Európai Unión belüli szakmai gyakorlatra az Erasmus+ pályázat keretében történő jelentkezési lehetőség.

A pályázat leadásnak határideje: folyamatos

Az Erasmus-program a külföldi tanulmányút idejére – a jelen pályázati felhívásban meghatározottak szerint – támogatást biztosít a rendelkezésre álló források tükrében, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez (útiköltség, szállás, ellátás, biztosítás).

Pályázatot nyújthatnak be azon hallgatók, akik:

 • a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában aktív, PhD hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • magyar állampolgárok, vagy Magyarország területén menekültként, menedékesként, befogadottként, bevándoroltként, letelepedettként élnek, vagy törvény alapján rendelkeznek a szabad mozgás és tartózkodás jogával,
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók és magyar  államközi ösztöndíjjal tanulók nem jogosultak Erasmus ösztöndíjra
 • angolul vagy a célország nyelvén legalább középfokú nyelvismerettel rendelkeznek,
 • tanulmányi, tudományos, közéleti tevékenységük kimagasló.

Erasmus+ résztvevő országok:

 • Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország
 • Nem EU tagállamként
  • Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

Ösztöndíj típusok:

 • hosszú távú szakmai gyakorlat (min 2 hónap max 12 hónap)
 • rövid távú szakmai gyakorlat (min 5 nap max 30 nap)
 • abszolválást követő szakmai gyakorlat (ún. diploma utáni szakmai gyakorlat; min 2 hónap max 12 hónap)

 

A mobilitásnak 2024. július 31-éig be kell fejeződnie, és a kint végzett tevékenységet az itthoni tanulmányokba be kell számítani (kiv. diploma utáni szakmai gyakorlat). Pozitív bírálat esetén a program max. 4 hónapnyi támogatást tud nyújtani.

A pályázatot elektronikusan, a  Pályázati adatlapban meghatározott mellékletekkel együtt a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu emailcímre kell beküldeni. A pályázatot a mobilitás megkezdése előtt legkésőbb 2 hónappal szükséges benyújtani, és a mobilitás nem tarthat tovább mint 2024- július 31-e

 

A pályázat formai ellenőrzését a Doktori Hivatal végzi.

Az EDT döntéséről a pályázót a Doktori Hivatal értesíti.

A támogatás mértékéről, a további adminisztratív lépésekről, illetve a program általános megvalósításával kapcsolatban kérem keressék a Nemzetközi Mobilitási Irodát (NET Diákcentrum), melynek ügyfélfogadási ideje: hétfő, szerda 9 és 12 óra között, kedd, csütörtök 12.30 és 14.30 óra között, vagy e-mailben erasmus@semmelweis.hu.

 

Pályázati adatlap