Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 08.
476294 Összes oltás

Hallgatói vélemények, ÁOK II. évfolyam

1999.

Közvetlenül a szigorlat befejezését követően a hallgatók az alábbi kérésre válaszolva írták le véleményüket, tapasztalataikat:

Kedves Kolléga!

Sikeres szigorlata után kérjük, szenteljen még néhány percet arra, hogy leírja véleményét az elmúlt 2 év anatómia- szövet és fejlődéstan oktatásáról. Szeretnénk Öntől hallani, hogy oktatásunkban hol vannak azok a területek, amelyek segítik a hallgatókat a tanulásban és melyek azok a részletek, amelyek módosításra szorulnak.
Közreműködését köszönjük, további sikeres vizsgákat és zavartalan nyári pihenést kívánunk.

Budapest, 1999. május 26.

Az intézet oktatói


Válaszok (a válaszokból kihagytuk a neveket):

1. Szeretném megköszönni sikeres szigorlatomat tanáromnak, aki két évig volt gyakorlatvezetőnk, és segített tanulmányainkban. Kár, hogy az előadásokat kevesen látogatták, pedig sokat segítettek az anyag megtanulásában. (Névvel ellátva)

2. Jó érzés volt vizsgázni. Az oktatók nagyon segítőkészek voltak. Irigylem a türelmüket.

3. Szeretném megköszönni a gyakorlatvezető és az előadások segítségét.

4. Gyakorlatok nagyon hasznosak és jó lehet rajtuk tanulni, a készítmények segítik a tanulást. Az előadások hasznosak, bár nem mindig haladnak együtt a gyakorlat anyagával. Szövettan is nagyon jó. Nekem nagyon tetszik az anatómia, mint tantárgy, csak túl gyorsan kell az anyagot megtanulni, és a végére elsikkad a szépsége.

5. Az előadások színvonala jó, de többször kéne felhívni a figyelmét a hallgatóknak arra, hogy előtte nézzék át az anyagot, különben nem tudnak lépést tartani az előadóval. (Már ha erre valaki maga rá nem jön) A gyakorlatok jók, a szövettan is. A vezérfonal nagyon jó. Köszönöm a 4-est.

6. Összességében pozitív a véleményem az intézet oktatásáról. A bonctermi gyakorlatok és az előadások tartalma és ideje megfelelnek a vizsgákra való felkészülésnek. Amivel szerintem sokunknak problémája volt, az a fejlődéstan, erre talán egy kicsit több időt is lehetne szánni. Rossz volt az is, hogy a 4. félévben nagyon kevés a szövettani gyakorlat, és így pont a szigorlat előtt ez nehezíti a felkészülést.

7. Egy kiváló gyakorlatvezetőn igen sok múlik. Hiszen a gyakorlatok azok, ahol az előadáson hallottakat igazán láthatjuk élőben. Fontosnak tartom az előadásokon a klinikai aspektusok ismertetését is a tananyagon kívül. Ezek teszik érdekessé, kevésbé szárazzá az anatómiát. Az ismétlő félév – iszonyú rohanásban telt – és ezért elmaradtak kisebb részletek, amelyek a vizsgán szintén fontosak. A szövettan volt – ebből a szempontból – a legkevésbé hatékony. Azon a pár gyakorlaton nem lehetett igazán átismételni az egész anyagot. Összességében azonban 2 jó és érdekes évet töltöttem itt.

8. A demonstrációk, úgy érzem, nagyban elősegítik a tanulást, rendszerességre kényszerítenek a tanulásban. A gyakorlatok óraszáma is elegendő, esetleg a szövettani gyakorlatokból lehetne több. A szövettani metszetek nem mindig megfelelő minőségűek és ez félreértésekhez vezethet. Az oktatók általában kiválóak, sokat segítenek az előadások a tananyag megértésében.

