A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet az alábbi – önköltséges – tanulmányokra és a doktori programban egyéni fokozatszerzőként történő részvételre 2019. március 1-től:
Tudományági Doktori Iskola Vezetők:

  • Molekuláris orvostudományok: Prof. Dr. Ligeti Erzsébet
  • Patológiai tudományok: Prof. Dr. Matolcsy András
  • Gyógyszertudományok: Prof. Dr. Zelkó Romána
  • Mentális egészségtudományok: Prof. Dr. Bitter István
  • Szentágotai János idegtudományok: Prof. Dr. Bereczki Dániel
  • Elméleti és Transzlációs: Prof. Dr. Rosivall László
  • Klinikai orvostudományok: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

A jelentkezéshez szükséges űrlapok a Doktori Iskola honlapjáról letölthetők:
https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/urlapok/2016-szeptember-1-utan-tanulmanyaikat-megkezdok-reszere/

Doktori képzésre történő jelentkezés esetén:
02. sz. Jelentkezési lap Doktori Iskolába
25. sz. PhD felvételi lap
Egyéni fokozatszerzésre történő jelentkezés esetén:
02./a sz. Jelentkezési lap egyéni fokozatszerzők részére a Doktori Iskolába
25./a. sz. Felvételi lap egyéni fokozatszerzők részére

A jelentkezéseket kérjük a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Hivatalába (Budapest, 1085 Üllői út 26. ) eljuttatni 2019. január 15-ig.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot elektronikus formában is küldjék meg a titkarsag@phd.semmelweis-uni.hu címre
A felvételi beszélgetésekre várhatóan 2019. január végén kerül sor.

Az egyéni fokozatszerzők a doktori programot akkor tudják megkezdeni, ha a felvételi elbeszélgetést követően, 2019. február végén vagy március elején sikeres komplex vizsgát is tesznek.
A komplex vizsga elméleti része egy főtárgyból és egy melléktárgyból áll, a gyakorlati része a kutatás rövid bemutatása.
A komplex vizsgára vonatkozó további információk a tudományági doktori iskolák titkárságán érhetők el.

Budapest, 2018. november 30.
Dr. Tímár József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke