Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás
Az OKB feladata és hatásköre
A Bizottság
1)a PhD képzés területén figyelemmel kíséri az országos és intézmény követelményrendszert, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti az oktatási feladatok magas színvonalú ellátását, annak folyamatos minőség
-ellenőrzését és más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését.
2)feladat-és hatáskörébe tartozik különösen:
a)a szervezett képzést koordinálja, minőségét ellenőrzi;
b) a képzéssel kapcsolatos ügyeket véleményezi és az EDT ill. EDT elnök számára
döntésre előkészíti;
c)az összes doktorandusz számára kötelezően választható kurzusokat szervez;
d) koordinálja a DI-k által szervezett kurzusokat, és megszervezi a kurzusok
nyilvánosságra hozatalát;
e)meghatározza a kurzusok tanulmányi kreditértékét;
f)a kurzusok költségeire irányuló támogatási kérelmekről javaslatot készít az EDT elnöke részére;
g)elbírálja azokat a kérelmeket, amelyeket az egészségügyi szakirányú felsőfokú
szakképzési rendszerben rezidensként, vagy a felsőoktatási intézmények oktatói
utánpótlásának biztosítására meghatározott szakképzésben központi gyakornokként
résztvevők nyújthatnak be az általuk teljesített törzsképzési és szakgyakorlati időből a
doktori képzésben való elismerésére.
3)a működéséhez szükséges információk beszerzésében és adminisztrációs feladatok
ellátásában a DI Titkárság segítségére, együttműködésére támaszkodhat.
4)együttműködik más bizottságokkal és szervezeti egységekkel. Ennek keretében
tájékoztatást kérhet a feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben az említett szervezetektől.
5) elnöke képviseli a Bizottságot az SE DI Tanácsban
 
Elnök  
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella  
Tudományági Doktori Iskolák Képviselők
Dr. Smeller László Elméleti és transzlációs orvostudományok
Dr. Molnár Béla Rácz Károly Klinikai orvostudományok
Dr. Őrfi László Gyógyszerésztudományok
Dr. Albert Fruzsina Mentális Egészségtudományok
Dr. Madarász Emilia Szentágothai János Idegtudományi
Dr. Ella Krisztina Molekuláris orvostudományok
Dr. Szabó Dóra Patológiai tudományok
Dr. Balogh Zoltán Egészségtudományok
Dr. Sallai Imre A Hallgatói Önkormányzat képviselője
Ügyrend 2016 Letöltés (pdf)