Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

2017- 2021 között a doktori képzésre felkészítő programra  az   EFOP. 3. 6. 3  pályázat keretében nyílt lehetőség.

  • A hallgatók a pályázati támogatás keretében  a graduális képzésük utolsó két évében  kezdhetik meg a programot ösztöndíj támogatással.
  • A pályázatban részt vevők a graduális képzésükkel párhuzamosan doktori kurzusokon vesznek részt.
  • A támogatott hallgatóknak félévente  4 kredit értékű doktori  kurzust kell teljesíteni a támogatási időszakban.
  • Mivel ez idő alatt a Neptunban  csak a graduális képzési soron szerep a hallgató, a kurzusvezetőkkel a hallgatóknak közvetlenül egyeztetni kell arról, hogy részt szeretnének venni a kurzuson
  • A  kurzus elvégzésről a kurzus vezetőjének igazolást kell kiállítani, majd a hallgatónak az igazolást a Doktori Hivatalba megküldeni.
  • A graduális tanulmányok befejezése után egyéni fokozatszerzőként lépnek át a doktori képzésbe,  és ismét (maximum 24 hónap) ösztöndíj támogatással szerezhetnek fokozatot.

2022-től

Az Nftv. 53. § (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki 2022. január 1-től: „ A  doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki az  általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során – a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján – a mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerültek.”

Fentiek alapján a 2021/2022 tanév 2. félévétől MD-PhD képzésre (graduális és doktori képzés egyidőben ) a jogszabály lehetőséget nyújt.