A PhD képzés területén figyelemmel kíséri a képzési rendszer nemzetközi kapcsolatokra vonatkozóországos és intézményi követelményrendszerét, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti a nemzetközi
kapcsolatok építését, a nemzetközi szervezetekben való részvételét, a DI nemzetközi
elismertségének növelését,a külföldi PhD hallgatók toborzását, magyar hallgatók
külföldre jutásátés más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését
Elnök  
Dr. Zsemberi Ákos  egyetemi docens +36 1 459 1500/56422
Tagok DI
Dr. Prohászka Zoltán Elméleti és transzlációs
Dr. Szabó Attila Rácz Károly Klinikai orvostudományok
Dr. Klebovich Imre Gyógyszertudományok
Dr. Juhász Gabriella Mentális egészségtudományok
Dr. Dobolyi Árpád Idegtudományi
Dr. Csala Miklós Molekuláris orvostudományok
Dr. Kiss András Patológiai tudományok
Dr. Nagy Zoltán Zsolt Egészségtudományok
Ügyirat Dokumentum (pdf)