Betűméret: A A A

Dr. Donáth Tibor – publikációk

Dr. Donáth Tibor
Professor emeritus

List of my scientific works
(Books and scientific papers)

dtkonyve

Anatómus lettem a SOTE-n

dtatl

Az emberi test

dt-cd

ANATÓMIAI SZÓTÁR /LATIN, ANGOL, NÉMET, MAGYAR/

kronikas

Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen Írások 1993-2012 (2013)

 

1.) Donáth T.: Felsõ fogak és az arcüreg

Orvosi Hetilap, 93:898-899 (1952)

 

2.) Donáth T.-Rósa L.: Néhány adat a szív hátsó felszínének röntgendiagnosztikájához

Magy. Radiol., 4:109-112 (1952)

 

3.) Donáth T.-Palkovich I.: Anatómiai Nevek Magyarázata

Egészségügyi Kiadó, Budapest, 102 old. (1952)

 

4.) Kiss F.-Voltai B.-Donáth T.: Anatómia és Élettan.

Fejezet Pikler-László: Csecsemõgondozónõk tankönyvéhez

Egészségügyi Kiadó, Budapest, 29- 160. old. (1953)

A fejezet önálló kiadványként újra kiadva

Medicina, Budapest, 146 old. (1967)

 

5.) Donáth T.-Munkácsi M.: Morphologische Beiträge zum Kreislauf des Gasserschen Ganglions

Acta Moph. Hung., 5:275-289 (1955)

 

6.) Donáth T.-Munkácsi I.: Anatómiai adatok a trigeminus fájdalom pathomechanizmusához

Ideggyógy. Szemle, Suppl. 207-209 (1955)

 

7.) Donáth T.-Kenyeres M.: A hólyag és az uréterek vesecystával szövõdött fejlõdési rendellenességének esete

Kisérl. Orvostud., 7:555-559 (1955)

 

8.) Donáth T.-Palkovich I.: Anatómiai Nevek Magyarázata

Mûvelt Nép, Budapest, 180 old. II. átdolg. bõvített

kiadás (1955)

 

9/a.) Földi M.-Rusznyák I.-Szabó Gy.-Donáth T.: A vese kisérletes lymphoedemája (1953)

Rusznyák I- Földi M.-Szabó Gy.: A nyirokkeringés élet- és kórtana-ban

Akadémiai Kiadó, Budapest, 595 old. (1955)

 

9/b.) Földi M.-Rusznyák I.-Szabó Gy.-Donáth T.: A máj kisérletes lymphoedemájának fluorescensmikroszkópos vizsgálata (1954)

Rusznyák I.-Földi M.-Szabó Gy.: A nyirokkeringés élet- és kórtana-ban

Akadémiai Kiadó, Budapest, 197-199, 566-567. old. (1955)

 

10.) Somogyi E.-Donáth T.-Bálint J.: Histochemical changes in the renal parenchyma after compression of the renal artery in the dog

Acta Morph. Hung., 7:1-14 (1956)

 

11.) Somogyi E.-Donáth T.-Bálint J.: Histokémiai változások a veseparenchymában kutya arteria renalisának leszorítása után

Magy. Seb., 5:322-330 (1956)

 

12.) Donáth T.-Lengyel I.: A nervus facialis sziklacsonti szakaszának érszerkezete a perifériás faciális bénulás tükrében

Fül-Orr-Gégegyógy., 3:131-137 (1956)

 

13.) Donáth T.-Lengyel.: The vascular structure of the intra petrosal section of the facial nerve with special reference to peripherial facial palsy

Acta Med. Hung., 3:249-260 (1957)

 

14.) Orbán Gy.-Somogyi E.-Donáth T.: L’examen histo-chimique de la sécrétion vaginale cyclique a l’aide du microscope ultraviolet

Revue Internat. de Gynéc.

Gynécologie Practique, Párizs, 3:165-169 (1957)

 

15.) Orbán Gy.-Somogyi E.-Donáth T.:Iszledovanie ciklicseszkih izmenyenyii vlagalisnova szekreta metodom lyuminyaszcentnoj mikroszkopii

Akus. i. Gin. Moszkva 5:111-112 (1957)

 

16.) Mérei L.-Donáth T.: Contributory data to the correlation of the choked disk and otogenic thrombosis of the sigmoid sinus

Acta Oto-Laryng., 47:336-345 (1957)

 

17.) Donáth T.-Mérei L.: Adatok az otogen sinus sigmoideus thrombosis és szemfenéki elváltozások közti összefüggéshez

Orvosi Hetilap, 98:787-792 (1957)

 

18.) Donáth T.: Experimentelle Beiträge zum venösen Kreislauf der Nebenniere (Fluoreszensmikroskopische Untersuchungen)

Anat. Anz., 104:412-418 (1957)

 

19.) Donáth T.: Kisérletes adatok a mellékvese vénás keringéséhez

Kisérl. Orvostud., 9:515-520 (1957)

 

20.) Donáth T.: Funkcionális Anatómia

Medicina, Budapest, 148 old, 52 részben szines ábra (1957)

Medicina, II. kiadás (1958)

Medicina, III. kiadás (1959)

Medicina, IV. kiadás (1960)

 

21.) Donáth T.-Hársing L.-Kiss F.-Munkácsi I.: Az ember

anatómiája és élettana

Medicina, Budapest, 378 old. 229 ábra (1957)

Medicina, Budapest, II. kiadás (1958)

 

22.) Csákány Gy.-Donáth T.: Vergleichende röntgenanatomische Untersuchung der beiderseitigen Foramina jugularia

Fortschr. Röntgenstr., 88:439-446 (1958)

 

23.) Mérei L.-Donáth T.: Verwertbarkeit der nach Jugulariskompression eintrende Liquordruck nderungen in der Diagnostik der otogenen Sinusthromose

Schw. Med. Wochn., 88:614-616 (1958)

 

24.) Donáth T.-Lengyel I.: Teljes vérkép fluorescensmikroszkópos vizsgálata

Orvosi Hetilap 99:930-932 (1958)

