Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

Általános és Fogászati Radiológia

kollokvium tételek 2019/2020

 1. A röntgensugár keletkezése, tulajdonságai, hatásai. Felhasználása az orvosi gyakorlatban.
 2. A röntgensugarak gyengülése; elnyelődés, szóródás, geometriai sugárfogyás. A röntgensugarak mennyisége és minősége.
 3. Röntgencső, transzformátor. Tubus, diafragma, alumínium szűrő, időkapcsoló óra.
 4. Fogászati röntgenkészülékek. Extraorális röntgenberendezések.
 5. A röntgenkép keletkezésének fizikai tényezői. A röntgenkép keletkezésének geometriai törvényei.
 6. A röntgenfilm. A röntgenkép vizsgálatának módja. (A filmek megtekintése).
 7. Az expozíció. A filmkidolgozás szakaszai. A sötétkamra.
 8. Az előhívás. Kidolgozási folyamatok az előhívás után.
 9. A röntgenkép élessége. A röntgenkép kontrasztossága.
 10. Periapicalis felvételek szögfelezős technikával. A fej elhelyezése, a film elhelyezése és rögzítése, a tubus beállításának szabályai.
 11. A fog, fogmeder csont és a spongiosa röntgenképe.
 12. A regio incisiva maxillaris, felső metszőfogak és a szemfog röntgenanatómiája. A felső metszőfogak és a szemfog periapicalis felvételei.
 13. A felső kis- és nagyőrlők röntgenanatómiája. A felső kis-és nagyőrlők periapicalis felvételei.
 14. A sinus maxillaris röntgenanatómiája. A regio molaris maxillaris röntgenanatómiája.
 15. Az alsó metszőfogak és a szemfog röntgenanatómiája. Az alsó metszőfogak és a szemfog periapicalis felvételei.
 16. Az alsó kis- és nagyőrlők röntgenanatómiája. Az alsó kis- és nagyőrlők periapicalis felvételei.
 17. A mandibula anatómiai képleteinek röntgenképe.
 18. Felvételek párhuzamos technikával.
 19. Koronafelvételek indikációi. Koronafelvétel a fogakhoz helyezett filmre, koronafelvétel szárnyas filmre.
 20. Ráharapásos felvételek indikációi. Felső és alsó ráharapásos felvételek. Gyermekek fogfelvételei.
 21. Röntgen-status.
 22. Lokalizálás.
 23. Extraorális röntgenfelvételi technika. Állcsúcs felvétel, felfújt bucca felvétel.
 24. Koponyafelvételek.
 25. Az állkapocsízület és a mandibula felvételei.
 26. Távfelvétel.
 27. Rétegfelvétel.
 28. Panoráma felvételek extraorális és intraorális sugárforrásból.
 29. Különleges vizsgálóeljárások.
 30. Az ionizáló sugárzások forrásai. Dózisegységek.
 31. Az ionizáló sugárzás hatása az emberi szervezetre.
 32. A sugárterhelés csökkentésének módjai.
 33. A betegek somatikus és genetikai sugárvédelme. A röntgenezők sugárvédelme.
 34. Röntgen-terminológia, röntgen-diagnózis.
 35. A fogfejlődés és a tejfogak röntgenvizsgálata. A tejfogak felszívódása, a maradófogak áttörése.
 36. A fogazati fejlődési rendellenességekről általában. Alaki, nagyságbeli és helyzeti rendellenességek.
 37. Hypodontia, hyperodontia. A gyökerek számbeli rendellenességei.
 38. A retentio röntgenológiája. A retentio okai és következményei. A tejfogak retentiója és persistentiája.
 39. Szerkezeti rendellenességek, kettőzött fogak, állcsonthasadék.
 40. A fogszuvasodás röntgenképe és értékelhetősége. A fogszuvasodás felismerését megkönnyítő röntgentechnikai eljárások.
 41. A fogszuvasodás röntgendiagnosztikai tévedései. A fogszuvasodással összefüggő röntgenvizsgálatok javallatai.
 42. Tertier dentin. A fogak kopása a röntgenképen.
 43. Periodontitis apicalis chronica. A parodontitis apicalis acuta röntgenvonatkozásai.
 44. Parodontitis apicalis chronica.
 45. Egyéb tájékozódások a röntgenképről: A parodontitis apicalis chronica helye és kiterjedése, okai, a gyökércsúcs elváltozásai. Tévedési lehetőségek a parodontitis apicalis chronica egyes alakjainak az elkülönítésében.
 46. A parodontitis apicalis chronica felismerését megnehezítő anatómiai és röntgentechnikai okok. Más eredetű vetületek összetévesztése parodontitis apicalis chronicával.
 47. A fogágybetegségek röntgenvizsgálata.
 48. A fogágybetegségek diagnosztikáját nehezítő körülmények. A fogágybetegségek gyógykezelésének röntgenvonatkozásai.
 49. A fogak felszívódásának általános jellemzése. A korona és a gyökér felszívódása.
 50. Cement túlképződés. Csont túlképződés.
 51. A fogcsíra és az előtört fogak sérülései.
 52. Állcsontsérülések. A csontvelőgyulladás röntgenvonatkozásai.
 53. A cysták felosztása, általános jellemzése.
 54. Fogeredetű cysták.
 55. A nem fogeredetű cysták.
 56. Fog eredetű daganatok.
 57. A nem fogeredetű daganatok.
 58. A nagy nyálmirigyek betegségeinek röntgenvonatkozásai.
 59. Tömések, betétek röntgenvizsgálata. Koronák, hidak, protézisek, implantátumok röntgenképe.
 60. Röntgenfelvételek gyökérkezelés előtt és gyökérkezelés közben.
 61. A gyökérkezelés eredményének ellenőrzése. Az endodontiai sebészettel kapcsolatos röntgenvizsgálatok.
 62. Röntgenvizsgálatok a fogeltávolítása előtt. Szövődmények fogeltávolítás közben.
 63. Röntgenvizsgálatok fogeltávolítás után.
 64. Gócbetegség és a fogak röntgenvizsgálata.
 65. Az arcüreggyulladás és a fogak röntgenvizsgálata.
 66. Az előhívás előtt keletkező képhibák.
 67. A sötétkamrában keletkező képhibák.
 68. Digitális radiográfia.