(ÁOK, FOK évfolyamok, 2016. április 27.)


CV-vizsgák:

Kedves Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket az alábbi, CV vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókra:

– A CV kurzus nem számít teljes, új tárgyfelvételnek, így a Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat szerint a vizsgaalkalmak száma az előző félévi, teljes értékű tárgyfelvétel vizsgáival összeadódik. Így mindenkinek annyi vizsgalehetősége van, ahány az előző félévről megmaradt. Második (és harmadik) utóvizsga esetén a vizsga elkezdéséhez szükséges az UV díj befizetésének igazolása (tehát aki pl. a téli vizsgaidőszakban kétszer sikertelen vizsgát tett, annak most a 2. UV-ja következik, így az utóvizsga díját a vizsga megkezdése előtt be kell fizetnie, UV-jegyet kell hoznia).

– CV vizsga esetén az előző vizsgaidőszakban megszerzett gyakorlati vizsgarész elévül, így a december-januári vizsgaidőszakban sikeresen letett gyakorlati kollokviumot meg kell ismételni. A megajánlott gyakorlati jegy viszont továbbra is érvényes, így akinek előzőleg sem kellett gyakorlati kollokviumot tennie, annak természetesen most sem kell.


Vizsgatájékoztatók, vizsga-kérdéscsoportok: ÁOK I., ÁOK II.   –   FOK I., FOK II. 

Évvégi teendők:

Félévi index-aláíratás:

 • ÁOK: nincs (Neptunban, elektronikusan lesz)
 • FOK: a 14. oktatási héten szerdán (V. 11.): közös érdekünkben kérnénk, hogy a csoportonként összegyűjtött indexeket a csoportvezetők adják le a tárgy előadójának aláíratásra: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, igazgatóhelyettes földszinti irodájába.

Az aláírás feltételei:

 • Hiányzások megengedett száma
 • II. év: legalább egy sikeres demonstráció szükséges a félév aláírásához. Pótdemonstráció: a 2 utolsó oktatási héten – a sikertelen bonctermi demonstráció(k) témájából.

I. év: A félév során sikeresen (legalább elégséges jeggyel) letett mindkét bonctermi témájú demonstráció esetén a hallgató mentesül a kollokvium anatómiai gyakorlati része (bonctermi vizsga) alól (a két demonstrációs jegy átlagából számolt bonctermi jeggyel), de ezeknek a hallgatóknak is lehetőségük van a szorgalmi időszak 13. hetének végéig írásban kérelmezniük az anatómiai gyakorlati kollokvium letételét, mely így náluk a félévi vizsga kötelező, buktató hatályú részévé válik. Ebben az esetben a félév során szerzett bonctermi jegy helyett a kollokviumon szerzett anatómiai gyakorlati jegy lesz a kollokvium bonctermi részjegye.

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban szereplő „több féléves tantárgyak esetén”  a „tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. De: Anatómia3 csak sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!

A vizsgaidőszak:

 • Vizsgajelentkezés: Neptunon keresztül. Fontos a Neptun szabályainak -pl. 48 óra- betartása. Technikai problémákkal nem tudunk foglalkozni!
 • ÁOK: szerdánként gyakorlati vizsgát nem tartunk, csak ennek ismeretében
  jelentkezzenek szerdai napokra! Más napokra korlátozás nélkül bárki jelentkezhet.
 • Javítóvizsgára jelentkező (azaz sikeres vizsgát javítani szándékozó) hallgató az évfolyamfelelőst keresse meg és egyeztessen a vizsgaidőpont ügyében.
 • A kiírt vizsganapok hallgatói létszámát utólag nem tudjuk bővíteni, új vizsganapokat nem tudunk kiírni.
 • ÁOK II.: Vizsgajelentkezés: napi 16 hely van kiírva; ezt nem tudjuk bővíteni, ne is kérjék. CV vizsganapok: az 1. és 3. féléves anyagból vizsgázóknak.
  Lesz olyan vizsganap is, amikor a kiírt vizsgahelyek egy része csak UV.
 • A Neptunban kiírt UV-helyre első vizsgás (akár korábban „nem jelent meg”) és javítóvizsgás hallgató NEM jelentkezhet!

Vizsga-tudnivalók:

– Gyülekezés 8.00 óráig: ÁOK II.: a tanterem előtt, ÁOK I. és FOK I-II.: a földszinti boncterem előtt (akkor is, ha csak elméleti vizsga lesz).
– vizsgafelszerelés: index (FOK) vagy Tanulmányi értesítő (ÁOK; nem kötelező hozni, de ha van, a hallgató töltse ki előre a tárgy adatait!) -ÁOK: fényképes személyazonosító igazolvány (pl. személyi ig., diákigazolvány) – szövettani füzet – II. éven csipesz, gumikesztyű (II., III. UV esetén utóvizsga-jegy vagy igazolás vagy csekk – a Kar szabályai szerint)

Vizsgatájékoztatók, vizsga-kérdéscsoportok: ÁOK I., ÁOK II.   –  FOK I., FOK II. 

– a vizsga bármely részének sikertelensége elégtelen osztályzatot von maga után.

Szigorlat

Bővebben a szigorlat menetéről itt olvashat (boncolási feladat 2014-től már nincsen)

Felkészülés a szigorlatra – segédanyagok

A szigorlati keresztmetszetek

– bonctermi bemutatásuk a II. év számára az utolsó hetekben

– – fényképeik a Tudásbázison, indexelve

– – ÁOK szigorlati szövettani metszetek elérhetőek a honlapon.

Konzultációk a vizsgák előtt lesznek:

– szövettan (időpontokat később hirdetjük meg)

– boncterem (időpontokat később hirdetjük meg)

– az Anatómiai Múzeum plasztinált készítményei is használhatóak a felkészüléshez a Múzeum nyitvatartási idejében.

 • Tárgyfelvétel augusztusban: Kérjük a leendő ÁOK II. éves hallgatókat, hogy a 2016. augusztusi tárgyfelvételnél vegyék figyelembe: minden hallgatónak szeretnénk biztosítani a lehetőséget, hogy eddigi csoportjával maradjon. Ezért „H4” névvel „virtuális” csoportot indítunk a Neptunon az ismétlő hallgatók számára. Az ide jelentkezők az évfolyamfelelőssel megbeszélve kapják meg csoportbeosztásukat az első bonctermi gyakorlat napján.
 • FM-kurzust felvenni szándékozók az Intézet szabályai szerint gyakorlatokra nem járhatnak be. FM-kurzusfelvételi szándékukat az évfolyamfelelősnél írásban is meg kell erősíteniük. Mindenképpen javasolt a tárgy teljes értékű újrafelvétele és az aláírás újbóli megszerzése (egy csoport gyakorlataira való  bejárással), ebben az esetben az aláírás feltétele a hiányzások megengedett száma és a kötelező demonstráció-teljesítés.

Tanulmányi felelős:

Vizsga-ügyekben illetékesek:

Minden hallgatónknak eredményes felkészülést kívánunk!

Budapesten, 2016. április 27-én

Dr. Altdorfer Károly

egyetemi docens

tanulmányi felelős