Az intézetünkben folyó posztgraduális képzés Az Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozaton, 01. Kórélettan és transzlációs medicina c. doktori program keretén belül folyik, melynek programvezetője Prof. Dr. Benyó Zoltán.

Ösztöndíjas PhD hallga­tóink évek óta legeredményesebb tudományos diákköröseink közül kerülnek ki.

Fokozatot szerzett hallgatóink

Videók:

PhD-kurzusaink évenként kerülnek meghirdetésre, magyar és angol nyelven a következő témákban:

  • Klinikai kardio­vaszkuláris fiziológia
  • Budapest Nephrology School
  • Scientific Writing
  • Nanomedicina
  • Molekulától a betegágyig, sejttől a szervezetig
  • Tudomány és művészet kórélettana
  • A légzés és a légzőszervi megbetegedések klinikai élettani alapjai
  • Kardio­respiratorikus és neurofiziológiai mérési technikák

Tudományági Doktori Tagozatok (Témák) 2023/24

 

CÉL A SZÍNESEBB, RUGALMASABB ÉS BŐVÜLŐ LÉTSZÁMÚ PHD-KÉPZÉS!

AIMING FOR A MORE DIVERSE, FLEXIBLE, EXPANDING PHD PROGRAM AT SEMMELWEIS UNIVERSITY!