Betűméret: A A A

Munkacsoportok

HCEMM-SE Neurobiológiai és neurodegeneratív betegségek kutatócsoport  

Vezető:

 • Pircs Karolina, tudományos főmunkatárs

Munkatársak:

 • Pálmai Zsolna (kutatói asszisztens),
 • Varga Ágnes (tudományos munkatárs),
 • Danics Lea (tudományos munkatárs),
 • Abbas Anna (PhD hallgató),
 • Kis Balázs (PhD hallgató),
 • Sramkó Bendegúz (TDK hallgató),
 • Sándor-Bajusz Kinga (vendéghallgató),
 • Jamniczky Dorina (vendéghallgató)

Kutatási profil:

Humán neuronális autofágia vizsgálata fiziológiás és patológiás folyamatokban, Öregedés és ahhoz kapcsolódó neurodegeneratív betegségek vizsgálata direkt átprogramozott indukált neuronokban humán dermális fibroblasztokból, Memória és kognitív zavarokat javító Indukált Neuronális Drug-screening platform kutatása és fejlesztése

Módszerek:

Pl. immuncitokémia (fény-, konfokális lézer szkenning- és high-content automatizált szkenning mikropszkópia), direkt átprogramozás, transzdifferenciáltatás, virális vektorok előállítása és titerezése, virális transzdukció, FACS sorting, CRISPRi, CRISPRa, fehérje analízis, qRT-PCR, klónozás, gyógyszer screening, sejttenyésztés, DNS metilációs analízis, proteomikai analízis

Kollaborációk:

 1. Humán Agyszövet Bank, Semmelweis Egyetem
 2. Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete, Semmelweis Egyetem
 3. HCEMM-BRC Single Cell Omics Advanced Core Facility, SZBK, Szeged
 4. SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged
 5. BMC A11, Bioinformatics Core Facility, Wallenberg Neuroscience Center, Lund Stem Cell Center, Lund University, Svédország
 6. Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute & John van Geest Centre for Brain Repair, University of Cambridge, UK

Pályázatok:

TKP-NVA-20

ICGEB CRP/HUN21-05_EC (15-2-49566)

HCEMM Junior Starting Grant

UNKP-21-4-I-SE-27

NTP-NFTÖ-21-B-0118

STIA-KFI-2021

STIA-PoC-2020

STIA-MEC-2022

Immun-patofiziológiai Csoport  

Vezető:

 • Hamar Péter

Munkatársak:

 • Szénási Gábor (tudományos főmunkatárs),
 • Schvarcz Csaba (PhD hallgató),
 • Pedro Henrique Leroy Viana (PhD hallgató),
 • Nino Giunashvili (PhD hallgató),
 • Zahra Bokhari Syeda Mahak (PhD hallgató),
 • Kenan Adnan Aloss (PhD hallgató),
 • Kécsán-Révész Csaba (PhD hallgató),
 • Zolcsák Zita (PhD hallgató),
 • Németh Zalán (PhD hallgató),
 • Bocskai Krisztián (Megbízott kutatási munkatárs),
 • Koós Zoltán (kutatási asszisztens),
 • Bócsi Dániel (kutatási asszisztens)

Kutatási profil:

Az akut fázis fehérjék szerepének vizsgálata az akut iszkémiás vesekárosodás indukálta vesefibrózis patomechanizmusában és az emlőrák modulált elektrohipertemiával történő kezelésében.

Módszerek:

In vivo:

Az általunk használt egér modellek:
• emlőrák isograft (4T1 sejt/Balb/C egér)
• iszkémia-reperfúzió indukálta vesefibrózis (NMRI outbread egér)

