Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Megosztott I. díj és érem:

  • Kovách Sándor FOK II.: A nervus trigeminus bemutatása az agytörzsi eredéstől a végágakig, különös tekintettel a nervus mandibularis ágrendszerére

I. díj:

  • Molnár Gyöngyvér ÁOK II.: Az orbita topográfiája különös tekintettel a Müller-izomra

Megosztott II. díj:

  • Tóth Csaba ÁOK V.: A koponya (irodalmi tanulmány)
  • Lendvai Dávid ÁOK V.: Az arc felületes régiói, különös tekintettel az  arteria és nervus facialis finom ágrendszerére

Megosztott III. díj:

  • Bodon Gergely ÁOK V.: A nyaki gerinc sebészeti szempontból fontos képleteinek bemutatása
  • Fábián L. Botond, Nagy Jenő ÁOK II.: Arteria suprascapularis és az a. circumflexa scapulae anastomosisának bemutatása

Oklevél elismerés:

  • Molnár Dávid ÁOK V.
  • Restár László ÁOK II.
  • Szuák András ÁOK IV.

 

Elismerés illeti a díjazottak vezető tanárait: dr. Patonay Lajost és dr. Fejér Zsoltot.

Budapest, 2007. március 5.

 

Dr. Donáth Tibor

professzor emeritus

a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának elnöke

Képek a bírálatról (Fotó: Kiss József, Hegedűs Miklós)