 

25.) Donáth T.: A szájkörnyék és a szájüreg tájanatómiája

Fejezet Kiss F.: Tájanatómia c. egy. tankönyvében

Medicina Budapest, 33-42. old. (1958)

Akadémiai Kiadó Budapest, 43-54. old. (orosz ny.) (1962)

Akadémiai Kiadó Budapest, 42-54. old. (német ny.) (1963)

 

26.) Hancsók M.-Viktor Á.-Palkovich I.- Donáth T.: A nyirok-

rendszer szerepe a méhfüggelék tömlõs képzõd-

ményeinek kifejlõdésében

Magy. Nõorv. L., 22:33-34 (1959)

 

27.) Donáth T.: Anatómiai Értelmezõ Szótár

A bázeli, jénai és párizsi nomenclatura szervek

szerinti összehasonlító áttekintése

Medicina Budapest, 390 old. (1959)

 

28.) Donáth T.-Orbán Gy.-Gimes R.: New data regarding the

fluorescence microscopic picture of vaginal epi-

thelium

Acta Morph. Hung., 9:301-307 (1960)

 

29.) Donáth T.-Lengyel I.: Über Fluorescenzprobleme der

Erythrocyten

Acta Histochem., 9:260-271 (1960)

 

30/a Donáth T.: Fluorescenzmikroskopisches Verfahren

zum Nachweis der Kapillaren

Mikroskopie, 15:93-95 (1960)

 

30/b Donáth T.: Kapilláris kimutatási eljárás fluores-

censmikroszkóppal

Kisérl. Orvostud., 12:331-333 (1960)

 

31.) Donáth T.: Erläuterndes Anatomisches Wörterbuch

Vergleichende Übersicht der Baseler, Jenaer

und Pariser Nomenklaturen, Gruppiert nach

Organen

Terra-Medicina Verl., Bp. 538 old. (1960)

 

32.) Donáth T.-Lengyel I.: Analysis of the staining pro-

perties of Acridine Orange in epithelial cells

Acta Morph. Hung., 10:21-31 (1961)

 

33.) Donáth T.: Ergänzungsheft zu T. Donáth: Erläuterndes

Anatomisches Wörterbuch. Auf Grund der New-

Yorker Modifizierungen (1960) der Pariser Nomina

Anatomica

Terra Budapest, 16 old. (1961)

 

34.) Donáth T.: A párizsi Nomina Anatomica 1960. évi

New-Yorki módosításáról

Morph. és Igazságügyi Orv. Szle., 1:306-307 (1961)

 

35.) Donáth T.: Hazai adatok a fluorescensmikroszkópos

exfoliativ cytológiához

Orvosi Hetilap, 102:2253-2254 (1961)

 

36.) Donáth T.: A fluorescens-mikrofotográfia gyakor-

lati kérdései

Kép és Hangtechnika, 9:69-71 (1963)

 

37.) Donáth T.: Fluorescenzintensitätsmessungen an cyto-

logischen und histologischem Material

Mikroskopie, 18:7-13 (1963)

38.) Donáth T.-Palkovits M.: Exfoliált hüvelyhámsejtek

magvolumenének változása a ciklus alatt

Kisérl. Orvostud., 15:534-538 (1963)

 

39.) Donáth T.: A nyálkahártya-epitél kvalitativ és kvan-

titativ fluorescens-citokémiájának néhány elmé-

leti és gyakorlati kérdése

Kandidátusi Értekezés 255 old. 82 ábra, (1963)

40. Donáth T.: Qualitative und quantitative Fluorescenz-

analyse der Plattenepithelzellen

Verhandl. d. Anat. Ges. auf der 59. Versammlung

in München. 1963.

Erg nzungsheft des Anatomischen Anzeigers 113:

72-78 (1964)

 

41.) Donáth T.-Palkovits M.: Die Veränderungen des Kern-

volumens der vom Stimmband entnommenen Platten-

epithelzellen in normalen und pachydermischen

Fällen

Virchows Archiv, 337:336-339 (1964)

 

42/a Donáth T.-Gömöri B.: Über die fluorescenzmikrosko-

pische Analyse der Kehlkopfabstriche

Acta Chirurgica, 5:45-56 (1964)

 

42/b Donáth T.: Fluorescenciaintenzitás mérések cyto-

lógiai és szövettani anyagon (ua. mint 37.)

Morph. és Igazságügyi Orv. Szle., 4:128-133 (1964)

 

43.) Donáth T.: Tolkovüj Anatomicseszkij Szlovar

(Anatómiai Értelmezõ Szótár)

Terra, Budapest, 590 old. (1964)

 

44.) Donáth T.: Fluorescenciaintenzitás és hõmérséklet-

változás, valamint tartós ultraibolya gerjesztés

hatása közötti összefüggés kvantitativ vizsgálata

Kisérl. Orvostud., 17:417-420 (1965)

 

45.) Donáth T.: Fluorescenzanalyse der Pas-pozitiven Sub-

stanzen im Scheidenepithel

Estratto da Biochimica Sperimentale,

4:16-20 (1965)

 

46.) Akmayev I.G.-Donáth T.: Die Katecholamine der Zona

palisadica der Eminentia mediana des Hypothalamus

bei Adrenalektomie, Hydrocortisonverabreichung

und Stress

Zeitschr. f. mikr.-anat. Forsch., 74:83-91 (1965)

 

47.) Akmayev I.G.-Donáth T.: O roli szimpaticseszkoj inner-

vacii gipofiza v transzporte nejroszekretorszih ves-

cseszt v krovjanoe ruszlo (A hypophysis sympaticus

innervációjának szerepe a neurosecretoros anyagok-

nak a vérpályába való transportmechanizmusában

Probl. Endocr. i gormonterapii, 6:90-95 (1966)

 

48.) Az orvosképzés néhány kérdése Szerk.: Dr. Donáth-Dr. Fekete

Tankönyvkiadó Budapest, 141 old. (1966)