Sebészeti és kémiai modellek:
Endotoxin-ischemia kereszt-tolerancia egérmodell: Növekvő dózisú endotoxinnal kialakított rezisztencia.
Endotoxin sokk egérmodell: Gramm negatív baktériumok lipopoliszacharidjának bejuttatása endotoxin sokk kiváltásának céljából.
Diabeteses állatmodell: Az 1-es típusú diabetes mellitus modellezése Streptozotocinnal indukált inzulin-hiány modell patkányokon és egereken.
Szervátültetés: Ortotróp vese-transzplantáció patkányban.
Subtotalis nefrektómia: Krónikus vesefibrózis modell: A teljes jobb vese es a bal vese 2/3-ának eltávolításával a vesekéreg 5/6-át rezekáljuk.
Ischemia-reperfúzió: A bal vesét az artéria es véna renalis leszorításával kirekesztjük a keringésből. A jobb oldali vesét kontroll célból eltávolítjuk (egér és patkány modell).
Vesevéna és portális injektálás: Vesetubulus és májsejtek transzfekciójának céljából nagyvolumenű oldatok beadása az adott szerv vénájába.
Hydrodynamikus kezelés: A keringő vértérfogat min. 50%-ának megfelelő volumen injektálása az egyik farokvénába, kevesebb mint 10 ms alatt, a hasűri nagy vérellátású parenchymás szervek (máj, vese) transzformálása céljából.

Funkcionális mérések:
Diurézis ketrec: Huszonnégy órás vizeletgyűjtés, proteinuria, albuminuria meghatározására.

Glomeruláris károsodás vizsgálatok:
Albuminuria: A vizelet albumin szintjének meghatározása ELISA módszerrel.
Vizelet összfehérje: Gyűjtött vizelet összfehérje meghatározása és tömeg szerinti szétválasztása SDS-Page gelen, majd kiértékelés denzitometriás módszerrel.
Inulin, PAH, mannitol clearance: Filtrációs vesefunkció vizsgálatok a glomeruláris filtráció (GFR) és a vesén 1 perc alatt átáramló plazmamennyiség (RPF) meghatározására.
CREA/UREA: Vér illetve vizelet kreatin és urea szint meghatározás Reflotron tesztcsík automatával (Roche).

Tubuláris károsodások vizsgálatok:
NGAL: Vizelet NGAL szint (neutrophil gelatinase associated lipocalin) meghatározása ELISA módszerrel.
Gamma-GT/CREA: Vizelet kreatinin és gamma-GT meghatározása vizeletből Reflotron tesztcsík alkalmazásával (Roche).
Mikroproteuinuria: SDS-Page elektroforézissel denzitometriás eljárással vizsgálhatóak a vizeletben megjelenő alacsony molekuláris tömegű fehérjék mennyisége.
Erek funkcionális vizsgálatai:
Vérnyomás mérés: Telemetriás és IITC (piezoelektromos) farok-vérnyomás mérés.

Glükóz háztartás funkcionális követése:
Szérum glukóz: Szérum glükóz szint mérése Reflotron tesztcsík automatával (Roche).
OGTT: Orálisan beadott glükóz során megnövekvő vércukorszint csökkenése az eltelt idő függvényében.
Fruktózamin: Szérumban található glikált fehérje kvantitatív tesztje.
Májfunkció vizsgálatok: Szérum GGT/ALAT (GOT)/ASAT (GPT)/ALP/TG/CHOL szintjeinek meghatározás Reflotron tesztcsík automatával (Roche).

Ex vivo:

Szuperoxid-anion kimutatás: Szövet minta dihidroetidin festése majd az egyes szövetrétegek 3D elemzése és a szuperoxid termelés detektálása konfokális mikroszkóppal.
Aorta funkció mérés: Egérből preparált aortán az endothel funkció vizsgálata, ismert hatású farmakonokkal létrehozott kontrakció és relaxáció mérése szervkamrában.
Mikroér funkció mérés: Izolált rezisztencia-ér ismert hatású farmakonokra adott válaszainak vizsgálata szervkamrában.

In vitro:

Molekuláris biológia:
Alapvető molekuláris biológiai metodikák: PCR, Northern blot, enzimatikus emésztés, DNS/RNS izolálása szövetből ill. sejtből, primer tervezés
Genotipizálás: A szaporított kísérleti állatok genotípusának meghatározása.
RT-PCR: Izolált RNS minta mRNS szintjének kvantitatív meghatározása a génexpresszió szint meghatározásának céljából.

siRNS:
Elektroporálás: Az siRNS-t sejtekbe juttatva figyeljük annak hatását a génexpresszióra.
Hidrodinamikus kezelés: Az egerek farokvénájába injektálva vizsgáljuk az siRNS élettani hatásait.

