Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

2011. március 1.: 12.30 órakor Intézetünk Anatómiai Múzeumában kezdetét vette a Mihálkovics-versenyre benyújtott készítmények bírálata. A pályázók bemutatták preparátumaikat és azok dokumentációját a 2 anatómiai intézet oktatóiból álló bíráló bizottságnak. A kiértékelés után az előzetes eredmények kihirdetése is megtörtént. (Díjkiosztás a 2011. márc. 11-én 11.00 órakor kezdődő egyetemi ünnepség keretében.)

Megosztott I. díj és érem: Eördögh Márton ÁOK IV. évfolyam: A fossa pterygopalatina és összeköttetései

I. díj: Grimm  András ÁOK IV. évfolyam: A gége ideg- és érellátása valamint az artéria thyroidea inferior ágrendszere

Megosztott II. díj: Ruttkay Tamás ÁOK V. évfolyam: A nervus vagus lefutása magzatban a koponyaalaptól a rekeszig, különös tekintettel a nervus laryngeus recurrensre

II. díj: Kovách Sándor FOK IV. évfolyam: A nervus tympanicus topográfiai anatómiája

III. díj: Pálházi Péter ÁOK V. évfolyam: A férfi mellkasfal felületi anatómiája, különös tekintettel arteria thoracica interna  perforátoraira

Elismerés illeti a díjazottak vezető tanárát dr. Patonay Lajost.
Budapest, 2011. március 01.

Prof. emer. Dr. Donáth Tibor
a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

Képek a bírálatról (Fotó: Kiss József)