Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 26.
461629 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott ösztöndíjas  vagy önköltséges képzés szerinti tanulmányokra a 2021/2022. tanévtől induló képzési időre az orvos- és egészségtudomány, továbbá társadalomtudomány területén akkreditált doktori iskolákba.
A doktori képzésre egyetemi végzettséggel rendelkezők vagy olyan egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik okleveleiket a beiratkozásig megszerzik.
A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2021. június 21-30. között kerül sor.

Felvétel esetén a beiratkozást követően az Egyetem és az állami ösztöndíjasok, illetve az önköltséges doktoranduszok között hallgatói jogviszony jön létre.

A Doktori Tanács döntése alapján állami ösztöndíjas doktori képzésre heti 20 órát meghaladó foglalkoztatás esetén is lehet jelentkezni.

Az ösztöndíjak folyósítása 2021. szeptember 1-től 48 hónapon keresztül történik (amennyiben sikeres komplex vizsgát tesz).

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat 2021.  június 06.-ig a pályázóknak annak a doktori iskolának az e-mail címére kell megküldeni, ahová a felvételi jelentkezésüket benyújtják.
A dokumentumokat egy .zip fájlban kérjük megküldeni. A fájl elnevezése a pályázó neve legyen.

E-mail címek:

Klinikai orvostudományok:
e-mail cím: klinikaidi@phd.semmelweis-univ.hu

Elméleti és transzlációs orvostudományok
e-mail cím: elmeletidi@phd.semmelweis-univ.hu

Gyógyszertudományok:
e-mail cím: gyogyszertudomanydi@phd.semmelweis-univ.hu

Mentális egészségtudományok:
e-mail cím: mentalisdi@phd.semmelweis-univ.hu

Idegtudományok:
e-mail cím: idegtudomanyokdi@phd.semmelweis-univ.hu

Molekuláris orvostudományok:
e-mail cím: molekularisdifelveteli@phd.semmelweis-univ.hu

Patológiai tudományok:
e-mail cím: patologiadi@phd.semmelweis-univ.hu

Egészségtudományok:
e-mail cím: egeszsegtudomanyidi@phd.semmelweis-univ.hu

A Jelentkezési lapot 1 példányban, elektronikus formában, aláírások nélkül doc vagy docx formátumban a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu címre is kérjük megküldeni!

Jelentkezési lap a 2021. évi felvételi eljárásban (letölthető)  A Jelentkezési lapon felsorolásra kerültek  további benyújtandó dokumentumok.

Felvételi lap  a 2021. évi felvételi eljárásban(letölthető)

 

A felvételi eredményéről e-mailben kapnak tájékoztatást a pályázók 2021. július 31-ig.

A beiratkozás feltétele a 30 napnál nem régebbi  erkölcsi bizonyítvány, a nyelvvizsga bizonyítvány és az egyetemi diploma bemutatása eredetiben.

Dr. Benyó Zoltán
a Doktori Tanács elnöke

Gyakran Ismételt Kérdések a szervezett képzés jelentkezéséhez:
Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban. A további dokumentumokat a doktori iskola nevével ellátott emailcímre kell beküldeni.

Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?
Ha elérte a felvételin a minimum pontot,de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.
Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.
Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?
Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?
Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.
Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?
Igen.
Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?
Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)
Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?
11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.
Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?
Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. https://semmelweis.hu/phd/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai/
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajz.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási terv.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?
Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.
Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Sikeres felvételi esetén, a tanulmányok megkezdésekor  igen.
Felvételi lapon mit kell kitölteni?
A hozott pontszámokat  Önnek kell kitölteni, hány TDK-ja, konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Jelentkezési díj összege? 9000 Ft
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
Átutalással, küldje el Márczis Anitának (marczis.anita@dent.semmelweis-univ.hu) és Biró Aliznak emailben (biro.aliz@phd.semmelweis-univ.hu) a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, telefonszám, email cím cég esetén: cégnév, székhely, adószám, telefonszám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
2021. június második felében.Ha esetleg ebben az időszakban államvizsgázik, jelentkezési lapon tüntesse fel.
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről, emailben (Nem a Doktori Hivatal)