9. Az Anatómia Szövet és Fejlődéstani Intézetben eltöltött 2 év felejthetetlen lesz számomra. Az anatómia rendkívül hasznos tantárgy és tanulása nagy örömöt jelentett. Feltétlenül segítséget nyújtottak az előadások, amelyek döntő többségükben jól jegyzetelhetők és érthetők. Javasolni szeretném, hogy egyes témaköröknél pl. “agy mikroszkópiája” inkább egyes különösen nehéz részek kiemelésére kellene törekedni, semmint az adott anyagrészek teljes és esetenként “erőltetett menet” jellegű megtárgyalására. Egy elméleti demonstráció mikroszkópiából ugyancsak jó lenne. Továbbá több funkcionális vonatkozást kellene beiktatni az idegrendszeri anyagba, mert pl. a limbikus és extrapyramidalis rendszerek pályáinak megtanulása hozzájuk kapcsolható funkció nélkül igen nehézkes. A gyakorlatok jók a boncolási anyag kielégítő és a múzeumban lévő plasztinált készítmények nagy segítséget nyújtanak. Az utolsó félévben kevésnek találtam a szövettanra fordított időt. Ezektől eltekintve az intézet munkáját igen magas színvonalúnak találom, és kiemelném, hogy egyedül ez az intézet, amely otthonos, családias légkört tudott teremteni. Szeretném ezúton is megköszönni 2 éves fáradozásaikat. (Névvel ellátva)

10. Összességében véve meg voltam elégedve az intézet munkájával. Az oktatás színvonalas volt és sikerült megszerettetni velem a tantárgyat. Ebben nagy szerepe volt a gyakorlatvezetőmnek, aki a kötelező gyakorlati időn kívül is szánt ránk idejéből Az előadások jók voltak. Az I. félévben megnehezítette a tanulást, hogy felváltva hallhattunk anatómia-szövet és fejlődéstani előadásokat. Különösen a fejlődéstan lett volna sokkal követhetőbb és áttekinthetőbb, ha folyamatában “egyben” hallgathatjuk végig. A III. félévben hiányoltam az évközi számonkérést az idegrendszer mikroszkópiájáról. Szerintem ez a vizsgaeredményen is meglátszott. Könnyebb lett volna felkészülni a kollokviumra, hogyha már volt belőle egy óra. A gyakorlatokon tetszett a boncolás, mint “normális élmény”, sokat segített a felkészülésben. Köszönöm az átadott ismereteket és további sikeres munkát kívánok!

11. Az előadások sokat segítenek bizonyos anyagrészeknél, viszont néhány előadás használhatatlan mert az adott anyagrészt nem akkor vettük amikor leadják gyakorlaton, vagy demon számon kérték. A gyakorlatvezetőmmel maximálisan elégedett voltam.

12. Szeretném köszönetemet kifejezni az előadóknak, akik maximálisan törekedtek arra, hogy megkönnyítsék a tananyag megértését (demonstrálások, rajzok). Bár sok szövettani konzultáció állt rendelkezésünkre, de jól jött volna több szövettani óra is, főleg a IV. szemeszteren. Köszönöm szépen az oktatóimnak azt az energiát, amit a tanításomra fordítottak. (Névvel ellátva)

13. Az első két év legérdekesebb tárgya volt az anatómia számomra. Az oktatás megfelelő volt. Egy helyen éreztem bizonytalanságot, és az a fejlődéstan volt nagyon nehéz. Sem a könyv, sem az előadások nem voltak eléggé érthetőek mindenhol. Ezen jó lenne változtatni. Mindemellett az oktatók felkészültségével és személyiségével is elégedett voltam.

14. A bonctermi gyakorlatokat jobban is ki lehetne tölteni. A számonkérés évközben majdnem megfelelő, csak az idegrendszer számonkérése hiányos a III. félévben. (A mikroszkópia számonkérése hiányzik). Összességében tetszett az intézet tevékenysége.

15. Az anatómiai tantárgy volt eddig a kedvenc tantárgyam. Nagyon örültem, hogy a sok gyakorlat felkészített engem nemcsak a szigorlatra, de az orvosi pályára is. Mikor a SOTE-ra jelentkeztem, még nem voltam biztos abban, hogy orvos akarok lenni. De az elsőéves nyári gyakorlaton láttam, hogy tudom hasznosítani az anatómiai tudásomat az orvoslásban. A hallgatót segíti a tanulásban a sok gyakorlat és a közeli viszony a gyakorlatvezetővel. Csak azt sajnáltam, hogy a gyakorlatvezetőből csak ötnél voltam, különben nem kell semmit sem módosítani.

