2014. május 26-án került sor könyvtárunkban Dr. Gáti Georgina

„Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében”
című PhD értekezésének védésére.

gg