Dr. Gerber Gábor egyetemi docens (2010. szeptemberétől) a FOK dékánhelyettese.