MTA-PPKE-SE Neuro-Infobionika Kutatócsoport (Neurobiológiai Kutatócsoport)
(Magyar Tudományos Akadémia – Semmelweis Egyetem Egyesült Kutatási Szervezet)

Vezető: + Dr. Roska Tamás, az MTA rendes tagja, kutató professzor

Tagok:

 • Dr. Hámori József
hamori2
Dr. Hámori József
 • Dr. Négyessy László
 • Dr. Takács József
 • Dr. Vidnyánszky Zoltán
 • Dr. Vig Julianna
 • Dr. Borostyánkői-Baldauf Zsolt
 • + Dr. Görcs Tamás
 • + Dr. Lábos Elemér
 • Dr. Páli Jenő
 • Dr. Vastagh Csaba
 • Árvai Antal
 • Csáti Margit
 • Magyar Tünde
 • Szabó Zsuzsanna

 

 • Kisagyi plaszticitás tanulmányozása fejlődő és érett idegrendszerben főleg kísérletes neuroanatómiai módszerekkel. A cél annak tisztázása, hogy a kisagy tanulási mechanizmusainak melyek a szinaptikus és receptoros alapjai és ennek mi a szerepe a motoros rendszer adaptációjában. Kiemelt tárgya a vizsgálatoknak érett idegrendszerben a kisagyi idegsejtek indukált differenciálódásának lehetősége.

 • Az agykéreg és a thalamus kétirányú kapcsolatainak azonosítása, térképezése továbbá plaszticitásuk ill. regenerációs képességük vizsgálata. Elsősorban a szomatoszenzoros, másodsorban a látórendszer vonatkozó régióit ill. a megfelelő thalamikus magokat, valamint a prefrontális kéreg thalamikus összeköttetéseit tanulmányozzuk. Célul tűzzük ki a fenti struktúrák szinaptikus kapcsolataiban szerepet játszó transzmitter-receptor rendszerek azonosítását is.

 • Látórendszer funkcionális anatómiája és pszichofizikája. – A vizuális figyelem mechanizmusainak, a látórendszeri tanulás neurális alapjainak, továbbá különböző szenzoros modalitások kölcsönhatásainak tanulmányozása. Módszerek: (a) – nem-invaziv humán vizsgálatok (PET, fMRI) ill. (b) – pszichofizikai eljárások. Tervezzük a látórendszer speciális számítógépes (CNN) modellezésének folytatását is.

 • Számítógépes szimulációs és matematikai módszerekkel a plaszticitásban alapvető, neuronhálózati és szinaptikus adaptív szabályozást elemezzük. A hálózatok modelljeiben kaotikus neuronokat is használunk és a kaotikus tevékenység regularizációinak formáit elemezzük.