Betűméret: A A A

Rólunk

Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet több mint 75 éves múltra tekint vissza. A mikrobiológia oktatása 1883-ban indult az Egyetemen Hőgyes Endre vezetésével az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézetben (Hőgyes Endre u. 9.), mely az egykori Pasteur Intézetben működött. A mikrobiológia önálló tantárgyként való oktatása 1948-ban a Bakteriológiai és Immunitástani Intézet néven különvált szervezeti egység feladata lett, mely 1950-ben első igazgatója, Faragó Ferenc javaslatára a Mikrobiológiai, 1999-ben az Orvosi Mikrobiológiai Intézet elnevezést vette fel. (Az intézet korábbi igazgatói: Hőgyes Endre 1883–1906, Preisz Hugó 1907–1931, Belák Sándor 1932–1947, Faragó Ferenc 1948–1950, Alföldy Zoltán 1950–1974, Nász István 1974–1994, Ádám Éva 1994–1995, Anderlik Piroska 1995–1996, Rozgonyi Ferenc 1996– 2003, Fürst Zsuzsanna 2003–2004, Nagy Károly 2004-2014.)
A Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézete a graduális képzés keretében a végzi az egyetemen a mikrobiológia oktatását az Általános Orvostudományi Karon két szemeszterben, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon egy-egy szemeszterben. Az Intézetben működik a posztgraduális képzés keretében az „Orvosi mikrobiológia” és a „Klinikai Mikrobiológia” Szakképzés Grémiuma, és az Intézet aktívan részt vesz a rezidensek elméleti és gyakorlati oktatásában.. Az Intézet kutatói akkreditált PhD témavezetők, az Intézet folyamatosan fogadja a mikrobiológiai iránt érdeklődőket a PhD képzés során.
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézetben működik a Pasteur Tanszéki Csoport, melynek feladata a Pasteur Intézettel kialakult kapcsolat megőrzése, sőt mélyítése. Az Intézet tudományos diákköri hallgatói éves rendszerességgel tesznek féléves tanulmányutat a párizsi Pasteur Intézetben.
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet vezető munkatársai révén az Intézetben történik az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (főszerkesztő: Prof. Szabó Dóra) impakt faktoros nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztése.
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet tudományos munkájában az Intézet kutatócsoportjai vesznek részt a hagyományoknak megfelelően, számos témakörben, széles kollaborációval és számos kutatási támogatással folyik. A Gram-pozitív munkacsoport a Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae és Staphylococcus aureus törzsek epidemiológiai és molekuláris biológiai vizsgálatai végzi. A Gram-negatív munkacsoport az Enterobacteriaceae család tagjainak és a nem fermentáló Gram-negatív baktériumoknak a feno- és genotípusos tulajdonságait és az antibiotikum rezisztencia kifejlődésért felelős mechanizmusokat vizsgálja. A Virorógiai munkacsoport a virális, elsősorban az adenovírus epitópok struktúráját és funkcióját, a vírus és a gazdasejt interakcióját vizsgálja.
Az Intézet újonnan alakult munkacsoportja a Mikrobiom munkacsoport, a humán normál flóra, elsősorban a bélflóra változásait vizsgálja molekuláris módszerekkel. Bioinformatikai elemzések felhasználásával keresik az összefüggést a bélflóra változása és a különböző megbetegedések között. Számos klinikai és ipari együttműködés segíti a munkacsoport kutatásait.

OKTATÁS: Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet oktatja az Általános Orvostudományi Karon az Orvosi mikrobiológia című tárgyat az ötödik és hatodik szemeszterben. A Fogorvostudományi Karon az Általános és orális mikrobiológia című tárgyat harmadév első félévében és a Gyógyszerésztudományi Karon a Gyógyszerészeti mikrobiológia című tárgyat harmadév második félévében magyar, angol és német nyelven. A kötelezően válaszható Klinikai mikrobiológia című tantárgy a hallgatók számára negyedévtől meghirdetett kötelezően választható tantárgy. Az Intézet részt vesz a szakorvosképzésben, továbbképzésben és vizsgáztatásban és a PhD programok keretében doktorképzésban.

KUTATÁSI TERÜLETEK · Baktériumok okozta nosocomialis fertőzések · A leggyakoribb nosocomialis fertőzéseket okozó mikroorganizmusok feno- és genotípusa · Antibiotikum rezisztencia mechanizmusok · Vírus és gazdasejt interakció vizsgálata molekuláris és genetikai módszerekkel · A humán mikrobiom vizsgálata

MEGHIRDETETT TDK-TÉMÁK ·Antibiotikum rezisztencia Gram-negatív baktériumokban; Fluorokinolon rezisztenciához társuló életképesség változás hatása a multirezisztens i klónok elterjedésére; Új antibakteriális vegyületek in vitro és in vivo hatékonysági vizsgálata; A 8-as szerotípusú pneumococcusok sikeres terjedésének vizsgálata; Meningococcus hordozás felmérése 17-22 év közötti fiatalok körében; Staphylococcus aureus terjedése gyermekek között játszótereken; Efflux pumpák szerepe fluorokinolon rezisztencia kialakulásában Klebsiella pneumoniae és Escherichia coli törzsekben; Plazmidon közvetített fluorokinolon rezisztencia vizsgálata; Zika-vírus fertőzés vizsgálatára érkezett minták szerológiai vizsgálata Dengue és Chikungunya vírus fertőzés irányába.