Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

2017- 2021 között a doktori képzésre felkészítő programra  az   EFOP. 3. 6. 3  pályázat keretében nyílt lehetőség.

2022. január 1-től  MD-PhD képzésre  az Nftv. alábbi paragrafusa alapján van  lehetőség:

Az Nftv. 53. § (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki 2022. január 1-től: „ A  doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki az  általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során – a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján – a mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerültek.”

MD-PhD program  a  Semmelweis Egyetemen 2022-től

  • A hallgatók  a graduális képzésük utolsó két évében  kezdhetik meg a programot ösztöndíj támogatással.
  • A pályázatban részt vevők a graduális képzésükkel párhuzamosan doktori kurzusokon vesznek részt.
  • A támogatott hallgatóknak félévente  4 kredit értékű doktori  kurzust kell teljesíteni a támogatási időszakban.
  • Mivel ez idő alatt a Neptunban  csak a graduális képzési soron szerep a hallgató, a kurzusvezetőkkel a hallgatóknak közvetlenül egyeztetni kell arról, hogy részt szeretnének venni a kurzuson.
  • A  kurzus elvégzésről a kurzus vezetőjének igazolást kell kiállítani, majd a hallgatónak az igazolást a Doktori Hivatalba megküldeni.
  • A graduális tanulmányok befejezése után egyéni fokozatszerzőként lépnek át a doktori képzésbe,  és ismét (maximum 24 hónap) ösztöndíj támogatással szerezhetnek fokozatot.