Május közepéig lehet jelentkezni a Semmelweis Egyetem doktori képzéseire, amelyek az orvos- és egészségtudomány teljes spektrumát lefedik. Az egyetem fontos célja, hogy a fokozatszerzés lehetőségei egyre színesebbé és rugalmasabbá váljanak – igazodva a hallgatók eltérő élethelyzeteihez. Különböző kiegészítő ösztöndíjak is várják a képzésben résztvevőket, akik számos variáció közül választhatnak: lehet PhD-képzést folytatni akár klinikai betegellátásban vagy kutatás-fejlesztő vállalatnál végzett munka mellett, sőt a graduális képzés utolsó két évében is megkezdhető a folyamat. A Semmelweis Egyetem stratégiájának fontos része a hazai és a nemzetközi PhD-hallgatók számának növelése.

„A TDK-val kezdődött a doktori képzés iránti érdeklődésem, és ez ki is tartott az egyetem végéig” – mondta dr. Barta Bálint, aki a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika PhD-hallgatója. Mint kiemelte, itt azzal foglalkozhat, ami mindig is vonzotta: a kardiológia és a szívelégtelenség témakörével. A doktori képzés szerinte egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók a tudomány egy kis szeletével igazán behatóan foglalkozzanak, a kutatásban szerzett tapasztalatot pedig nagyon fontosnak látja azok számára is, akik később gyakorló orvosok lesznek. 

Dr. Pál Éva szintén TDK-hallgatóként került közel a kutatáshoz. A diploma megszerzése után nem volt kérdés számára, hogy PhD-képzés keretében a Semmelweis Egyetemen marad, hiszen folytathatta a korábban tudományos diákköri hallgatóként megkezdett, D-vitamin hiánnyal kapcsolatos kutatását. Mint elmondta, vonzotta a kutatómunka sokszínűsége – az, hogy éppúgy lehetőség van a laborban manuális munkát végezni, mint elmélyülten eredményeket értékelni vagy publikációt írni –, valamint a jó közösség. „Megtapasztaltam milyen, amikor egy csapat része vagyok, és olyan kérdésekre keresem a választ, amik engem személyesen is érdekelnek. A PhD-s évek alatt megtanulunk hitelesen információt gyűjteni, ezeket kritikusan értékelni, számos lehetőség adódik a prezentációs készségek fejlesztésére, a laborban pedig nap mint nap új kihívások várnak, amelyek megoldása sikerélménnyel tölti el az embert” – mesélte dr. Pál Éva, aki friss PhD-diplomásként a Transzlációs Medicina Intézet egyetemi tanársegéde. 

A PhD-hallgatóink jelentik a jövőt a Semmelweis Egyetem számára, a létszámuk növelése pedig kulcskérdés a kutatói, oktatói utánpótlásunk, a kiválóságunk és a rangsorokban elfoglalt pozíciónk szempontjából is

– hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

A rektor emlékeztetett: a Semmelweis Egyetem stratégiai célja bekerülni a világ TOP 100 felsőoktatási intézménye és Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé. Az egyetem nemzetközi rangsorokban elért helyezése egyre javul: a Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorában 149 helyet előrelépve a legjobb 300-ban szerepel, a THE szakterületi listán a legjobb 200-ban, a US News Best Global Universities 2022-es összeállításábaan pedig a kardiovaszkuláris területen már az 55. helyen. Kiemelt jelentőségű a tudományos teljesítményünk további növelése, amelynek a PhD-hallgatók száma a záloga – mutatott rá a rektor, hozzátéve, hogy a rangsorokban elért eredményt kétharmad részben a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz kapcsolódó indikátorok befolyásolják.

A Semmelweis Egyetem célja, hogy minél színesebbé és rugalmasabbá tegye a PhD-képzéseit, hogy azok elérthetők legyenek a legkiválóbbak számára, legyenek a legkülönbözőbb élethelyzetben – mutatott rá dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes.

Mint kiemelte: a PhD fokozat belépő azok számára, akik a kutatás-fejlesztés terén képzelik el a jövőjüket, illetve oktatóként, kutatóként az egyetemen folytatnák pályájukat, ugyanakkor a klinikusok számára is nagyon hasznos: kritikusabban, szintetizáló módon tudják majd használni és a betegek javára fordítani a tudásukat.

Dr. Ferdinandy Péter a változatos lehetőségek közül kiemelte a Kooperatív Doktori Programot (KDP), amelyben eddig 29-en vettek részt az egyetemről. Ez azok számára jó megoldás, akik például kutatás-fejlesztő vállalkozásnál, egészségügyi hatóságnál vagy gyógyszercégnél végzett munka mellett szereznének fokozatot. Ehhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalon keresztül támogatás is igényelhető.  

A rektorhelyettes hangsúlyozta: a külföldi PhD-hallgatók létszámát is növelni szeretnék, hiszen a nemzetközi piacon is rendkívül értékes egy doktori képzéssel kiegészített diploma.