 

49. Donáth T.: Funkcionális Anatómia

Egészségügyi Szakiskolák Tankönyve

Medicina Budapest, 280 old. 119 részben szines

ábra, (1967)

Medicina Budapest, II. kiadás (1969)

Medicina Budapest, III. kiadás (1969)

 

50. Donáth T.: Az emberi test felépítése

Egyetemi tankönyv, pszichológus hallgatóknak

Tankönyvkiadó Budapest, 248 old. 116 részben szines

ábra (1967)

Tankönyvkiadó Budapest, II. bõvített kiadás (1973)

Tankönyvkiadó Budapest, III. kiadás (1976)

Tankönyvkiadó Budapset, IV. kiadás (1979)

Tankönyvkiadó Budapest, V. kiadás (1987)

Tankönyvkiadó Budapest, VI. kiadás,(1990)

 

51.) Donáth T.: Monoaminergic innervation of the extra-

and intracerebral vessels

Acta Morph. Hung., 16:285-294 (1968)

 

52.) Ungváry Gy.-Donáth T.: On the monoaminergic inner-

vation of the liver

Acta Anat. Karger, 72:446-459 (1969)

 

53.) Léránth Cs.-Ungváry Gy.-Donáth T .: The innervation of

the juxtaglomerular apparatus

Acta Morph. Hung., 17:131-141 (1969)

 

54.) Donáth T.-Ungváry Gy.: Beiträge zur monoaminergischen

Innervation der Leber

Anat. Anz. 125:325-329 (1969)

 

55.) Donáth T.: Anatomical Dictionary with Nomenclatures

and explanatory notes

Pergamon Press Oxford, 634 old. (1969)

 

 

56.) Donáth T.: Anatómia-Élettan

Az Egészségügyi Szakközépiskolák tankönyve

Medicina Budapest, 279 old. 131 részben szines

ábra, 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1976; 1977;

 

57.) Donáth T.-Tauber F.: Über den monoaminergischen Bar-

riere-Mechanizmus der Gehirncapillaren

Proceedings of the IX. Internat. Congress of

Anatomists. Leningrad 32 old. (1970) (l:64/b)

 

58/a Donáth T.-Tauber F.: Pharmacomorphological examination

of the depletion and restitution of the intra-

neuronal catecholamines

Proceedings of the III. Internat. Meeting of

the Internat. Soc. for Neurochemistry, Budapest,

333. old. (1971)

 

58/b Donáth T.-Tauber F.: Egy új catecholaminokat mobi-

lizáló vegyület (EGYT 739) farmakomorfológiája

EGYT Kézírat, SONEGYT dokumentáció, (1971)

 

59.) Ungváry Gy.-Donáth T.-Naszály S.-Tauber F.: Effect

of the experimentally altered “millieu interieur”

on the histochemistry of the vegetative terminals

Proceed. of the III. Internat. Meeting of the

Internat. Soc. for Neurochemistry, Budapest, 226. old.

(1971)

 

60.) Donáth T.: Quantitativ changes in the intensity of

fluorescence of vaginal epithelial cells in

the menstrual cycle

Proceed. of the III. Internat. Cong. of Cyt.

London 104. old. (1971)

 

61.) Donáth T.-Tauber F.: Die Veränderungen der Biogen-

Aminen in der Eminentia mediana

Anat. Anz. 130:403-407 (1972)

 

62.) Donáth T.: Von Bertalanffy[s integrative endeavors

Scientific paper in “Unity through diversity”

A Festschrift for L. v. Bertalanffy

Ed.: by W. Gray and N. Rizzo, Gordon-Breach

Science Publ. London, 117-125 old. (1973)

 

63.) Ungváry Gy.-Donáth T.-Naszály S.A.: Neurohisto-

chemical changes in the wall of the gall-

bladder injured by the ligation of the common

bile duct

Acta Morph. Hung. 21:281-293 (1973)

64/a Szabó K.-Donáth T.-Tauber F.: Adatok a nyálmirigy-

funkció és a nyálmirigybeidegzés közti összefüggés-

hez

Fogorvosi Szemle, 66:511-513 (1973)

 

64/b Donáth T.-Tauber F.: Adatok az agyi capillarisok mono-

amin-barrier mechanizmusának értelmezéséhez

Morph. Igazságügyi Orv. Szle, 14:273-279 (1974)

 

65.) Donáth T.: Anatómiai nevek

(Anatómiai-szövet-fejlõdéstani terminológia)

Medicina Budapest, 408 old. I. kiadás (1974)

Medicina Budapest, II. kiadás (1976)

Medicina Budapest, III. kiadás 435 old. (1986)

Medicina Budapest, IV. kiadás (1992)

Medicina Budapest, V. kiadás (1994)

 

66.) Donáth T.: A tantermi elõadás helye és szerepe az or-

vosképzésben

Tanulmány “Az elõadás a felsõoktatásban”

c. kötetben

Felsõokt. Ped. Kut. Központ 245-275. old. Bpest.

(1974)

 

67.) Ungváry Gy.-Donáth T.-Naszály S.A.: Regeneration of

the monoaminergic nerves in the liver after par-

tial hepatectomy

Acta Morph. Hung., 22:177-186 (1974)

 

68.) Donáth T.: A mozgásbiológia idõszerû kérdései

Testneveléstudomány 9:3-6 (1974)

 

69/a Ungváry Gy.-Donáth T.: Ductus choledochus ligatu-

rában kialakuló neurohistokémiai változások

tengerimalacok májában

Kisérl. Orvostud., 26:171-183 (1974)

 

69/b Ungváry Gy.-Donáth T.: Neurohistochemical changes

in the liver of guinea pigs following ligation

of the common bile duct

Exp. and Mol. Path., 22:29-35 (1975)

 

70/a Donáth T.-Léránth Cs.-Ungváry Gy.: Adatok a vese

velõállományának beidegzéséhez

Orvostud. MTA V. Oszt. Közl. 6í:21-26 (1975)

