Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 26.
461629 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet  egyéni fokozatszerzés keretében folytatott doktori programra.

Az egyéni fokozatszerzés feltétele  az igazolható  tudományos és publikációs tevékenység.

A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2021. június 21-30. között kerül sor. Sikeres felvételi elbeszélgetés esetén az egyéni fokozatszerzőknek komplex vizsgát kell tenniük. A komplex vizsga időpontját a tudományági doktori iskolák határozzák meg.(várható időpontja: 2021. szeptember 1-15)A komplex vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.

Az elméleti részben a tudományági doktori iskola által meghatározott két tárgyból kell vizsgát tenni.

A gyakorlati részben a kutatásról 8-10 perces prezentációban kell beszámolni.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint a pályázóknak 2021. június 06.-ig annak a doktori iskolának az email címére kell megküldeni, ahová a felvételi jelentkezésüket benyújtják.
A dokumentumokat egy .zip fájlban kérjük megküldeni. A fájl elnevezése a pályázó neve legyen.

E-mail címek:

Klinikai orvostudományok:
e-mail cím: klinikaidi@phd.semmelweis-univ.hu

Elméleti és transzlációs orvostudományok
e-mail cím: elmeletidi@phd.semmelweis-univ.hu

Gyógyszertudományok:
e-mail cím: gyogyszertudomanydi@phd.semmelweis-univ.hu

Mentális egészségtudományok:
e-mail cím: mentalisdi@phd.semmelweis-univ.hu

Idegtudományok:
e-mail cím: idegtudomanyokdi@phd.semmelweis-univ.hu

Molekuláris orvostudományok:
e-mail cím: molekularisdifelveteli@phd.semmelweis-univ.hu

Patológiai tudományok:
e-mail cím: patologiadi@phd.semmelweis-univ.hu

Egészségtudományok:
e-mail cím: egeszsegtudomanyidi@phd.semmelweis-univ.hu

A Jelentkezési lapot 1 példányban, elektronikus formában, aláírások nélkül doc vagy docx formátumban a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre is kérjük megküldeni!

Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzésre a 2021. évi  felvételi eljárásban (letölthető) A Jelentkezési lapon felsorolásra kerültek  további benyújtandó dokumentumok.

Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére  a 2021. évi felvételi eljárásban (letölthető

A felvételi elbeszélgetés  eredményéről e-mailben kapnak tájékoztatást a pályázók 2021. július 31-ig.

Egyéni fokozatszerző a sikeres komplex vizsgát követően iratkozhat be a 2021/22-es-tanév első félévére.

A beiratkozás további feltételei: az erkölcsi bizonyítvány, a nyelvvizsga bizonyítvány és az egyetemi diploma bemutatása eredetiben.

Az egyéni fokozatszerzőknek  a disszertáció benyújtására a sikeres házi védést követően akár már az első félévben is lehetősége van.

Dr. Benyó Zoltán
a Doktori Tanács elnöke

 

GYIK:
Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre(titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu)  elküldeni?Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban. A további dokumentumokat a doktori iskola nevével ellátott emailcímre kell megküldeni.

Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Mennyi a felvételi minimum pont?36 pont a felvételin a minimum pont.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási terv.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
2020/2021 tanévre történő felvételi eljárásban az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell majd bemutatni
Felvételi lapon mit kell kitölteni?
Táblázatokat Önnek kell kitölteni, hány konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
 Átutalással fizethető a 9000 Ft-os regisztrációs díj, kérjük  küldje el Biró Aliznak (biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) emailben a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, cég esetén: cégnév, székhely, adószám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
június végén
Mikor lesznek a komplex vizsgák?
június vége,  vagy augusztus vége, szeptember eleje
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola ügyintéző  fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.
T: 459 15 100
Elméleti orvostudományok DI: Besze Erzsébet: 62000
Klinikai orvostudományok DI: Bokori Edit mellék: 52721
Gyógyszertudományok DI: Székely Ilona mellék: 55206
Mentális egészségtudományok DI Kiss Hajnal mellék:51322
Idegtudományok DI: Őszi Alexandra mellék: 51171
Molekukuláris orvostudományok DI: Sonnevend Kinga 06-20-8259640
Patológia Tudományok DI Laczik Cecília: 55437