Komplement rendszer:
Komplement aktiváció és inhibíció: Szérum komplement rendszer funkcionális és mennyiségi vizsgálata ELISA módszerrel.

Fehérje expresszió:
Sejt vagy szövet lizátummal dolgozva vizsgáljuk a fehérjék esetleges expressziós szint változását elsősorban Western Blot technikával vagy ELISA metodikával.

Sejtkultúra:
Primér sejtkultúra: HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) primér sejtvonallal dolgozunk, mellyet köldökzsinórból izolálunk.
Flow cytometria: Áramlási citometriai eljárások sejt-típus meghatározására felszíni markerek segítségével.
Vérsejtek izolálása: Vörösvérsejt, granulocyta, lymphocyta izolálása teljes vérből.
Lymphocyta aktiváció: Vérből izolált lymmphocytákat aktiváló szerrel (PMA, ionomicyn) aktiváljuk, majd a felúszóból ELISA-val meghatározzuk a termelt citokin-koncentrációt.
OGD endothel sejteken: Oxigén és glükóz megvonás hatása a szuperoxid termelésre HUVEC sejteken (dihidroetidin festés, Life-Death kit konfokális mikroszkóp).

Patológia:
Szív és aorta morfológia: Egérből preparált szívizom struktúrájának vizsgálata félvékony metszeteken pontszámolásos szterológia módszerrel. Egér aortából készült metszeteken az intima megvastagodás digitális mérése.
Szervperfúzió: A kísérleti állat szerveinek átmosása,hisztológiai és molekuláris biológiai minták nyerésének céljából.
Standard hisztokémiai festések: Paraffinba ágyazott metszetek festése (PAS, hematoxillin-eosin, Trikróm, Sudan IV, Masson, Oil red O stb.).
Immunhisztológia: C3, fibrotikus markerek (collagen, fibronectin), valamint TGF-béta kimutatása metszeteken immunhisztológiai eljárásokkal.

Kollaborációk:

 • Molekuláris vérkeringés-élettani labor, Prof. Benyó Zoltán
 • Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, FACS labor
 • Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
 • Dublin City University, Professor Harry Holthofer
 • CBR research Institute, Boston, Boston Children’s Hospital, Judy Liebermann
 • Sun Yat-Sen University Hospital, Guangzhou, China, Erwei Song
 • Semmelweis Egyetem NET Állatház
 • Jozef Stefan Institute, Ljubijana, Dr. Marko Fonović
 • Utrecht University, Prof. Dr. Gert Storm
 • University of Minas, Department of Biochemistry and Immunology, Dawidson Assis Gomes
 • Celsion GmbH, Andreas Voss
 • SeroScience, Szebeni János

Pályázatok:

 • 2020.12.01.-2024.11.30., OTKA_K, Szisztémás és lokális gyulladás által indukált hiperaktív hólyag szindróma etiológiája – az izoprosztánok szerepe
 • 2022.09.01.-2023.08.31. ÚNKP, Elektro-hiperthermia molekuláris hatásainak és tumorsejtek védekező mechanizmusainak vizsgálata egér emlőrák modellben

Mikrovaszkuláris Laboratórium

Vezető:

 • Koller Ákos, MTA doktora, professor emeritus

Munkatársak:

 • Cser Ágnes (kutatási munkatárs),
 • Németh Zoltán (tudományos munkatárs),
 • Kántor Márk (PhD hallgató),

Kutatási profil:

 • A hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros mikrovaszkuláris mechanizmusok.
 • A vénás mikroerek vasomotor működése.
 • A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása.
 • Traumás agykárosodást követő autóregulációs zavar és vér-agy gát károsodás mechanizmusai.
 • A mikrocirkuláció változása sportolás, és gyógyszertani behatásokra.