 

70/b Donáth T.-Nosza M.: Szakértõi konferencia az egész-

ségügyi középfokú oktatásról

Egészségügyi Munka, 22:46-47 (1975)

 

71.) Jakab F.-Donáth T.-Szabó Gy.: The escape of bile

from the intrahepatic biliary tree in acute

bile stasis

Z.F. Mikr.-Anat. Forsch. 90:200-205 (1976)

 

72.) Donáth T.-Ungváry Gy.: Indirekte Beeinflussung der

peripheren Innervationsmechanizmus

Ergebnisse der exp. med. 25:193-196 (1977)

 

73.) Ungváry Gy.-Donáth T.: Regeneration of the intrahepatic

monoaminergic nerves

Verh. Anat. Ges. 71:453-457 (1977)

 

74/a Donáth T.: Fogorvosi Anatómia I. kötet

SOTE jegyzet 169 old. 105 ábr. (1977)

Kétévente kiadva. Utolsó: (2001)

 

74/b Donáth T.: A permanens tanulásra nevelésrõl

Didactica Medica, 1:91-93 (1977)

 

75.) Donáth T.: Anatómia-Élettan

Elte Jegyzet 265 old. 100 ábra (1978)

 

76.)Donáth T.-Morvai V.-Ungváry Gy.: Die Wirkung von

Alcohol und monoaminergische Innervation

des Myokards bei Ratten

Verh. Anat. Ges. 73:741-744 (1979)

 

77.) Donáth T.: A magyar nevezéktan eredete

Orvosi Hetilap, 120:348-350 (1979)

 

78.) Morvai V.-Donáth T.-Ungváry Gy.: Effect of long-term

alcohol intake on the innervation of myocardium

in rats

Acta Morph. Hung., 27:315-322 (1979)

 

79.)Szántó L.-Donáth T.-Reviczky L.-Tanka D.-Keller M.-

Nagy Gy.: Study of the effect of TRH on the

serotonin-catecholaminerg thyroid regulation

Acta Med. Hung., 37:25-38 (1980)

 

80/Szabó K.-Tótpál G.-Donáth T.: Neurohistochemistry and

ultrastructure of developing nerves in the

fetal salivary gland

Verh. Anat. Ges., 74: 781-784 (1980)

 

80/b Szabó K.-Tótpál G.-Donáth T.: A fejlõdõ idegelemek

neurohistokémiája és ultrastruktúrája

nyálmirigyben

Fogorvosi Szemle, 73:225-228 (1980)

 

81.)Donáth T.: S. Th. von Soemmering

Orvosi Hetilap, 121:711-713 (1980)

 

82.)Ungváry Gy.-Donáth T.: Monoaminergic afferent neurons

in the peripheral visceral reflex arcs

Acta Biol. Acad. Hung., 31:367-371 (1980)

 

83.) Ungváry Gy.-Donáth T.: Changes of the peripheral

autonomic nervous system in altered internal

enviroment

Z.f.mikr.-anat. Forsch. 94:985-998 (1980)

 

  1. Donáth T.: Anatómia-Élettan

Medicina, 333 old. 144 ábra. (1980)

II. kiadás, 371 old. 144 ábra. (1983)

III. kiad., 367 old. 144 ábra. (1986)

IV. kiadás, (1992)

V. kiadás.(1996)

VI.kiadás (1999 és 2001)

VII kiadás (2002)
VIII kiadás (2005)

 

85.)Donáth T.: A nyálmirigyek morfológiai kutatásának

néhány újabb eredménye

Fogorvosi Szemle, 73:381-383 (1980)

 

86.) Donáth T.-Szabó K.-Csányi K.: Ultrastructural sings

of the early salivary secretion in connection

with the nerve development in the rat

Adv. Physiol. Sci Vol. 28. Saliva and

Salivation 127:133 (1981)

 

87.) Szabó K.-Csányi K.-Donáth T: Vascularisation of the

developing rat submandibular gland

Adv. Physiol. Sci Vol. 28. Saliva and

Salivation 119-125 (1981)

 

88.) Szabó K.-Kusztos R.-Csányi K.-Donáth T.: Blood supply

of the developing rat thyroid

Verh. d. Anat. Ges. 75:503-505 (1981)

 

89.) Donáth T.: Wilhelm His, az anatómus (1831-1904)

Orvosi Hetilap, 122:2485-2488 (1981)

 

90.) Ungváry Gy.-Donáth T.: Effect of reserpine on the

hepatic nerve regeneration induced by partial

hepatectomy

Folia Morph. Acad. of Sci. Vol. XXX.

No2 179:179-181+2 tables (1982)

 

91.) Donáth T.: János Szentágothai (to his 70th birthday)

Arch.Anat. Hist. and Embr. CCCP., 83:106-109 (1982)

 

92.) Donáth T.: Anatómiai Atlasz

Medicina, 212 old. 162 ábra+9 nyitó ábra (1983)

II. kiadás, (1985)

III. kiadás (1991)

IV. kiadás (1994)

V. kiadás (1995)

VI. kiadás (1998)

VII kiadás (1999)

VIII kiadás (2001)

IX. kiadás (2002)
X.   kiadás (2005)

93.) Ungváry Gy.-Donáth T.-Morvai V.: Chemical-induced

changes in hepatic vascular innervation

Z.f.mikr.anat. Forsch., 97:823-828 (1983)

 

94.) Donáth T.: Dr. Péterfi Tibor (1883-1953)

Orvosi Hetilap, 124:3061-3062 (1983)

 

95.) Hullinger R.L.-Donáth T: Attitudinal considerations

in the teaching-learning process

Journal of Vetrerinary Medical Education

10:8-9 (1983)

 

96.) Donáth T.: A monoaminerg neuronrendszer funkcionális

anatómiája

Fejezet “Az emberi mozgás szervezõdésének

idõszerû kérdései” OTSH Testnev. és Sporttud.