16. A fejlődéstan megértését megkönnyítené néhány egyszerű számítógépes animáció. Egy ilyen program elkészítése idő és pénzigényes, de megérné. Néha egészségtelenül magas volt a bonctermek levegőjének formalinkoncentrációja. A szigorlat kellemes csalódás volt.

17. A fejlődéstan oktatását is más térbeli viszonylat, a továbbiakban jó lenne ha számítógépes program segíthetné. Bonctermek szellőzését jobban megoldaná egy légkondicionáló berendezés tekintettel a formalinszagra. A szigorlat kellemes csalódás volt a preparátumok minőségében és az oktatók hozzáállásában egyaránt.

18. A gyakorlatok ebben az intézetben szemben sok más hellyel, jelentős mértékben segítik a felkészülést. Talán egyedül az előadások idején lehetne változtatni, több ember jönne el, ha minden előadást délelőtt tartanának. A szövettani konzultációk nagyon jók, és talán azt is állíthatom, hogy még az időpontok is jók, de ha tovább tartana, főleg vizsgaidőszakban (sokan akkor tanulják meg igazán a szövettant), arra is lenne kereset. Az 1. félévben az alapszövetek mellett az adott metszetet teljesen végig kellene venni, talán többen és jobban szeretnék a szövettant. Mostani sikeres vizsgám után bátran állíthatom, hogy az Anatómiai Intézet a felkészítésben jeleskedett.

19. A gyakorlatok nagyon hasznosak voltak, de túl kevés volt az olyan, amelyiken csak a preparátumokat kellett nézni. Az idegrendszerről sokkal több előadáson is beszélhettek volna, akár más rovására is. Több fejlődéstani előadás is lehetett volna. A demonstrációk nagyon hasznosak voltak. Év közben is lehetne bonctermi konzultációs időpontokat megadni.

20. Pozitív az intézet részéről a konzultációs lehetőségek beiktatása és az oktatók diákcentrikus magatartása. A szigorlat félévében szerintem szükség lenne több szövettani gyakorlatra.

21. A szövettani oktatás nagyon jó, a bonctermi konzultációk is, csak több időt igényeltem volna bemutatásra, főleg az első félévben, és talán kevesebbet sürgetett boncolási munkákra. A mikroszkópia részből nagyon hiányzott a demonstráció. Összességében véve nagyon színes és érdekes az anatómia oktatás.

22. A szigorlat utáni első pillanat: Vége! Túl vagyunk rajta! Sikerült! Kavargó gondolatok, érzések. Boldogság, öröm. Első két egyetemi évünk jó részét töltöttük el itt az intézetben. Első lépések az orvosi pálya felé. Az első lépések az emberi test megismerésében. Mindez az Intézet oktatóinak segítségével. Első évben sokat segítettek a gyakorlatvezetőim, hogy megbarátkozzak a látvánnyal, megszokjam az érzéseket, amit az Intézet tárgya váltott ki belőlem. Ez egy fontos lépés volt. Azóta megszerettem itt. A lelkesedés, amit az oktatók árasztanak, magával ragadó. A hangulat vizsgák előtt esik, hogy aztán egy fantasztikus fordulatot vehessen. Feledhetetlenek a vizsgák utáni örömök, mint ahogy most is a szigorlat után. Gondolom talán nem véletlen, hogy a végzett orvosok még hosszú évekig emlegetik az Anatómiát.

És a kérdésekre válaszolva: a két év során végig úgy éreztem, hogy az oktatók minden segítséget megadtak tanulmányainkhoz. Bármikor bejöhettünk konzultálni, szívesen láttak. Az előadások eléggé változóak voltak, volt ami tetszett, volt ami kevésbé. Talán nem szándékos. De tény, hogy én nagyon féltem, hogy aztán kellemes meglepetés érjen. Az oktatók a szigorlation is megmutatták, hogy emberségesek, és nagy meglepetés volt és nagy öröm, hogy a kevésbé lényeges dolgokat nem kérték számon.