PhD-TÉMÁK:

A fejtrauma hatása az agyi kisartériák miogén- és áramlás-indukálta válaszaira, ödéma képződésre és az agyi autóregulációra.

TDK-TÉMÁK:

A hipertónia és a metabolikus szindróma kialakulása aktív sportolás befejezése után.  A szívfrekvencia variabilitás változása sportolókban és öregkorban.

Módszerek: Izolált mikroerek (állat és humán), Western blot, PCR, Specifikus gátlószerek, KO-állatok

Kollaborációk:

Department of Physiology, New York Medical College, Valhalla, USA

University Josip Juraj, Strossmayer, Osijek, Croatia

Pályázatok:

OTKA132596, K­_19,

Országos Tudományos Kutatási Alap, 2019-2023

A cerebrovaszkuláris autoregulációs mechanizmusok adaptációja preeclampsiához.

Semmelweis Egyetem, 28 000 EFt

POST-COVID 2021-34, MTA

2022-2023

A poszt-COVID-19 állapot hatása az agyi véráramlás reaktivitására fizikailag aktív és inaktív felnőttek körében. A sport prevenciós/rehabilitációs szerepének felismerése, Semmelweis Egyetem, 24 000 EFt

 

Nemzetközi Nefrológiai Kutató és Képző Központ (NNKKK),

International Nephrology Research and Training Center (INRTC)

Vezető:

 • Dr. Rosivall László, DSc, professor emeritus
 • Dr. Kökény Gábor, PhD, egyetemi docens, molekuláris biológiai laboratóriumi vezető, kutatócsoport vezetőhelyettes

Intézeti munkatársak

 • Oktatók, kutatók:

Dr. Mózes Miklós, PhD, egyetemi docens, genetikai és állatkísérleti laboratóriumi vezető

Dr. Szebeni János, DSc, egyetemi tanár

Dr. Szénási Gábor, PhD, tudományos főmunkatárs

Manzéger Anna, tudományos segédmunkatárs

 • Asszisztensek:

Bencs Rita, szakasszisztens

Mikó Gáborné, szakasszisztens

Egyetemi munkatársak

 • Klinikai

Dr. Barna István, habil, PhD, egyetemi docens

Dr. Cseprekál Orsolya, PhD, egyetemi adjunktus

Dr. Kevei Péter, klinikai főorvos

Dr. Ledó Nóra, PhD, egyetemi tanársegéd

Dr. Pethő Ákos, PhD, egyetemi adjunktus

Dr. Studinger Péter, PhD, egyetemi adjunktus

Dr. Remport Ádám, PhD, egyetemi docens

Dr. Tislér András, PhD, egyetemi tanár

Dr. Wagner László, PhD, egyetemi docens

 • Patológiai:

Dr. Dobi Deján, PhD, egyetemi adjunktus

Dr. Fintha Attila, PhD, egyetemi adjunktus

 • Rezidensek:

Dr. Garam Nóra Ph.D

Dr. Juha Márk Ph.D. hallgató

Dr. Molnár Adél Ph.D. hallgató

Dr. Schnabel Karolina Ph.D. hallgató

Tanácsadók

 • Nemzetközi:

Dr. Fülöp Tibor, PhD, egyetemi tanár

Dr. Kövesdy Csaba, egyetemi tanár, UTHSC

Dr. Mucsi István, PhD, egyetemi docens, Division of Nephrology, Department of Medicine, University of Toronto

Dr. Molnár Miklós Zsolt, PhD, egyetemi tanár, University of Utah

Dr. Peti-Peterdi János, PhD, egyetemi tanár, USC, LA, USA

Dr. Sebe Attila, PhD, kutatási laborvezető

Dr. Tapolyai Mihály, PhD, főorvos

 • Hazai:

