A Nemzetközi Bizottság feladata és hatásköre

A Nemzetközi Bizottság a PhD képzés területén figyelemmel kíséri a képzési rendszer nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó országos és intézményi követelményrendszerét, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti a nemzetközi kapcsolatok építését, a nemzetközi szervezetekben való részvételét, a DI nemzetközi elismertségének növelését, a külföldi PhD hallgatók toborzását, magyar hallgatók külföldre jutását és más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését.


A Nemzetközi Bizottság elnöke:
Dr. Zsemberi Ákos


Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Zsembery Ákos


Fogorvostudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Vág János


Operatív Orvostudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Szentmáry Nóra


Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Szabó Attila


Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat

Képviselő:
Dr. Klebovich Imre


Mentális Egészségtudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Juhász Gabriella


Egészségtudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Nagy Zoltán Zsolt


Szentágothai János Idegtudományi Tagozat

Képviselő:
Dr. Dobolyi Árpád


Patológia és Onkológia Tagozat

Képviselő:
Dr. Kiss András


Doktorandusz Önkormányzat

Képviselő:
Dr. Carner Turan


Ügyrend: letöltés