Az Orális Diagnosztikai Tanszék a Fogorvostudományi Kar egyik legfiatalabb tanszéke. Az egyetemi szenátus 2011-es határozata alapján az Önálló Radiológiai Részleg, az Orális Diagnosztikai Részleg és a Dento-alveoláris Sebészeti Osztály összevonásával alakult meg.

A Dento-alveoláris sebészeti osztály 2007-ben jött létre, amely azon járó betegek számára nyújt fogászati ellátást, akik az Oktatási Centrum valamely klinikáján már kezelés alatt állnak

Az Önálló Radiológiai Részleg 2003-ban jött létre a Mikszáth Kálmán téren, később 2007-ben pedig az Orális Diagnosztikai Részleg, egy időben azzal, amikor a Kar az új épületbe költözött.

A harmadik emeleten megtalálható integrált tanszék aktívan részt vesz a fogászati diagnosztikai tevékenységek széles területén, a sürgősségi ellátásban valamint az elsődleges fogászati kezelésben. Jól képzett, a fogászat több területén jártas szakmai gárdával végzi a széles spektrumú tudást és jártasságot igénylő fogászati diagnosztikának magas szintű művelését. A fogászati diagnosztika és a sürgősségi ellátás egy helyen történő elhelyezése lehetővé teszi, az új betegek és sürgősségi esetek egy helyen történő ellátását. A kezdeti diagnózis felállítása után a beteget vagy helyben kezelik, vagy továbbküldik valamelyik speciális klinikára a további ellátás érdekében.

A Dento-alveoláris sebészeti osztály orvosai és rezidensei biztosítják a páciensek sürgősségi ellátást, a jól képzett orvosok modern technikák és módszerek segítségével implantálással is foglalkoznak.

A fogászati radiológiai részleg három panoráma röntgennel és 7 intraorális  röntgengéppel rendelkezik, valamint digitalizált CCD szenzorokkal, amelyek lehetővé teszi a képi felvételek digitalizálását. Minden számítógépen megtalálható egy Agfa PACS röntgen program, amely össze van kapcsolva minden klinikával, így a páciensek felvételei azonnal megtekinthetők, illetve ez lehetővé teszi a gyorsabb beteg adminisztrációt, valamint a kutatást is segíti A 3 dimenziós CBCT jelentősen, javítja a fogászati diagnózis színvonalát. A 3D-s technika nagy segítséget jelent a fogászati implantológia megtervezésében is.

A tanszék szorosan együttműködve dolgozik a többi partner klinikával, fenntartva a folyamatos kommunikációt. Sikerült kifejlesztenünk egy olyan képzési hálózatot, amely megfelel a 21. századi fogorvostan-hallgatók elvárásainak és igényeinek. Ez a 3D diagnosztika és az új székmelletti technikák alkalmazása új távlatokat nyit meg az oktatás területén.

Az Orális Diagnosztika két szemeszteres integrált gyakorlat, amely során a hallgatók megszerzik a jártasságot abban, hogy hogyan hasznosítsák a széles körű orvosi és fogászati tanulmányaikat annak érdekében, hogy fogászati betegségeket diagnosztizáljanak és hivatalos fogászati diagnózist állítsanak fel. A Sugárvédelem és az Általános és Fogászati Radiológia tantárgyakat egy félévben oktatjuk, amelyek heti két elméleti és két gyakorlati órát jelentenek. A szabadon választható tárgyak olyan speciális részekkel foglalkoznak, mint a szájüregi rák. Az Általános Orvostudományi Karral és Gyógyszerésztudományi Karral szorosan együttműködve szervezzük a Nanotechnológia műszerei tantárgyat. A tanszék dolgozói rendszeresen publikálnak nemzetközi és hazai fogászati lapokban.

A tanszék a kutatás terén is jelentős szerepet vállal, hisz helyet ad az Anyagtudományi Kutatóközpontnak (MSRI), amely aktívan részt vesz nemzetközi kollaboráns projektekben, beleértve a fogászati anyagok racionális tervezését, olyan partnerekkel együttműködve, mint a Londoni és Cambridgei Egyetem, a Torontói Egyetem és a Hong Kongi Egyetem.