23. Szerintem több szempontból is hasznos az anatómia tárgy oktatása: elsősorban maga az emberi szervezet felépítésének megismerése miatt, másrészt a memóriát “tágítja”, megtanít tanulni. Sokat segítettek a bonctermi és szövettani gyakorlatok és konzultációk, az elméleti előadásoknál éreztem néha hiányokat (pl. az idegrendszer mikroszkópiája, az első féléves általános fejlődéstan, hiányzott, hogy ezekből nem volt évközi számonkérés). Kevésnek találtam a 4. félévben a demonstrációk számát.

24. Véleményem szerint a szigorlat felkészüléséhez rendelkezésünkre álló preparátumok egy kicsit “nyúzottak” és mi másodévesek egy kis előnyt élvezhetnénk a konzultáción az első évesekkel szemben. A gyakorlatok jók. A fejlődéstannal egy kicsit többet is foglalkozhatnánk.

25. Szerintem az intézet oktatási tematikája megfelelő, alapos. Talán a fejlődéstani témákban lehetne egy kicsit személyre hatóbb az oktatás. A fejlődéstan az a terület, amelyet a legnehezebb megérteni, mivel nem “kézzel fogható”. A gyakorlatok jók és hasznosak. A szövettani gyakorlatok viszont hosszúak (pl. a kétórás harmadik félévi gyakorlat) nem tud a hallgatóság rendesen figyelni a metszetekre emiatt. Szerintem több, de rövidebb gyakorlat (egyórás) hasznosabb lenne.

26. Összességében nagyon értékes 2 évet töltöttünk el itt Önöknél. Az utánunk következő évfolyamoknak csak annyit szeretnék üzenni, hogy az anatómiát próbálják meg élvezni és ne csak szárazon elsajátítani az anyagot. Véleményem szerint a bonctermi órákon kicsit több hangsúlyt kellene, hogy kapjon a boncolás (így a szigorlati boncolás is könnyebb lenne). A szövettani órákkal, az előadásokkal egészében véve elégedett voltam, és élveztem is őket. A versenyek pedig szerintem ebben az intézetben voltak a legszínvonalasabbak. Jó volt itt tanulni és kicsit (nagyon) orvospalántává válni, köszönettel. (Névvel ellátva)

27. A két év folyamán az előadások tartalma az nagyon jó volt, de az előadások módján lehetne változtatni, színesíteni, pl. több vetítés, tetemek bemutatása, rajzok stb. A szövettan oktatása is jó volt, de a II. év 2. félévében több, gyakorlatra és konzultációra lenne szükség. A fejlődéstan oktatását a tananyag leadása után lenne célszerű elkezdeni, így talán érthetőbb és megtanulhatóbb lenne. A gyakorlatok időtartama és anyaga megfelelő. Az oktatást megfelelőnek tartom, a kisebb hibákat eltekintve. Jó lenne még ha a múzeum többet lenne nyitva, és e nyitás pontos lenne. Mert ez sokat segítené a felkészülést.

28. Az intézet oktatói nagyon színvonalas munkát végeztek, a szigorlaton emberségességből példát mutattak. Talán a demonstrációkon kellene kevésbé szigorúnak lenni: egyes oktatók ilyenkor kicsit visszaélnek a pozíciójukkal és a tudásukkal. A tanárok mindent megtettek az eredményes munkáért: megengedték, hogy elsőévesek gyakorlatán konzultáljunk velük: a szövettani és a vizsgaidőszaki bonctermi konzultációkon viszont nagyon kevés a tanár. Jó lenne, ha a gondolkodtató feladatokra felkészítenék a hallgatókat: az emberek többsége vizsgán nem képes gondolkodni és sok magától értetődő dolgot nem lát át. Egy kis munkafüzet, amelyben kérdések vannak, és otthon át lehet nézni, sokat segítene. Fejlődéstanból jó lenne egy egységes tankönyv: a vizsgákon jóval többet követelnek, mint amennyi benne van, sőt néha kissé felületesnek tűnik. A II. év első félévét sokan nem látogatták: ennek főleg az volt az oka, hogy nem lehetett átlátni és érteni.

