Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet tagja a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának Patológiai és Onkológiai Tagozatának, akkreditált programjában folyamatosan képez PhD-hallgatókat. A Doktori Iskolával kapcsolatos bővebb információk a program saját honlapján olvashatóak.

A doktori képzés felvételi követelményeivel, a képzéstípusokkal kapcsolatban további információk a Doktori Iskola honlapján érhetők el.

Program:

Mikroorganizmusok és anyagaik hatásainak molekuláris, celluláris és organizmus szintű vizsgálata

Intézetünk PhD Programvezetője:
Prof. Dr. Szabó Dóra
szabo.dora@semmelweis.hu

Várjuk szeretettel a jelentkezőket!