Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A Mihálkovics Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére.

Ez év március 3.-án a kuratórium a beérkezett pályázatok alapján egyhangúlag, egy I., két II. és egy III. díj átadását ítélte meg.

  • 1./ díj: Lendvai Dávid FOK I. évf.: Az arteriae digitalis palmares propriae finom ágrendszere

  • 2./ díj: Kromplák Zsanett ÁOK III. évf.: Az arteria thoracica interna ágrendszere, különös tekintettel a sternum vérellátására

  • 2./ díj: Derhán Tamás, Hanics János és Kis Adrián ÁOK II. évf.: Truncus coeliacus ágrendszere, a pancreas és környékének topográfiája

  • 3./ díj: Eiszrich Ádám: A talp izmai és a lábfej izületeinek metszete

Gratulálunk a nyerteseknek és segítő tanáraiknak:
dr. Patonay Lajosnak, dr. Benis Szabolcsnak és dr. Altdorfer Károlynak.

Budapest, 2003. március 4.

Dr. Donáth Tibor
a Mihálkovics Alapítvány kuratóriumának elnöke

A bírálat képei