Tanács kiadványa, 11-18 (1983)

 

97.) Donáth T.: Nagy anatómusok jubileuma

Orvosi Hetilap, 125:344-346 (1984)

 

98/a Donáth T.: Egy évforduló ürügyén

Orvosi Hetilap, 125:2441-2444 (1984)

 

98/b Donáth T.: Who was the first to describe pulmonary

circulation?

Gegenbaur[s morph. Jahrb. 130:819-826 (1984)

 

99. Ungváry Gy.-Donáth T.: Effect of benzene and its

methylderivatives (tolene, paraxylene) on post-

ganglionic noradrenergic nerves

Z.mikr.-anat. Forsch. 98:755-763 (1984)

 

100.) Donáth T.: Az anatómiai terminológia mai állása

Orvosi Hetilap, 126:405–407 (1985)

 

101.) Donáth T.: Az egységes szövettani és fejlõdéstani

terminológia kialakulás

Orvosi Hetilap, 16:3215-3216 (1985)

 

102.)Óvári I.-Donáth T.-Adeghate E.: Ahogy Weszprémi

István a magyar Szent Koronát látta

Orvosi Hetilap, 128:319-321 (1987)

 

103.) Donáth T.: Ifj. Lenhossék Mihály tankönyvírói

munkássága

Orvosi Hetilap, 128:1791-1792 (1987)

 

104.) Óváry I.-Donáth T.-Adeghate E.-Kenéz J.-Nemes Nagy J.-

Kiszely I.: A Magyar Korona funkcionális-morfológiai

aspektusa

Könyvfejezet, Magyar és mûveltség

Mûvelõséakutató Kiadvány, 80-124 old. (1987)

 

105.) Hullinger R.-Donáth T.: Anatomical education as a

parallel of natural processes

Anat. Histol. Embryol. 16:165-166 (1987)

 

106.) Adeghate E.-Donáth T.: Reinnervation of pancreatic tissue implants in the anterior eye-chamber of CRF rats

Neurosci. Suppl. to Vol. 22 p.259 (1987)

 

107.)Donáth T.-Adeghate E.: Light- and electron microscopy of postnatal pacreatic tissue implants in the anterior eye-chamber of CRF rats

Z.mikr.anat. Forsch. 102:512-522 (1988)

 

108.) Adeghate E.-Donáth T: Ultrastructural morphology of Light beta cells in pancreatic tissue implanted into the anterior eye-chamber of rats

Anat. Anz. 167:335-339 (1988)

 

109.) Donáth T.-Adeghate E.: Reinnervation of pancreatic tissue implants in normal and in sympathetically denervated eyes of rats

Acta Morph. Hung. 36:147-154 (1988)

 

110.) Adeghate E.-Donáth T.-Tótpál G.: A modified implantation technique into the anterior eye-chamber of rats

Zoolog. Anz. 221:425-429 (1988)

 

111.) Adeghate E.-Donáth T.-Tótpál G.: Resistance and survival of different components of adult pancreatic tissue implants in the anterior eyechamber of rats

Verh. Anat. Ges. 82.

(Anat. Anz. Suppl.) 164:517-518 (1989)

 

112.) Adeghate E.-Donáth T. Formation and exocytosis of secretory granules in the endocrin cells of normal and transplanted pancreas: an electromicroscopic

study

Gegenbaur[s Morph. Jahrb. 135:697-704 (1989)

 

113.) Donáth T. : Emlékezés Dr. Kiss Ferencre (1889-1989)

Orvosi Hetilap, 130:2589-90 (1989)

 

114.) Adeghate E.-Donáth T.: Intrinsic innervation of

developing postnatal rat pancreas

Plzen. lek. Sborn., Suppl. 59:171-177 (1989)

 

115.) Adeghate E.-Donáth T. : Morphological findings in longterm pancratic tissue transplants in the anterior eye-chamber of rats

Pancreas, 5:298-305 (1990)

 

116.) Adeghate E.-Donáth T.: Intramural serotonin immunoreactive cells in normal and transplanted pancreatic tissue

Biog. Amines, 7:385-390 (1990)

 

117.) Adeghate E.-Donáth T.: Pattern of innervation in neonatal and young rat pancreas. An electron microscopical study

Verh.d. Anat. Ges. Anat. Anz. Suppl. 166.

83:557-558 (1990)

 

118.) Adeghate E.-Donáth T.: Distribution of neuropeptide-Y and vasointestinal polypeptide immunoreactive cells in normal and transplanted pancreatic tissue

Peptides, 11:1087-1091 (1990)

 

119.) Donáth T.-Adeghate E: Ultrastructure of pancreatic light and clear cells in normal and transplanted tissue fragments in the anterior eye-chamber of rats

Acta Morph. Hung. 38:45-49 (1990)

 

120.) Adeghate E.-Donáth T.: Distribution of acetylcholinesterase- and monoamine oxydase-positive neurons in pancreatic tissue transplant

Acta Histochem. 89:183-186 (1990)

 

121.) Adeghate E.-Donáth T.: Dopamine-beta-hydroxylase immunoreactive nerves in normal and transplanted pancreatic tissue in the anterior eye-chamber of rats

J. of Chem. Neuroanatomy, 4 No 3:223-227 (1991)

 

122.) Adeghate E.-Donáth T.: Monoaminergic innervation of normal and implanted pancreatic tissue: an immuno- and enzymhistochemical study

Verh. d. Anat. Ges., 84:379-380 (1991)

 

123.) Adeghate E.-Donáth T.: Immunohistochemical study on the endocrine cells of normal and transplanted pancreatic tissue

Verh. d, Anat. Ges., 85:583-584 (1991)

 

124.) Adeghate E.-Donáth T.: Morphometric and immunohistochemical study on the endocrine cells of pancreatic tissue transplants

Exp. Clin. Endocrinology, 98:193-199 (1991)

 

125.a) Adeghate E.-Donáth T.: Peptidergic innervation of pancreatic tissue transplants

Verh.d.Anat. Ges. 86. 2. (1991)

 

125.b) Ember Zs.-Fuszek P.-Adeghate E.- Donáth T.: Acetylcholinesterase enzyme histochemistry of pancreatic tissue transplants

Verh.d.Anat. Ges. 86. 48. (1991)

 

125.c) Adeghate E.-Donáth T.: VIP and NPY-positive neuronal network of normal and transplanted tissue

Z.f.Gastroenterol. 29. 179. (1991)

 

126.a) Orvosi Helyesírási Szótár Fõszerkesztõ: Fábián P-Magassy P

Szerk: Donáth T., Ferenczy Gy., Hargitai R., Keszler B.