29. Az előadások sokat segítettek a tanulásban, főleg az ábrák és a rajzok, amelyeket együtt rajzoltunk az oktatókkal. Néha nem fedte az előadás és a gyakorlat anyaga egymást, és ez nehezítette bizonyos anyagrészek megértését. A szövettani előadásokat feleslegesnek tartom, mert elveszik az időt az elméleti anyagtól, és a szövettani gyakorlatokra kiválóan és részletesen elmondják, ismertetik a metszeteket. A gyakorlati óra milyensége sajnos gyakorlatvezető függő, így volt, részünk igen jó és tartalmas gyakorlati órákon is részt venni, de sajnos megtapasztaltuk az unalmas és nem túl eredményes gyakorlatokat is. Egyébként ez a két év jó hangulatban telt el, végül is az oktatók segítségével sikerült megszeretnem az anatómiát, nem kényszerből tanultam, hanem mert érdekelt.

30. Tisztelt Oktatók! A pozitívumok: túl vagyunk a vizsgákon, a bonctermi gyakorlatokból és az ott tanultakból lehet a legtöbbet tanulni. A negatívumok: az előadások vagy nem érthető mert még nem tanultuk meg az anyagot vagy már túl “evidens”, néha nem jegyzetelhető, a múzeumot sokszor zárva találtuk, jó lenne szinkronba hozni a vezérfonalat és a Funkcionális Anatómiában az idegrendszerről tanultakat, mert nehéz két könyvből két különböző tematika szerint tanulni, a fejlődéstani fejezeteket sokszor nehéz megérteni pl: koponyafejlődés, testüregek elkülönülése, ezeket kéne előadáson jobban kifejteni.

31. Két év alatt a legstresszesebb vizsga, viszont velem a vizsgáztatók nagyon rendesek voltak. Hiányolom viszont az egyenlő erőviszonyokat az oktatás során, gyengébb gyakorlatvezetők, versenyen lévő képek egyes diákoknak való megmutatása, szigorlati készítmények megmutatása.

32. A legnagyobb lelkesedéssel és legteljesebb erőbedobással oktató intézet (eddigi egyetemi tanulmányaim során). Néhol túl részletes (esetleg szőrszálhasogató) az elemzése az egyes témáknak. Érdekesen és sokoldalúan oktattak (talán ez az oka a túlzott részletességnek). A benyomásaim összessége egyértelműen pozitív.

33. Nagyon szép 2 évet töltöttem ebben a nagymúltú intézetben, s mondanám ezt bukottan is. Nehéz volt, de mivel voltak körülöttem mind emberileg, mind szakmailag kiváló emberek, mondhatom könnyített jelentősen. Egyetlen apró probléma van, ami az itteni tanulmányaimat befolyásolta, beárnyékolta. A tanárok (neveket nem írok) nagyon különböző egyénisége, nem a jó értelemben. Egy nagyon arrogáns, egy gusztustalan tanár van. Jó lenne, ha ők ezeket a tulajdonságaikat – biztos tudnak róla – kordában tartanák, legalábbis megpróbálnák. Másfelől az intézet munkája tökéletes, így érzem, úgy megyek el, hogy kaptam valamit, amit mindig jól fogok tudni használni. Gyakorlatvezetőmnek az egész csoport nevében egy nagy puszi a kiváló munkáért.

34. Számomra az anatómia a gyakorlati dolgokat jelenti. Nagyon tetszett, hogy mindenkinek lehetősége volt arra, hogy boncoljon. A szövettani gyakorlatok során sajnos nem volt elég időm a rajzolásra. Viszont a konzultációk alkalmával ezt lehetett pótolni. (Lehetne több konzultáció évközben is). Számomra a problémát a fejlődéstan jelentette. Egyes részekből még az előadás sem nyújtott megfelelő információt a megértéshez. Vizsgaidőszakban nagyon nagy szükség van a konzultációra.

35. A gyakorlati foglalkozásokon nagyobb hangsúlyt kaphatna a boncolás. Itt főként a szigorlaton előforduló régiók preparálására gondolok és azok technikai vonatkozásaira. Az elméleti előadások tartalmát annyiban módosítanám, hogy ezek több kiegészítő tényanyagot tartalmazzanak.

