akos akos2 elsosok feszulten feszulten1 img_7198 img_7211 img_7281 img_7303 img_7307 img_7318 img_7323 img_7330 img_7340

(Fotó: Kiss József)