Betűméret: A A A

Oktatás

Graduális oktatás

Intézetünk oktatási tevékenységének középpontjában a másodéves általános orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerészhallgatók élettanoktatása áll. A tantermi előadásokat a senior fakultás tagjai magyar és angol nyelven tartják. Elméleti oktatási programunkban a celluláris, szöveti, szervi szinteken át a szervezet egészének komplex működését bemutatva tárgyaljuk a humán élettani mechanizmusokat, az egyes szerveződési szinteken zajló folyamatok közötti kapcsolatokat, azok szabályozását. Hallgatóinkat így felkészítjük az élő szervezet komplex élettani működésében való tájékozódásra, mely biztos alapot nyújt a kurrikulumban később elsajátítandó kórós mechanizmusok megértéséhez.

Gyakorlati oktatási programunkat humán élettani kísérleti laboratóriumokban, kiscsoportokban végezzük. A gyakorlatok során a fő hangsúlyt a klinikumban is használt humán mérésekre helyezzük. Korszerű, non-invazív, komputerizált mérőeszközökkel vizsgálhatóvá tettük pl. az emberi vérnyomás-szabályozást, a vérkeringési, légzési, ideg- és izomrendszer egyes mechanizmusait, azok fizikai terhelés során bekövetkező változásait, a látáskoordinációt stb. Ezek a gyakorlatok kiegészülnek különböző fiziológiai paraméterek szimulációs méréseivel, illetve analízisével. A tavaszi szemesztert záró foglalkozások két irányban folyatódnak. Az állatkísérletes élettani kutatások iránt érdeklődő hallgatók speciális laboratóriumokban műtéttani alapismeretekre tehetnek szert, és ezek felhasználásával végezhetnek élettani kísérleteket (pl. vagus-ingerlés hatása az artériás nyomásra), a hallgatók másik csoportja pedig korszerű, klinikai színvonalú spirometriai, terheléses és anyagcsere laboratóriumokban végeznek kísérleteket. Az év gyakorlati oktatási programját a szív és a nagyerek működését klinikai fiziológiai szempontból elemző echocardiográfiai bemutató zárja. Hallgatóink közül a legkíválóbbak csatlakoznak intézetünk tudományos diákköréhez.

Posztgraduális oktatás

Az intézetünkben folyó posztgraduális képzés “A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai” című akkreditált program keretében folyik. Ösztöndíjas PhD-hallgatóink évek óta legeredményesebb tudományos diákköröseink közül kerülnek ki. PhD-hallgatóink rendszeres intézeti munkabeszámolókon mutatják be a kutatási témájukban elért eredményeiket.