Szóbeli vizsgakérdések –  2023/2024

 

 1. A sugárvédelem alapelvei és érvényesítésük
  Az ionizáló sugárzás sejtszintű hatásai

 

 1. Az egészségügyi alkalmazások területén alkalmazott főbb eszközök röntgen, gamma és béta sugárzás árnyékolására
  Az ionizáló sugárzás biológiai hatását befolyásoló tényezők

 

 1. Védőfalak és árnyékolások méretezésének elvi alapjai
  A dózis-hatás összefüggések lehetséges típusait és azok főbb jellemzőit

 

 1. A Sugárvédelmi Leírás rendeltetése, főbb tartalmi követelményei
  Ismertesse a természetes és mesterséges eredetű sugárterhelés főbb forrásait

 

 1. Optimálási alapelvek
  Ismertesse és jellemezze az ionizáló sugárzásokat

 

 1. A sugárvédelmi optimálás megvalósítása, a dózismegszorítás fogalma és használata
  A LET-érték, a minőség tényező és a relatív biológiai hatékonyság fogalma

 

 1. Ismertesse a hazai dóziskorlátok rendszerét
  A sugárzási súlytényező és az egyenérték dózis értelmezése

 

 1. Sugárterhelésnek kitett munkavállalók kategóriákba sorolása
  Az effektív dózis fogalma, használata és számítása

 

 1. Munkaterületek besorolása és felügyelete (ellenőrzött és felügyelt területekre vonatkozó követelmények)
  Egyenérték és effektív dózis használata és becslése

 

 1. A sugárvédelmi megbízott legfontosabb feladatai diagnosztikai munkahelyeken
  Gázionizációs detektorok jellemzői és főbb alkalmazásuk

 

 1. Az MSSZ rendeltetése, főbb tartalmi követelményei
  A szcintillációs detektálás elve és alkalmazási lehetőségei

 

 1. Rendkívüli események INES besorolása, kivizsgálása.
  Termolumineszcens detektorok működési elve és alkalmazásuk

 

 1. Ismertesse a nemzetközi szabályozásban szerepet játszó fontosabb szervezeteket és vonatkozó legfontosabb ajánlásaikat.
  Termolumineszcens detektorok működési elve és alkalmazásuk

 

 1. A sugárvédelem alapelvei és érvényesítésük
  A szcintillációs detektálás elve és alkalmazási lehetőségei

 

 1. Az egészségügyi alkalmazások területén alkalmazott főbb eszközök röntgen, gamma és béta sugárzás árnyékolására
  Az ionizáló sugárzás biológiai hatását befolyásoló tényezők

 

 1. Védőfalak és árnyékolások méretezésének elvi alapjai
  Ismertesse és jellemezze az ionizáló sugárzásokat

 

 1. Termolumineszcens detektorok működési elve és alkalmazásuk
  A sugárvédelmi megbízott legfontosabb feladatai diagnosztikai munkahelyeken 

 

 1. Egyenérték és effektív dózis használata és becslése
  Optimálási alapelvek

 

 1. A sugárvédelmi optimálás megvalósítása, a dózismegszorítás fogalma és használata
  A sugárzási súlytényező és az egyenérték dózis értelmezése.

 

 1. Ismertesse a hazai dóziskorlátok rendszerét
  A dózis-hatás összefüggések lehetséges típusait és azok főbb jellemzőit

 

 1. Sugárterhelésnek kitett munkavállalók kategóriákba sorolása
  Gázionizációs detektorok jellemzői és főbb alkalmazásuk

 

 1. Munkaterületek besorolása és felügyelete (ellenőrzött és felügyelt területekre vonatkozó követelmények)
  Ismertesse a páciens védelmére vonatkozó főbb szabályokat és személyi védőeszközöket

 

 1. A Sugárvédelmi Leírás rendeltetése, főbb tartalmi követelményei
  A dózis-hatás összefüggések lehetséges típusait és azok főbb jellemzőit

 

 1. Az MSSZ rendeltetése, főbb tartalmi követelményei
  A sugárzási súlytényező és az egyenérték dózis értelmezése

 

 1. Rendkívüli események INES besorolása, kivizsgálása
  Egyenérték és effektív dózis használata és becslése

 

 1. Ismertesse a nemzetközi szabályozásban szerepet játszó fontosabb szervezeteket és vonatkozó legfontosabb ajánlásaikat
  Az effektív dózis fogalma, használata és számítása