36. Szerintem a heti 2×1,5 (első félévben 2) órás gyakorlatok hosszúak, mivel az utolsó fél órában már alig lehet koncentrálni. Helyette lehetne pl. 3×1óra hetente. Emellett rendszeres konzultációk tanár felügyelettel. Annak ellenére hogy 2-est kaptam mégis ezt az intézetet szerettem a legjobban, és ide volt a legjobb járni.

37. Tisztelt Intézet!

Nekem nagyon sokat segített a gyakorlatvezetőm szövettani vetítése, konzultációja, gyakorlatvezetőm kitartó kérdései. Ami néha visszatartott, az a boncteremben lévő hatalmas tömeg a szigorlatra való felkészülés alatt. Talán több helyiség kellett volna. Az Intézet munkája szerintem kiváló volt, mindenki segítőkészen állt a hallgatókhoz. Köszönettel és tisztelettel. (Névvel ellátva)

38. A szigorlaton szervsétán lényeges dolgokat kérdeznek. A vizsgáztatókat hatalmas türelem és a megértés jellemzi. Az előadásokra célszerű előre megtanulni az adott témát, ugyanis így azok sokkal érthetőbbek. A TDK-s oktatók tudása hiányos, tapasztalatom szerint azoknak a diákoknak, akiknek ilyen gyakorlati vezetőjük van, hátrányos helyzetben vannak.

39. Kevés a fejlődéstan magyarázat, szigorlat túl sok fordulós (boncolást feleslegesnek tartom). Tetszettek a vetítések, az oktatók konzultációja és a szemléletes előadások.

40. Az előadások nagyon tetszettek, a gyakorlatok során a boncolások néha túl sok időt vesznek el a többi készítmény tanulmányozásától. Számomra főleg a fejlődéstan és a idegrendszeri mikroszkópia megértése, elképzelése okozott gondot. Egyébként minden szempontból elégedett vagyok. (Névvel ellátva)

41. Szerintem túl részletes az egész anyag, melyet aztán így elfelejtünk. Nem értem, hogy a II. évfolyamtól félnek, ami sokkal könnyebb. Nagyon csíp a formalin. Egyébként jó volt az oktatás.

42. Úgy érzem, az anatómia szigorlaton nem elsősorban tudásban, hanem lelkileg kell helytállni. Kicsit jobban tekintetbe vehetnék, hogy a vizsgázók milyen stresszhelyzetben vannak. A neuroanatómiát nem kellene ilyen részletesen kérdezni, vagy több konzultációt kéne tartani, amik elősegítenék az anyag átlátását.

43. A bonctermi órákat mindenképpen hasznosnak tartom, és tetszik az oktatók rugalmassága is abban a tekintetben, hogy ha egy tanuló esetleg “gyakorolni” szeretne a preparátumokon, akkor “befogadják” saját gyakorlatokon kívüli egyéb időpontokban lévő óráikra is. Szerettem volna, ha az előadások egy kicsit szemléletesebbek lettek volna, és ezt elsősorban az első 3 szemeszterre értem. Amikor az “orvosi vonatkozások”-ra egy kicsit jobban kitértek az előadók, különösen tetszett az óra. A szív fejlődéstanáról szóló előadás is azért tetszett annyira, mert a levetített film alapján igen könnyen érthetővé vált ez a korántsem egyszerű anyag.

44. Az előadások színvonalasak, érdemes részt venni rajtuk. A fejlődéstan oktatásra talán több időt kellene fordítani. A múzeumban nagyon nagy segítség, hogy szinte már mindenből van plasztinált készítmény, de a nyitva tartása egész évben enyhén szólva bizonytalan volt. A keresztmetszetek tanulmányozására érzésem szerint több lehetőséget kellene biztosítani. Az nagyon rossz megoldás, hogy a múzeum egész vizsgaidőszak alatt zárva van. A bonctermi órák jók és kötetlenek, van lehetőség egyéni gyakorlásra a gyengébb témákból.

45. A szövettan és neuroanatómia jegyzetek nagyon sokat segítettek. Szerintem az izülettan valahogy kimarad akárcsak a hátizmok. Legfőbb gond a fejlődéstannal van. Ehhez nem találtam megfelelő egyetemi jegyzetet. Külön könyvet kellett beszerezni, hogy összeálljon a kép. A fejlődéstan területén van szükség módosításra és egy jó és használható jegyzetre.

