Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

 

2016. szeptember 1. előtt megkezdett tanulmányok esetén:
A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga.

A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.

A hároméves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.
A tanulmányokat legfeljebb 3 alkalommal, összesen 3 évre lehet megszakítani.16 tanulmányi, összesen 180 kreditpont megszerzése és legalább négy szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a szervezett képzés  lezárását igazolja.

Az abszolutórium kelte után egy éven belül kell jelentkezni fokozatszerzésre. A fokozatszerzési eljárás megindítását a  Doktori Tanács engedélyezi. A szervezett képzésben részt vett volt doktoranduszoknak a fokozatszerzés megindításától számított 2 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.

Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola volt hallgatóinak.A  képzés nélküli fokozatszerzőknek a fokozatszerzés megindításától számított 1 éven belül szigorlatot kell tenni és az értekezést (disszertációt) is be kell nyújtani.

A védésre mindkét fokozatszerzési eljárás során  csak sikeres szigorlat után kerülhet sor.

Az értekzés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.

A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.

2016. szeptember 1. után megkezdett tanulmányok esetén:
A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga.
A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.
A négyéves  képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.
A tanulmányokat legfeljebb 2 alkalommal, összesen 2 évre lehet megszakítani.
16 tanulmányi, összesen 120 kreditpont megszerzése (az első négy szemeszterben), továbbá  a komplex vizsga  teljesítése (negyedik szemeszter után)  és legalább öt  aktív szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a képzés  lezárását igazolja.
A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően három éven belül kell benyújtani

Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek komplex vizsgát kell tennie a felvételi eljárás részeként. Az egyéni fokozatszerzőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola  képzésben részt vett  hallgatóinak.A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően 3 éven belül kell benyújtani.Az egyéni fokozatszerző státusa önköltséges hallgató, így a félévekre (minimum egy maximum négy ) be kell iratkozni, félévekre csökkentett összegű tandíjat (97500 Ft) kell befizetnie. Tanulmányi kötelezettsége az egyéni fokozatszerzőnek nincs.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.

A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.