Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Dr. Benyó Zoltán
e-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60300 mellék
Önéletrajz


Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai

Dr. Tímár József
Elnökhelyettes
e-mail: timar.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 20 825 9685

Dr. Szökő Éva
Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság elnöke
e-mail: szoko.eva@pharma.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 30 329 6621

Dr. Ferdinandy Péter
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
e-mail: ferdinandy.peter@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 55351

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
Oktatási és Kreditbizottság elnöke
e-mail: dornyeig@se-etk.hu
telefon: +36 1 486 4941 

Dr. Zsemberi Ákos
Nemzetközi Bizottság elnöke
e-mail: 
telefon: +36 1 459 1500 / 56422

Dr. Antal István
Fegyelmi Bizottság elnöke
e-mail: 
telefon: 

Dr. Jakus Zoltán
DÖK oktatói delegált
e-mail: jakus.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
telefon: 

Dr. Kiss Boldizsár
Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke
e-mail: dok@phd.semmelweis-univ.hu
telefon: 


Kari képviselők

Dr. Losonczy György (ÁOK)

Dr. Szökő Éva (GYOK)

Dr. Domján Gyula (ETK)

Dr. Varga Gábor (FOK)

Dr.  Pethesné Dávid Beáta (EKK)


Tudományági Doktori Tagozatok vezetői

Dr. Merkely Béla
Szív-és és Érgyógyászati Tagozat

Dr. Kellermayer Miklós
Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat

Dr. Varga Gábor
Fogorvostudományi Tagozat

Dr. Szijártó Attila
Operatív Orvostudományi Tagozat

Dr. Reusz György
Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat

Dr. Zelkó Romána
Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat

Dr. Bagdy György
Mentális Egészségtudományi Tagozat

Dr. Nagy Zoltán Zsolt
Egészségtudományi Tagozat

Dr. Bereczki Dániel
Szentágothai János Idegtudományi Tagozat

Dr. Várnai Péter
Molekuláris Orvostudományi Tagozat

Dr. Matolcsy András
Patológiai és Onkológiai Tagozat


Az Egyetemi Doktori Tanács külső tagjai

Dr. Sótonyi Péter Tamás

Dr. Szolgay Péter


Leköszönt Doktori Iskola vezetők

Dr. Kovalszky Ilona

Dr. Noszál Béla

Dr. Tulassay Tivadar

Dr. Tulassay Zsolt

Dr. Mandl József

Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Rosivall László