(1992)

 

126.b) Donáth T.: Anatómiai Nevek

Medicina Budapest, IV. kiadás, 435 old. (1992)

V. kiadás  (1994)
átdolgozott  VI. kiadás (2005)

127.) Donáth T.: Köszöntõ. Szentágothai János 80 éves.

Orvosi Hetilap 133:2821-22 (1992)

 

128. a) Adeghate E.Donáth T.: Morphological aspect of nerve-endocrine relationship in pancreatic tissue transplants

Z.f.Gastroenterol. 30:281 (1992)

 

128. b) Adeghate E. ,-Donáth T.: Pancreatic Fragmental Transplantation: A model for the study of intrinsic nerves

Verh.d. anat. Ges. 87:81 (1992)

 

129.) Donáth T.: Gondolatok egy évforduló kapcsán

Orvosi Hetilap 134:1315-15 (1993)

 

130.) Adeghate E.-Donáth T.: Revascularization of pancreatic tissue transplants in the anterior eye chamber of rats.

Z.f.Gastroenterol. 31:94 (1993)

 

131.) Adeghate E.-Donáth T.: Enzyme and immunohistochemical studies of the intrinsic nerves of pancreatic tissue transplants in rats

J. of Physiology 459:59P (1993)

 

132.) Adeghate E.-Donáth T.-. Singh J.: Aminergic and peptidergic innervation of the rat pancreas and the lacrimal gland

Verh.d.Anat. Ges. 88:70 (1993)

 

133.) Adeghate E.,-Donath T.: Fixation and tissues preparation method for the localization of monoamine oxidase enzyme activity in lung and in control and transplanted pancreas

Biogenic Amines 10:67-71 (1993)

 

134.) Adeghate E.,-Donath T.: Ultrastructural cytochemistry of acetylcholinestrase enzyme activity in pancreratic tissue transplants in rats

Cell Transplantation 3:171-177 (1994)

 

135.) E.Brazda, E.Adeghate T. Donath: Acridine-orange uptake as a new method to viability of pancreatic graft for transplantation

Verh.d.anat.Ges. 89:49-50 (1994)

 

136.) E. Brazda, E.Adeghate, T.Donath : Assessment of the viability of pancreatic graft for transplantation

Scripta Scientifica Medica 29:49 (1994)

 

137.) Donáth T.: A Rinecker-díj története

Orvosi Hetilap 135:1541-1542 (1994)

 

138.) Adeghate E, Singh J, Burrows S, Howarth F.C. Donath T.: Secretory responses and peptidergic and aminergic innervation of the rat lacrimal gland

Biogenic Amines 10:487-498 (1994)

 

139.) Donáth T.: Fogászati anatómiai és élettani alapismeretek. Könyvfejezet: Fogászati asszisztensek és dentálhigiénikusok könyve Szerk: Orosz M. I.kötet

Medicina 20-84 o. 30 ábra (1994)

 

140.) Óváry J., Donáth T., Adeghate E., Ferencz Cs., Gonda Gy.: Stil and again: New morphological revelations about the holy crown of Hungary. Könyvfejezet: Sacra Corona Hungariae Szerk: Bakay L.

Kõszeg Városi Múzeum 299-370. oldal (1994)

 

141.) Donáth T.: Mihálkovics Géza emlékezete (1844-1899)

Orvosi Hetilap 135:2777-2779 (1994)

 

142.) Singh J., Adeghate E., Burrows Sh., Howart F.C., Donáth T.: Protein secretion and the identification of neurotransmitters in the isolated pig lacrimal gland. Könyvfejezet: Lacrimal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes Edited by D.A. Sullivan

Plenum Press, New York, 57-61 (1994)

 

143.a) Fehér Erzsébet, Donáth Tibor , Montagnese Ecaterina, Fodor Mariann, Fehér János: A musculus shincter Oddi mûködését befolyásoló idegelemek megoszlása, szerkezete és transmitter tartalma

Orvosi Hetilap 136:491-495 (1995)

 

143.b) E.Fehér, C. Montagnese, T. Donath , K. Altdorfer: Distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-d) in neurons of sphincter pylori and sphincter Oddi in the cat

Verh.d.anat. Ges. 90:218 (1995)

 

143.c) E. Fehér, C. Montagnese, T. Donath , K.Altdorfer: Distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-D) in neurons of sphincter of Oddi in the cat

Abstract, IV. Semmelweis Tudományos Fórum (1995)

 

143.d) E.Brazda, L. Flautner, T.Donath , L.Harsányi, N. Csoszánszki: New method for determination of viability of pancreatic graft

Abstract, IV.Semmelweis Tudományos Fórum (1995)

 

143.e.) E.Adeghate, D.J. Pallot, T.Donath : Peptidergic innervation of the camel pancreas

Abstract, Hungarian Society of Gastroenterology (1995)

144. E.Brazda, L. Flautner,T. Donáth, L. Harsányi: Evaluation of viability of pancreatic graft for transplantation

HPB Surgery 9: 70 (1995)

 

145.) Adeghate E., Nádas G., Donath T ., Pallot D.J., Parvez H.: Vasoactive intestinal polypeptides innervation of the canine pancreatic acinar cells

Biog.Amines 11:255-260 (1995)

 

146.) Adeghate E., Nadas, G., Donath T., Parvez H.: Identification of NADPH (Nitric Oxide Synthase-) positive neurons in the gastrointestinal tract of the rat.