Dr. Ambrus Csaba, PhD, c. egyetemi docens, főorvos

Dr. Deák György, PhD, főorvos

Dr. Haris Ágnes, PhD, főorvos

Dr. Lengyel Zoltán, PhD, főorvos

Dr. Vörös Péter, PhD, főorvos

 • PhD hallgatók

Gantsetseg Garmaa

Stepanova Ganna

Haghighi Samaneh

Mansour Mohammad

 • TDK hallgatók

Rozenberszki Zorka

Nasirzadeh Ailar

Yoojeong Jeong

Al Dabbass Ulla

Siepenkort Adina

 • Történetünk

Egyetemünk mind a klinikai, mind az elméleti nefrológia terén kimagasló hagyományokkal rendelkezik, melynek továbbvitele a legfőbb célunk. 1993-ban hazánkban elsőként akkreditáltattunk nefrológiai PhD programot; a 73 végzett hallgató fele Központunkban szerezte diplomáját. 1994-ben létrehoztuk a Nefrológiai Egyetemi Hálózatot, majd a kar egyhangú szavazásával megalapítottuk a Nemzetközi Nefrológiai Kutató és Képző Központot (41/2012 KT határozat), mely hazai, regionális és nemzetközi kutatási és oktatási munkát végez. A Magyar Vese-Alapítvány segítségével (Reg. No.1987/596) elindítottuk a mára világhírűvé vált Budapest Nephrology School-t. Az egy hetes, angol nyelvű CME kurzusra az elmúlt 26 év alatt 86 országból érkeztek hallgatók. Az egyetemen 28 évig oktattuk a Nefrológia című kétszemeszteres kötelezően választható tárgyat, melyet a 2021/2022-es tanévtől a klinikai nefrológián belül folytatunk. A nefrológiai kutatás és oktatás szervezése, fejlesztése „a molekuláktól a betegágyig” szemlélettel és interdiszciplináris megközelítéssel és nemzetközi együttműködéssel történik.

 • Kutatási területeink:

Anyagcsere, vesefunkció, immunológia és genetika, in vivo mikrocirkuláció és imaging, juxtaglomeruláris apparátus, renin-angiotenzin rendszer, transzkripciós szabályozási eltérések vesefibrózisban, glomeruláris hemodinamika, diabéteszes nefropátia molekuláris mechanizmusai, transzplantációs biobank, klinikai epidemiológia, klinikai nefrológia, transzplantációs nefrológia, nefrológia és életminőség, nefrológiai történelem. Kiemelt témák a vesefibrózis molekuláris mechanizmusai; genetikai faktorok a vesefibrózis és szívizom hipertrófia kialakulásában; diabéteszes nefropátia molekuláris mechanizmusai; renális sejt-sejt interakciók szerepe krónikus vesebetegségek patogenezisében; autofágia szerepe a vesefibrózis progressziójában.

 • Módszerek

Laboratóriumunkban: Hisztológiai és immunhisztokémiai módszerek (fény-, fluoreszcens), transzgenikus állatmodellek, in vivo akut és krónikus vesebetegségmodellek, in vivo mikrocirkuláció és imaging, in vitro primér és immortalizált vesesejtek vizsgálata, géncsendesítés in vitro és in vivo, plazmid klónozás és génexpresszió fokozás plazmid vektorokkal, mRNS expresszió, mikroRNS expresszió és fehérje analízis.

Együttműködésben: Multifoton lézer mikroszkópia, Állat kísérleti sokk-modell 

Együttműködések

 • Hazai:

Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Semmelweis Egyetem, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest

Péterfy Kórház-Rendelőintézet, Országos Traumatológiai Intézet, Budapest

Szent Margit Kórház, Budapest

 • Nemzetközi:

Pulmonary Vascular Research Center (PVRC), Hannover Medical School, Hannover, Németország.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA.

Pályázatok:

2022-2025      OTKA K143398 – elbírálás alatt

2021-2022      NTP NFTÖ-21-B-0045

2020-2021      STIA-OTKA 137266/TMI/2020

2015-2017      OTKA PD112960

2015-2020      OTKA K113164

Nemzetközi Nefrológiai Kutató és Képző Központ_organogram vegleges

Molekuláris vérkeringés-élettani laboratórium 

Szívélettani laboratórium 

Szövetépítő laboratórium