46. A legjobb része szerintem a boncterem, azok a preparátumok nagyon segítenek a diáknak, még a szövettani részre is nagyon jó. Szerintem jobban kell foglalkozni a fejlődéstannal, mert az egy olyan rész, ami nagyon nehezen tanulható magától. De egy videó kazetta pl. nagyon segítene. Szerintem az egyik legjobb intézetnek tartom, ahol eddig voltam már. (Névvel ellátva)

47. Előny: a gyakorlati szemlélet ápolása, előadásokon az irányvonalat és a problémás dolgokat hangsúlyozzák ki, konzultációs lehetőség mind szövettanból, mind anatómiából, boncolási lehetőség, – hátrány: múzeum nyitvatartási ideje rövid és a felügyelő kénye-kedve szerint meghatározott, a tanulmányok kezdetén az idegrendszer felvétele a tanulmányokat összezavarja.

48. Úgy gondolom, hogy a bonctermi gyakorlatokon a gyakorlatvezetőknek kissé jobban szájba kellene rágni “kisiskolás” módjára az anyagot, hiszen sokan gimnáziumból belecsöppenek az egyetemi életbe és nem tudják felmérni, hogyan kell tanulni, csak a 2. év végére jönnek rá, hogy mit mulasztottak el az l. évben. Tisztelettel, további jó oktatást.

49. A bonctermi gyakorlatok, a szövettani foglalkozások és a rendszeres demonstrációk nagyban segítették az anyag hosszabb távra való elsajátítását. Hiányoltam azonban a metszetanatómia részletes bemutatását a gyakorlatban. Köszönettel tartozom gyakorlatvezetőimnek, akik megszerettették velem a tárgyat és biztatásukkal megerősítették bennem a tárgy iránt érzett vonzalmamat. (Névvel ellátva)

50. A szigorlatra való készülésben már semmi idő nem jutott az előadás jegyzeteinek áttekintésére, és így azok (akár jók voltak, akár rosszak) nem sokat segítettek a végső felkészülésben. Jó lenne, ha meg lehetne oldani szövettani metszetek kölcsönzését, illetve a CD-k is lehetnének hozzáférhetők. Fejlődéstan megértésében rengeteget segítenének animációs filmek. Az intézetről döntő többségében kellemes emlékeket viszek magammal. Végezetül szeretném megköszönni gyakorlatvezetőm áldozatos támogatását a sikeres felkészülésben. (Névvel ellátva)

51. Jók voltak a gyakorlatok, némelyik előadás tetszett, némelyik pedig egyáltalán nem tetszett.

52. A fejlődéstani fejezetek ábrái nem elegek a megértéshez. Számítógépes ábrákkal kellene azokat illusztrálni. A kollokviumok alkalmával már számon lehetne kérni az aktuális szigorlati tételeket, mert a szigorlati időszakban embertelenül sok már az, még akkor is ha már tanult anyagról van szó. A szigorlati időszak elején bejártam megnézni a vizsgákat és csodálkoztam, hogy a szervsétán az egyszerű kérdések is néha gondot jelentenek. A szigorlat előtt 1-2 nappal már megértettem ennek az okát. Ha valaki lelkiismeretesen próbál a szigorlatra készülni, szinte bizonyos, hogy elveszik a részletekben, és a szervsétán már a legegyszerűbb összefüggéseket is képtelen felismerni. Biztos vagyok benne, hogy sok vizsgázó, aki a kollokviumokon jól teljesített ezért bukik meg, vagy ér el gyenge eredményt. Nem tartom lehetségesnek mind a 300 tétel tudását egy vizsganapon. Egyes tételeket hangsúlyozni kell, ami tényleg elengedhetetlenül fontos a gyakorló orvos számára. Ennek a mostani szigorlati rendszernek az az eredménye, hogy harmadévre már talán a legelemibb tananyag egy része is kiesik. Végezetül szeretném megköszönni az oktatók többéves munkáját.