Az orvos- egészségtudományi terület legnagyobb doktori programja a Semmelweisé
A Semmelweis Egyetem nyolc doktori iskolája az orvos- és egészségtudományok teljes skáláját lefedi a szívsebészettől a szociológiáig. Összesen 800 PhD-hallgató tanul itt jelenleg. A PhD-hallgatók száma folyamatosan emelkedett az elmúlt években, az államilag finanszírozott keretszám a tavalyi évben másfélszeresére, 170-ről 250-re nőtt, és a támogatott rendszerben idén is ennyi hallgató felvételére van mód. Az ösztöndíjas helyek száma meghaladja a szakterület többi képzőhelyéét, és azt mindig maradéktalanul be tudtuk tölteni – emelte ki dr. Benyó Zoltán, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának elnöke. A képzés kétnyelvű, angol és magyar, így a nemzetközi hallgatók számára is nyitott. Sokan érkeznek a Stipendium Hungaricum programon keresztül, amelyre mintegy 100 országból lehet jelentkezni, de Benyó Zoltán hangsúlyozta a már említett MD-PhD lehetőségét is, ami külföldi hallgatók számára is nyitott, továbbá az európai uniós országokból érkezők az állami ösztöndíjas helyekre is pályázhatnak.

 

Mindenkinek ajánlom a PhD-képzést aki érdeklődik a tudomány, a kutatás iránt, a magyar és nemzetközi graduális hallgatók pedig itt a Semmelweis Egyetemen karnyújtásnyira vannak attól, hogy nagy presztízsű, világszínvonalú kutatócsoportok munkájába kapcsolódhassanak be

– hívta fel a figyelmet dr. Benyó Zoltán. A Semmelweis Egyetem mindegyik PhD-képzésére május közepéig lehet jelentkezni, ezek a következők:

  • klasszikus 4 éves PhD-képzés, ami lehet államilag finanszírozott ösztöndíjas vagy önköltséges
  • egyéni fokozatszerzés, amelyre azok jelentkezhetnek, akiknek szinte minden tudományos eredményük megvan már a disszertáció elkészítéséhez
  • MD-PhD Kiválósági Program, amely két évvel a graduális képzés vége előtt kezdhető el, majd a diploma megszerzése után komplex vizsgával léphetnek be az érintettek a szintén két éves második fázisba. Fontos, hogy ez az egyetem nemzetközi hallgatói számára is nyitott! (részleteket lásd keretes írásunkban)
  • Transzlációs Medicina Képzési Program, amely elsősorban azoknak ajánlott, akik a szakorvos-képzés mellett szeretnék a PhD-t megszerezni (részleteket lásd keretes írásunkban)

Pótfelvételi várhatóan legkésőbb szeptember elején lesz, az aktuális információ a Doktori Iskola honlapjára kerül majd fel. A megszerzett PhD annak az elismerése, hogy valaki önálló tudományos tevékenység végzésére alkalmas – mondta dr. Benyó Zoltán. A PhD-képzésre azokat is várják, akik gyermekvállalás előtt állnak, mivel az egyetem rugalmas abban, hogy a képzés összeegyeztethető legyen ezzel.

Dr. Benyó Zoltán elmondta: a következő tanévben egyetemi saját forrásból folytatódik az EFOP 3.6.3 pályázatból elindított Semmelweis 250+ PhD-ösztöndíjprogram, amely az állami ösztöndíj 50 százalékának megfelelő további kiegészítést biztosít a hallgatóknak. Ezt az extra összeget a fogadó intézeteknek lehetőségük van még legalább ekkora összeggel kiegészíteni. 

A PhD képzési programokról május 5-én tájékoztató fórumot tart majd a Doktori Iskola (DI) magyar és angol nyelven. További részletek majd a DI honlapján lesznek megtalálhatók.

Transzlációs medicina képzési program
A múlt évben elindult transzlációs medicina PhD-program célja, hogy lehetőséget biztosítson a szakorvosi képzés és a kutatómunka egyidejű folytatására, mindkét tevékenységre munkaidőben védett időt biztosítva. A dr. Hegyi Péter, a Transzlációs Medicina Központ igazgatója által vezetett angol nyelvű program következő szemesztere augusztus végén indul, jelentkezni május 15-ig lehet, a részletekkel kapcsolatban két online tájékoztató webinárt is tartanak: április 21-én magyarul, április 28-án angolul. További információk a Transzlációs Medicina honlapon.

MD-PhD képzés a  Semmelweis Egyetemen
A 2017-ben bevezetett MD-PhD program lehetőséget biztosít az orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók számára, hogy már a graduális képzésük utolsó két évében elkezdjék a doktori képzést ösztöndíj támogatással. A támogatott hallgatóknak félévente  4 kredit értékű doktori  kurzust kell teljesíteniük, amelyről a kurzus vezetője igazolást állít ki. Az érintettek a graduális tanulmányok befejezése után egyéni fokozatszerzőként lépnek át a doktori képzésbe, és ismét (maximum 24 hónap) ösztöndíj támogatással szerezhetnek fokozatot. A bekerülés feltétele az intenzív és eredményes TDK-munka, de fontos feltétel az is, hogy legyen reális esélye az érintett hallgatónak arra, hogy publikációval rendelkezzen a diploma megszerzéséig. Az MD-PhD-program előnyös azok számára, akiket korábban a képzési idő hosszúsága tartott vissza a fokozatszerzéstől.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Videó: Bartincki Tamara, Réthly Dávid

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.