A PhD képzés területén figyelemmel kíséri a képzési rendszer nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó országos és intézményi követelményrendszerét, az egyes iskolák szakmai sajátosságainak figyelembevételével elősegíti a nemzetközi
kapcsolatok építését, a nemzetközi szervezetekben való részvételét, a DI nemzetközi elismertségének növelését, a külföldi PhD hallgatók toborzását, magyar hallgatók külföldre jutását és más PhD iskolákkal való kapcsolatok kiépítését
 
Elnök  
Dr. Zsemberi Ákos  egyetemi docens +36 1 459 1500/56422
Tagok DI
Dr. Zsembery Ákos Elméleti és transzlációs orvostudományi tagozat
Dr. Vág János Fogorvostudományi tagozat
Dr. Szentmáry Nóra Operatív orvostudományi tagozat
Dr. Szabó Attila Rácz Károly konzervatív orvostudományi tagozat
Dr. Klebovich Imre Gyógyszertudományok és egészségügyi technológiák tagozat
Dr. Juhász Gabriella Mentális egészségtudományi tagozat
Dr. Juhász Gabriella Mentális egészségtudományi tagozat
Dr. Nagy Zoltán Zsolt Egészségtudományi tagozat
Dr. Dobolyi Árpád Szentágothai János idegtudományi tagozat
Dr. Kiss András Patológia és onkológia tagozat
Dr. Carner Turan Doktorandusz Önkormányzat
Ügyirat Dokumentum (pdf)