Biogenic Amines 11: 389-398 (1995)

 

147.) Adeghate E., Ember Zs.,Donath T ., Pallot D. J., Singh J.: Immunohistochemical identification and effects of atrial natriuretic peptide, pancreastatin, leucine-enkephalin,and galanin in the porcin pancreas.

Peptides 17:503-509 (1996)

 

148.) Ungváry G., Donath T., Varga B., Tóth T.: Effect of partial hepatectomy on hepatic innervation and coeliac ganglion function.

Chapter from the book: Liver innervation and the neural control of hepatic function. Ed.: Takashi Shimazu .pp. 65-71 John Libbey et Comp. 1996

 

149/a.) Altdorfer K., Fehér E., Donáth T., Fehér J.: Nitric oxide synthase -containing nerve elements in the pylorus of the cat.

Neuroscience letters 212: 195-198 (1996)

 

149/b.) Fehér E., Altdorfer K., Gallatz K., Donath T.: Nitric oxide synthase containing nerve elements in the pylorus of the cat.

Anat. Anz. Suppl.Heft 178:235 (1996)

 

150/a.) Ember Zs., Fehér E., Donáth T .:Nitric oxide synthase immunocytochemistry of the pancreas of neonatal and adult rats

Zeitschr. für Gastroenterologie Abstract p.:34 (1996)

 

150/b.) Donáth T.: A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése

Könyvrészlet :Mozgás, mint a pszichoszomatikus fejlesztés alapeszköze c. munkából,/ az 1994 évi Tihanyi Mozgás- és Viselkedésbiológiai Szakosztály konferenciájáról/ 11-17 (1996)

 

151./ Fehér E.,Fodor M., Donáth T . :Electron microscopic immuncytochemical evidence for the synaptic connections between tyrosine hydroxilase and substance P containing nerve elements in the coeliac ganglion of cat revealed by a double labelling technique.

Acta Biol. Hung. 47: 119 – 127 ( 1996 )

 

152./ Brazda E., Flautner L., Donáth T., Harsányi L., Bonetti H.: Acridinorange uptake. A new method to assess viability of pancreatic graft.

Hepatogastroenterology 43: 43. ( 1996 )

 

153/a.)Ember Zs., Fehér E., Donáth T . : A nitrogen-oxid – szintáz immuncitokémiai kimutatása patkányok hasnyálmirigy szöveteiben.

Orvosi Hetilap 138: 2113 – 2115 ( 1997 )

 

153/b.)Fehér E., Altdorfer K., Donáth T., Fehér J.: Immunocytochemical localization of nitric oxide – containing nerve elements in the sphincter pylori and Oddi of the cat.

Zeitschr. für Gastroenterologie Abstract 39 th. annual meeting of Gastroent. 101. (1997 )

 

154./ Brazda E., Flautner L., Harsányi L., Adeghate E., Donáth T.: In vitro amilase release of preserved pancreas. A simple test to assess the viability of pancreas allograft during preservation in the pigs.

Acta Chir. Hung. 36: 46 – 48 ( 1997 )

 

155./ Brazda E., Donáth T.: Acridine- orange new method developed to evaluate effect of organ preservation on viability of pancreatic graft in pig model.

Acta Diabetologica 34: 104 ( 1997 )

 

156./ Fehér E., Gallatz K., Donáth T ., Fehér J.: Immunomodulation of the enteric nervous system in human colonic mucosa with inflammatory bowel disease.

Anat. Anz. 80 Band. Suppl. 100 – 101 ( 1998 )
156/a Donáth T.: Latin – angol anatómiai szótár CD-ROM, Morphologie kiadó 1998
156/b Donáth T.: Anatómus lettem a SOTE-n  Medicina kiadó 127 oldal, 1998

157./Adeghate E., Donath T.: Pancreas, diabetes mellitus and pancreatic transplantation – A retrospective survey.

Acta Chirurgica Hung. 17: 133-155 (1998)

 

158./Brazda E., Flautner L., Harsányi L., Donáth T.: In vitro amylase release: a simple test to assess the viability of pancreatic grafts during preservation

Transplantation proceedings 30: 592 (1998)

 

159./ Brazda E., Flautner L., Harsányi L., Donáth T., Adeghate E.: Acridine.orange uptake: new method to evaluate effects of organ preservation on viability of pancreatic grafts in the pig model

Transplantation proceedings 30: 567-568 (1998)

 

160./Fehér E.,Gallatz k.,Donáth T ., Fehér J.: Neuroimmunomodulation in the gastrointestinal tract prooved by immunocytochemistry

Anat. Anz. 81 Band. Suppl 96-97 (1999)

 

161./ Donáth T.: Az emberi test . Anatómiai atlasz és enciklopédia CD-ROM

Channel 42 Szoftverfejlesztõ kft 2000

 

162./ Donáth T.: Emlékezés egy nagy anatómusra.. Száz éve halt meg Mihálkovics Géza (1844-1899)

Magyar Tudomány 372-375 (2000)

 

163./Adeghate E., Donáth T.: Transplantation of tissue grafts into the anterior eye chamber: a method to study intrinsic neurons

Brain Research Protocols 6: 33-39 (2000)

 

164./Fehér E., Altdorfer K., Donáth T ., Fehér J,: Electronmicroscopical localization of nitric oxide syntase-containing nerve elements in cat pylorus

Eur.J. of Morphology 39: 121-126 (2001)

 

165./ Donáth T.: Gondolatok a magyar anatómiai nevezéktanról

Magyar Orvosi Nyelv 1: 36-37 (2001)

 

166./ Donáth T.: Lexicon anatomiae. Négynyelvű anatómiai szótár

Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ

Budapest, 503 oldal (2001)

 

167./ Donáth T. Az anatómiai nyelv a XX, században

Orvosi Hetilap 142: 2907-2909 (2001)

 

168./Adeghate E., Schattner P., Péter Á., Dunn E., Donáth T.: Diabetes mellitus and its complicatons in a hungarian populattion

Arch. of Physiology and Biochemistry 109: 281-291 (2001)

 

169./ Adeghate E., Ponery AS., Sharma AK., El-Sharkawy T., Donáth T.: Diabetes mellitus is associated with a decrease is vasoactive intestinal polypeptide content of gastrointetinal tract of rat

Arch. of Physiology and Biochemistry 109: 246-251 (2001)

 

170./ Adeghate E , Ponery A, Ahmed I, Donath T. Comparative morphology and

biochemistry of pancreatic tissue fragments transplanted into the anterior eye chamber and subcutaneous regions of the rat.

