetes „Funkcionális anatómia” tankönyv a későbbi évtizedekben Réthelyi Miklós professzor (szintén korábbi igazgatónk) társszerzőségével újabb kiadásokat ért meg, ma -átdolgozva- Réthelyi-Szentágothai: „Funkcionális anatómia” címmel, egy kötetben érhető el (9. és 10. kiadás). Ez a könyv a magyar orvos- és fogorvosképző egyetemek anatómia-tanszékein alapvető tankönyv.

Az egyre gyarapodó számú angol nyelvű hallgató igényeire való tekintettel elkészült a könyv fordítása „Miklós Réthelyi – János Szentágothai: Functional Anatomy” címmel és „anatomy, histology and embryology for medical and dental students” alcímmel.