A munkakörhöz tartozó feladatok:

A „Kórélettan és klinikai laboratóriumi diagnosztika” tantárgy oktatása III. éves orvostanhallgatóknak magyar és idegen nyelven, részvétel valamennyi oktatási tevékenységben,

Részvétel az intézetben folyó kutatómunkákban, tudományos közlemények írása,

A doktori (Ph.D.) képzés megkezdése,

Lehetőség a „laboratóriumi diagnosztika” szakvizsga megszerzésére.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók, ami kiegészülhet a külföldi oktatásban történő részvétel díjazásával.”
Információ:
Tordai Attila dr.
SE Kórélettani Int. igazgató
+36-20-663-2334