Eur. J. Morphol. 39: 257-268 ( 2001)

 

171./Altdorfer K.,Bagaméri G., Donáth T.,Fehér E., Nitric oxide immunoreactivity of interstitial cells of cajal in experimental colitis

Inflamm.Res. 51: 001-03 (2002)

 

172./ Donáth T.,Varga J.:Anatómiai Szótár /latin-angol-német-magyar/ CD-ROM

The Last Word Alapítvány 2002

173./ Donáth T.: Kiss Ferenc (1889-1966)

Könyvfejezet: Híres Magyar Orvosok. 4. Kötetből

Galenus kiadó Budapest 2003, 94-101 oldal

 

174./ Donáth T.: A játék mint örömforrás

Könyvfejezet: Fehér-Hajba- Hermann: Életöröm-Életmód c. könyvből

Építésügyi Tájékoztatási központ kft. Budapest 2003 127-132 oldal
175/ Donáth T.: Kommentár Lenhossék József: Újabb kutatások eredményei a vesének szerkezete és visszérrendszere felett c. dolgozatához
Orvosi Hetilap 144: 27-30 (2003)

176/ Donáth T.: Hogyan is állunk a magyar anatómiai szaknyelvvel?
Magyar Orvosi Nyelv 2: 31-34 (2003)

177/ Fehér E., Altdorfer K., Donáth T., Sipos G.:  Bidirectional interaction of the enteric nervous and immune systems in human gastritis. Verhandl. d. Anat. Ges.  (2005)  Abstrakt

178/ Donáth T.: Az anatómia helye az orvosi curriculumban a 21. században
Orvosi Hetilap 146, 1977-78 (2005)

179/ Donáth T.: A környezeti zajok, hangok hatása a központi idegrendszerre és azon keresztül az életminőségre

Orvosi Hetilap 147:737-739 (2006)

180/ Donáth T.: Fogorvosi Anatómia  (Odontológia)

Semmelweis Kiadó Budapest, 124 old. (2007)

181/ Donáth T.: Bertalanffy egységbe rendező törekvései

Könyvfejezet Vincze J.: Interdiszciplinaritás c. könyvében  121-135, (2007)

182/ Donáth T.: Anatómia-Élettan

Medicina Budapest, 9. Átdolgozott kiadás 337 old, 144 ábra (2007)

182b/ Play: “Viagra for the mind”–Interview with Dr. Tibor Donath. [Hungarian]

Orvosi Hetilap. 149(42):2015, 2008 Oct 19.

183/  Donáth T.:A játék szerepe a szellemi frissesség megtartásában

LAM 19 (6-7) 454-456. 2009

184/  Donáth T.: Játék és művészet

Mediart: 3 (3) 2009

185/  Donáth T.: Az anatómiai nyelv, mint az orvosi nyelv alapja

Könyvfejezet: Bősze P. szerk: A magyar  orvosi nyelv tankönyve c. műből

287-296 2009 Medicina kiadó

186/  E.Adeghate, R.S.Hameed, A.S.Ponery, S.Tariq, R.S.Sheen, M.Shaffullah, T. Donath
Streptozotocin causes pancreatic beta cell failure via early and sustained biochemical and cellular alterations
Exp.Clin.Endocrinol.Diabetes online (2010)
http//dx.doi.org/
DOI: 10.1055/s-0030-1253395

187/ Donáth T.: Dr. Kiss Ferenc (1889-1966)
könyvfejezet Vincze J. szerk. Emlékezünk orvosainkra c. műből
127-140, 2010. NDP Kiadó Budapest

188/ Donáth T.: Péterfi Tibor, a mikrurgia megalapítója

Comm. de Hist. Artist Med. Vol LVI. 215-222, 2010

 

189/ Donáth T. Csapláros Zsuzsa (1930-2008)

Orvostörténeti Közlemények Vől. LVI. 224, 2010

 

190/ Donáth T.: A  “Tulassay”  Könyvismertető

Orvosi Hetilap  158. évf. 24. sz. 979. old. 2011

 

191/ Donáth T.: BOTE-SOTE-SE 1951-2011  Emlékezzünk orvosainkra 9.kötet

Szerk.: Vince J.

Prof dr. Lengyel Imréről 134-135 oldal

Prof.-dr. Kiss Ferencről  166-167 oldal

NDP Kiadó Budapest 2011

 

192/ Donáth T.:Anatómiai Atlasz XI. kiadás

Medicina kiadó Budapest 2011

 

193/ Donáth T.: A “Tulassay” Könyvismertetés

Magyar Belorvosi Archivum LXIV évf. 3/2011 185. old.

 

194/ Donáth T.: Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen

Semmelweis Kiadó 287 old. 144 ábra,  2013

 

195/ Donáth T.:Általános anatómiai és élettani alapismeretek

Könyvfejezet:Fogászati asszisztensek és dentálhigénikusok tankönyve Szerk,: Orosz M

Medicina kiadó 2013

 

196/ Adeghate E, Donáth T, Adem A. Alzheimer Disease and Diabetes Mellitus: Do They   Have Anything In Common?<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23627758>
Curr     Alzheimer Res. 2013 Apr 29. [Epub ahead of print]

PMID: 23627758″

Kategória: Intézeti hírek | A közvetlen link.