53. Boncteremben kellene kisebb csoportokat alkotni, vagy több tanárral esetleg TDK-sal gyakorolni. A gyakorlati rész ugyanis szerintem kicsit hiányos.

54. Az első félévben kellett volna a tájanatómiát is oktatni és nem a harmadik félévben. A harmadik félévben a mikroszkópiából és szövettanból is kellene demóztatni. Tankönyvek néhol nem fedik a bonctermi, szövettani anyagokat. Boncteremben lévő köpenyek koszosak. Miért nem lehet hetente kimosni. Az előadások néhol teljesen követhetetlenek, lejegyezhetetlen.

55. Az elmúlt két évben tájanatómiát tanultunk, holott tankönyvünk fedelén is az áll: funkcionális anatómia. Szerintem hatásosabb lenne tényleg a könyv tematikája szerint menni, ha ezt a mennyiségű tudásanyagot a hallgatóknak mind el kell sajátítaniuk. Bár nyugati országokban valóban a tájanatómia oktatása az elterjedt, ott – úgy tudom – az elsajátítandó anyagmennyiség kisebb. Hasznos lenne tehát először funkcionális anatómiát tanulni, majd tájanatómia szerint ismételni. A szövettani anyag óriási. Az előadásokon valószínűleg hasznosabb lenne az igazán problémás részekkel (idegrendszer) többet foglalkozni. Bár tudom, hogy ezt nem az intézet szintjén, hanem összegyetemi szinten kell megoldani, érdemes lenne az élettant párhuzamba hozni az anatómiával. Az anatómiai tanulmányaimat egyébként nagyon hasznosnak találtam. Bár a preparátumok némelyike nincs jó állapotban, mégis nagyon tanulságosak. Keresztmetszeteket (amelyek szigorlat előtt egyszer körbejártak) jobb lenne többször látni, bár tudom, hogy rendkívül sérülékenyek. Mindent köszönök. (Névvel ellátva)

56. Nekünk a külföldieknek az a problémánk, hogy ilyen nagy anatómia könyvet magyarul nem tudunk érteni és gyorsan olvasni és a lényeget érteni úgy mint a magyarok és segítség nélkül nem tudunk készülni a szigorlatra jól. Ezért azt javasolom, hogy legyen szíves olyan külön csoport vagy külön oktató aki magyaráz lassan és szépen ezeket a nehéz részeket és adjon a lényeget mindenből. Azt szeretném említeni, hogy ezeknek a külföldieknek jó eredményeket kaptak mert pl. régóta itt voltak Magyarországon, vagy otthon tanultak orvostant, de akik elején kezdenek ezeknek nagyon nehéz megy a dolog, és köszönöm szépen (külföldi diák, névvel ellátva.)

57. Ami számomra nagy akadályt jelentett, az a szigorlati anyag mennyisége volt. Szerintem túl sok és túl részletes volt az a tananyag, amit meg kellett tanulnunk. Sajnos ez lelkileg nagyon megterhelő, és néha a vizsgáztatók ezt nem vették figyelembe. Az előadások szerintem tartalmasak voltak, a gyakorlatok érdekesek. A múzeumi nyitva tartással és a bonctermi konzultációs idővel kapcsolatban sok gondot jelentett az, hogy vizsgaidőszak alatt a múzeumba nem juthattunk be, keresztmetszetek pedig a boncteremben nem voltak láthatóak.

58. Szerintem a szövettani konzultációk mennyiségét lehetne növelni szorgalmi időszakban. A bonctermi gyakorlatokkal nagyon elégedett vagyok, aki akar az sokat tanulhat belőle. Érdemes lenne vizsga időszakon is rendszeres konzultációs időtartamokat kijelölni, oktatók jelenlétében, akik segíthetik a makroszkópos tájékozódást.

59. Úgy gondolom, hogy az oktatást valamelyest diákcentrikusabbá lehetne tenni, többet magyarázni az előadások szerkezetét teljesen megváltoztatni, inkább irányvonal-mutatóként használni mint adatdömpingként. Különben hálás vagyok az intézet oktatóinak, hogy a vizsgán emberséget tanúsítottak, és 2 év alatt bevezettek az emberi test rejtelmeibe.