Az OKB feladata és hatásköre
A Bizottság
1)a PhD képzés területén figyelemmel kíséri az országos és intézmény követelményrendszert, az DI szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti az oktatási feladatok magas színvonalú ellátását, annak folyamatos minőség
-ellenőrzését és más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését.
2)feladat-és hatáskörébe tartozik különösen:
a)a szervezett képzést koordinálja, minőségét ellenőrzi;
b) a képzéssel kapcsolatos ügyeket véleményezi és az EDT ill. EDT elnök számára
döntésre előkészíti;
c)az összes doktorandusz számára kötelezően választható kurzusokat szervez;
d) koordinálja a DI által szervezett kurzusokat, és megszervezi a kurzusok
nyilvánosságra hozatalát;
e)meghatározza a kurzusok tanulmányi kreditértékét;
f)a kurzusok költségeire irányuló támogatási kérelmekről javaslatot készít az EDT elnöke részére;
g)elbírálja azokat a kérelmeket, amelyeket az egészségügyi szakirányú felsőfokú
szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények oktatói
utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként
résztvevők nyújthatnak be az általuk teljesített törzsképzési és szakgyakorlati időből a
doktori képzésben való elismerésére.
3)a működéséhez szükséges információk beszerzésében és adminisztrációs feladatok
ellátásában a tagozatok titkárságának segítségére, együttműködésére támaszkodhat.
4)együttműködik más bizottságokkal és szervezeti egységekkel. Ennek keretében
tájékoztatást kérhet a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben az említett szervezetektől.
5) elnöke képviseli a Bizottságot az SE DI Tanácsban
 
Elnök  
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella  
Tudományági Doktori Iskolák Képviselők
Dr. Smeller László Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat
Dr. Joób-Fancsaly Árpád Fogorvosorvostudományi Tagozat
Dr. Antal Imre Operatív Orvostudományi Tagozat
Dr. Molnár Béla Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat
Dr. Őrfi László Gyógyszerésztudományok és Egészségügyi TechnológiákTagozat
Dr. Albert Fruzsina Mentális Egészségtudományi Tagozat
Dr. Balogh Zoltán Egészségtudományi Tagozat
Dr. Madarász Emilia Szentágothai János Idegtudományi Tagozat
Dr. Ella Krisztina Molekuláris Orvostudományi Tagozat
Dr. Szabó Dóra Patológia és Onkológia Tagozat
Dr. Sallai Imre A Hallgatói Önkormányzat képviselője
Ügyrend 2016 Letöltés (pdf)