Elnöki köszöntő

A Semmelweis Egyetem a legtöbb nemzetközi egyetemi rangsorban nincs a világ 500 legjobbnak tartott egyeteme között, de ez nem teljesítményének, hanem kis méretének és szakegyetem mivoltának köszönhető. A specializált egyetemek nemzetközi rangsorában már megtaláljuk egyetemünket a legjobb 200 között, amit nemzetközileg jegyzett kutatásaival ér el. Orvostudományi kutatásainkat több, mint 900 minősített kutató-oktató valósítja meg egyetemünkön, amely hatalmas kutatási potenciált jelent. Korábban 8 doktori iskolában, 2023. szeptember 1-től az egységes Semmelweis Egyetem Doktori Iskolánkban 50 PhD programban 300 aktív témavezető foglalkozik több, mint 1000 PhD hallgatóval. A PhD programokban nagyszámú egyéni fokozatszerző vesz részt, többségük az oktatói utánpótlást jelentő klinikusok közül kerül ki. Doktori Iskolánk magas színvonalú diplomát biztosít, ami kiemelkedő kutatási sikereknek és a magas mércének tudható be. Évente átlag 150-160 PhD diploma átadására kerül sor, a fokozatszerzési arány a hazai összehasonlításban kiemelkedően magasnak számító 60-70%-os, így 2023-ban már több, mint 300 állami ösztöndíjas helyet sikerült elnyernünk.

Egyetemünk tudományos teljesítménye az MTA elemzése alapján kiemelkedő: a több, mint 1300 kutató (fokozatot szerzett kutató és PhD hallgató) 10 akadémiai kutatóhelyet és 9 Lendület programot nyert el, amelyhez csatlakozik 60-70 kutatási pályázat és program. Ezek sikere a témavezetők és a programon dolgozó PhD hallgatók együttes munkájának köszönhető. Ezért tud a Semmelweis Egyetem évente 5-600 idegen nyelvű publikációt készíteni, amelyek magas impaktfaktorú folyóiratokban jelennek meg, ebből keletkezik évente 5-10 szabadalom és ezért idézik a Semmelweis Egyetemi közleményeket évente 2500-3000-szor a nemzetközi irodalomban.

Mint ahogy az orvostudományokban szerzett, úgy PhD diplomáink is elismertek külföldön, az ezzel rendelkezők Európa és a nagyvilág vezető kutatóhelyeihez, egyetemeihez kapnak belépőjegyet. Mi azonban azt szeretnénk, ha legjobb PhD fokozatot szerzetteink a Semmelweis Egyetemen teljesítsék ki karrierjüket egyetemi oktatóként vagy sikeres kutatóként.

Doktori Iskolánkban nem könnyű a fokozatszerzés, PhD hallgatóinknak nem kínálunk könnyű utat a diplomáig, mert célunk az, hogy nemzetközi szinten versenyképes diplomát nyújtsunk. Ezért elsősorban azokat várjuk képzési programjainkba, akik nem rettennek meg a kihívásoktól és a kemény munkától. Akik viszont mindezt vállalják, azok számára a tudomány csodálatos univerzuma és nagy álmok megvalósításának lehetősége nyílik meg.