Az OKB feladata és hatásköre
Az Oktatási és Kreditbizottság a PhD képzés területén figyelemmel kíséri az országos és intézmény követelményrendszert, az DI szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti az oktatási feladatok magas színvonalú ellátását, annak folyamatos minőség-ellenőrzését és más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését.
 
Feladat-és hatáskörébe tartozik különösen:
a) a szervezett képzést koordinálja, minőségét ellenőrzi;
b) a képzéssel kapcsolatos ügyeket véleményezi és az EDT ill. EDT elnök számára döntésre előkészíti;
c) az összes doktorandusz számára kötelezően választható kurzusokat szervez;
d) koordinálja a DI által szervezett kurzusokat, és megszervezi a kurzusok nyilvánosságra hozatalát;
e) meghatározza a kurzusok tanulmányi kreditértékét;
f) a kurzusok költségeire irányuló támogatási kérelmekről javaslatot készít az EDT elnöke részére;
g) elbírálja azokat a kérelmeket, amelyeket az egészségügyi szakirányú felsőfokú szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként résztvevők nyújthatnak be az általuk teljesített törzsképzési és szakgyakorlati időből a doktori képzésben való elismerésére.
 
A működéséhez szükséges információk beszerzésében és adminisztrációs feladatok ellátásában a tagozatok titkárságának segítségére, együttműködésére támaszkodhat, együttműködik más bizottságokkal és szervezeti egységekkel. Ennek keretében tájékoztatást kérhet a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben az említett szervezetektől. Az Oktatási és Kreditbizottság elnöke képviseli a Bizottságot az SE DI Tanácsban.
 

Az Oktatási és Kreditbizottság elnöke
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella

Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Smeller László

Fogorvosorvostudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Joób-Fancsaly Árpád

Operatív Orvostudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Antal Imre

Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Molnár Béla

Gyógyszerésztudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat
Képviselő:
Dr. Őrfi László

Mentális Egészségtudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Albert Fruzsina

Egészségtudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Balogh Zoltán

Szentágothai János Idegtudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Madarász Emilia

Molekuláris Orvostudományi Tagozat
Képviselő:
Dr. Ella Krisztina

Patológia és Onkológia Tagozat
Képviselő:
Dr. Szabó Dóra

Doktorandusz Önkormányzat
Képviselő:
Dr. Yahya Kamel

Ügyrend: letöltés