Az Egyetemi Doktori Tanács  elnöke

 

Dr. Benyó Zoltán
Elnök
E-mail: benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 1- 459-1500/60300
Önéletrajz
Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai
  Dr. Tímár József
Elnökhelyettes
Email: timar.jozsef@med.semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 20 825 9685
  Dr. Szökő Éva
Véleményező és Minőségellenőrző Bizottság elnöke
Email: szoko.eva@pharma.semmelweis-univ.hu
Telefon:+36 30 329 6621
  Dr. Ferdinandy Péter
Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke
Email: ferdinandy.peter@med.semmelweis-univ.hu
Telefon/fax: +36 1 459 1500/55351
  Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
Oktatási és Kreditbizottság elnöke
Email:
dornyeig@se-etk.hu
Telefon: +36 1 486 4941 
 

Dr. Jakus Zoltán

DÖK oktatói delegált

Email :jakus.zoltan@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Stubnya Bence
Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat elnöke
Email: dok@phd.semmelweis-univ.hu

 

Kari képviselők
Dr. Losonczy György (ÁOK) Dr. Szökő Éva (GYOK)
Dr. Domján Gyula (ETK) Dr. Varga Gábor (FOK)
Dr.  Pethesné Dávid Beáta  (EKK)  
Tudományági Doktori Iskolák vezetői
01. Elméleti orvostudományok
Dr. Kellermayer Miklós
02. Klinikai orvostudományok
Dr. Reusz György
03. Gyógyszertudományok
Dr. Zelkó Romána
04. Mentális egészségtudományok
Dr. Bagdy György
5. Egészségtudományi Doktori Iskola
Dr. Nagy Zoltán Zsolt
06. Szentágothai János Idegtudományok
Dr. Bereczki Dániel
07. Molekuláris orvostudományok
Dr. Enyedi Péter
08. Patológiai Tudományok
Dr. Matolcsy András

Az Egyetemi Doktori Tanács külső tagjai:
Dr. Sótonyi Péter Tamás
Dr. Szolgay Péter
Leköszönt Doktori Iskola vezetők:
Dr. Kovalszky Ilona

Dr. Noszál Béla

Dr. Tulassay Tivadar

Dr. Tulassay Zsolt

Dr. Mandl József

Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Rosivall László